Do Horoscope Don Lá Amárach

Uimhreacha Slánú

Uimhreacha Slánú

Is bealach é slánú chun uimhir a athrú go huimhir níos giorra nó níos simplí atá an-ghar don bhunuimhir. Tá go leor bealaí éagsúla ann chun uimhreacha a shlánú. Déanfaimid an bealach is coitianta a phlé anseo.

Cathain a Bhabhta Suas nó Síos

Agus uimhir á slánú agat déanfaidh tú 'slánú' nó 'slánú'. Nuair a bhíonn an uimhir atá á chothromú agat idir 0-4, slánaíonn tú síos go dtí an chéad uimhir eile is ísle. Nuair a bhíonn an uimhir 5-9, déanann tú an uimhir a shlánú suas go dtí an chéad uimhir eile is airde.

Sampla:

Déan na huimhreacha thíos a shlánú go dtí an 10 is gaire:

87 ----> babhta suas le 90
45 ----> babhta suas le 50


32 ----> cruinn síos go 30

Slánú go Luach Áit

Nuair a bhabhtaimid uimhir, déanaimid é a shlánú go dtí an luach áit is gaire. D’fhéadfadh sé seo a bheith sna deicheanna, na céadta, na mílte, srl. D’fhéadfadh sé a bheith chomh maith ar an bpointe deachúil ina rachaimis timpeall go dtí na deichiúidí, na céadta, srl.

Samplaí:

Déan na huimhreacha seo a leanas a shlánú go dtí na céadta:

459 ----> 500
398 ----> 400
201 ----> 200
145 ----> 100

Déan na huimhreacha seo a leanas a shlánú go dtí na deichiú:

99.054 ----> 99.1
7.4599 ----> 7.5
52.940 ----> 52.9
80.245 ----> 80.2

'9' a shlánú

Cad a dhéanann tú nuair a chaithfidh tú '9' a shlánú? Ligean le rá go gcaithfidh tú an uimhir 498 a shlánú go dtí an áit deicheanna is gaire. Toisc go bhfuil 8 gcinn san áit sin, ní mór duit na naoi gcinn a shlánú, ach níl aon dhigit amháin níos airde ná 9! Sa chás seo déanann tú an '9' a '0' agus déanann tú an '4' a shlánú go '5'. Dá bhrí sin, is é 5008 498 chothromú go dtí an áit deicheanna is gaire.

Fadhbanna samplacha:

1) Babhta 3.895 go dtí an áit is gaire do na céadta:

Tá 9 sa chéad áit. Is é 5 an chéad uimhir eile ar dheis, mar sin ba mhaith linn an 9 a shlánú. Ní mór dúinn an 9 a 0 a dhéanamh agus ansin an 8 a shlánú.

Freagra: 3.90

Nóta: Coinnímid an ‘0’ cé go bhfuil sé ar thaobh na láimhe deise den áit deachúil. Taispeánann sé seo go bhfuil an uimhir slánaithe go dtí an céad áit.

2) 4.9999 go dtí an míleú háit

5,000

3) 19,649 go dtí an míle is gaire

20,000

Slánú le haghaidh Fadhb Focal

Sular féidir leat uimhir a shlánú, ní mór duit fios a bheith agat cén luach áite atá á shlánú agat. Uaireanta, d’fhéadfadh fadhb a lua go sonrach cén luach áite (cosúil leis na deichithe nó na céadta) a gcaithfidh tú a shlánú. Uaireanta eile féadfaidh an fhadhb a lua go gcaithfidh tú tomhas sonrach a dhéanamh cosúil leis an cent is gaire in airgead. Déan cinnte i gcónaí go dtuigeann tú na rudaí a gcaithfidh tú a shlánú sula dtéann tú timpeall.

Sampla:

Déan na rudaí seo a leanas a shlánú go dtí an cent is gaire:

$ 47.3456 ----> $ 47.35
$ 12.4744 ----> $ 12.47
$ 99.998 ----> $ 100.00

Rudaí le Cuimhneamh

  • Má tá an uimhir 0-4 ----> cruinn síos
  • Má tá an uimhir 5-9 ----> cruinn suas
  • Ní mór duit fios a bheith agat cén luach áite atá á shlánú agat.


Ábhair Math Math do Pháistí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe
Fréamh Cearnóg agus Cearnóg

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Éagothroime
Uimhreacha Slánú
Digití agus Figiúirí Suntasacha
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán

Céimseata
Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón