Do Horoscope Don Lá Amárach

Graif Pictiúr

Graif Pictiúr


Scileanna de dhíth
Grafáil Bhunúsach
Céatadáin
Iolrú
Suimiú

Graif Pictiúr

Is bealach iad graif pictiúr chun sonraí a thaispeáint agus é a dhéanamh níos éasca iad a léamh. Mura mbreathnaímid ach ar dornán uimhreacha ar liosta nó scarbhileog go leor uaireanta is cosúil nach bhfuil ann ach dornán uimhreacha. Mar sin féin, más féidir linn na huimhreacha a ghrafadh ar an mbealach ceart, d’fhéadfadh brí nua a bheith ag na sonraí dúinn.

Is féidir spraoi a bheith ag baint le graif pictiúr a úsáid. Tá trí chineál ann a bhfoghlaimeoimid conas a dhéanamh sa cheacht seo: Graif líne, Barghraif, agus Píosaghraif. Nóta: Uaireanta tugtar cairteacha orthu seo seachas graif.Graf Líne

I ngraf líne déanaimid graf ar gach pointe sonraí agus ansin tarraingímid línte idir gach pointe.

Seo sampla:

Tá 60 páiste sa seomra ranga; Tá súile gorma ag 10 acu, tá súile glasa ag 20 acu, tá súile donn ag 30 acu. Déan graf líne de dhath na súl vs líon na bpáistí.

Mar sin ar dtús ní mór dúinn ár ngraf a thógáil. Chuireamar páistí ar an ais ingearach feadh an taobh clé. Déanfaimid marcanna líne ag gach 5 pháiste ar an ingearach. Ansin cuirfimid dath na súl ar an ais chothrománach (an ceann cothrom) agus cuirfimid gorm, glas agus donn.

Go díreach os cionn gorm chuireamar ponc ar an 10, mar tá súile gorma ag 10 bpáiste. Chuireamar poncanna ar an 20 thuas glas agus 30 os cionn donn freisin. Anois tarraingímid líne idir na poncanna agus tá an graf líne againn.Is féidir le graif líne a bheith go maith chun a thaispeáint conas atá tacar sonraí ag teannadh. Má tá an líne ag titim nó ag dul suas ansin tá a fhios againn cén treo a bhfuil na sonraí ag bogadh. D’fhéadfadh sé seo a bheith le himeacht ama, le luas, nó le haon athróg eile.

Graf Barra

I mbarraghraf ní dhéanaimid ponc a thuilleadh agus ansin na poncanna a nascadh. Le haghaidh barraghraf tarraingímid barra ón ais chothrománach go dtí an pointe sonraí. Déanaimid é seo do gach pointe sonraí. Féach thíos le haghaidh conas a dhéanfaimis graf dár sampla de dhath súl an linbh.Graf pie

D’fhéadfaí graf-chiorcal nó cairt a thabhairt ar phíghraf. I ngraf Píosa tosaímid amach le ciorcal. Ansin roinnimid an ciorcal sin ina phíosaí pie de réir an chéatadáin atá ag gach comhpháirt de na sonraí.

Inár sampla, beidh orainn na sonraí a athrú ina gcéatadáin ar dtús:

Tá súile donn ag 30 as 60 páiste. Tá sé sin éasca. 30/60 = ½ = 50%. Tá súile glasa ag 20 as 60 páiste. 20/60 = 1/3 = 33% Tá súile gorma ag 10 as 60 páiste. 10/60 = 1/6 = 17%

Anois déanaimid an pióg a sleamhnú agus a ghrafadh mar a thaispeántar thíos.

Ábhair Ardteicneolaíochta Mata Leanaí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Ord Oibríochtaí
Taispeántóirí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin

Céimseata
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Ciorcal
Imlíne
Achar Dromchla

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha