Do Horoscope Don Lá Amárach

Codáin a Shimpliú agus a Laghdú

Codáin a Shimpliú agus a Laghdú

Ceann de na rudaí a chaithfidh tú a dhéanamh ag deireadh fhormhór na bhfadhbanna codán is ea an codán a shimpliú nó a laghdú. Nuair a laghdaíonn tú codán, ní athraíonn tú luach iarbhír an chodáin, ní dhéanann tú ach é a scríobh síos san fhoirm is simplí.

Cén chaoi a bhfuil a fhios agat an bhfuil codán laghdaithe go hiomlán?

Má dhéantar codán a scríobh san fhoirm is simplí, ní féidir na huimhreacha barr agus bun a roinnt ar an slánuimhir chéanna go díreach nó go cothrom (seachas an uimhir 1).

Mar shampla, laghdaítear an codán 2/3 go hiomlán. Níl aon slánuimhir ar bith ann, seachas 1, ar féidir 2 agus 3 a roinnt léi gan fuílleach a bheith acu. I measc samplaí eile de chodáin laghdaithe go hiomlán tá 7/8, 5/9, agus 11/20.

Sampla de chodán nach bhfuil laghdaithe go hiomlán ná 2/4. Tá sé seo toisc gur féidir 2 agus 4 a roinnt ar 2 chun an codán ½ a chomhionann. Feiceann tú ón bpictiúr thíos go bhfuil na codáin seo mar an gcéanna, ach is é ½ an dá chodán is simplí agus laghdaítear go hiomlán é.

I measc samplaí eile de chodáin ar féidir iad a laghdú tuilleadh tá 3/12, 16/20, 8/24.

Conas Codáin a Laghdú

Bealach amháin chun codáin a laghdú is ea an fachtóir coitianta is mó atá ag an uimhreoir agus ag an ainmneoir a fháil. Seo na céimeanna atá le leanúint:
  • Scríobh síos na tosca don uimhreoir agus don ainmneoir
  • Faigh amach an fachtóir is mó atá coitianta idir an dá cheann
  • Roinn an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir leis an bhfachtóir coitianta is mó
  • Scríobh síos an codán laghdaithe
Sampla:

Laghdaigh an codánCéim 1:

Fachtóirí 8 = 1, 2, 4, 8
Fachtóirí do 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Céim 2:

Is é 8 an fachtóir coitianta is mó

Céim 3:

Roinn an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir faoi 8

8 roinnte ar 8 = 1
24 roinnte ar 8 = 3

Céim 4:

Is é an freagra

Tuilleadh samplaí:


Uimhreacha Measctha

Cuid eile den fhreagra ceart ar fhadhb codáin a scríobh is ea an codán a thiontú go huimhir mheasctha. Is uimhir í seo atá ina slánuimhir agus ina codán páirteach. Má tá an t-uimhreoir níos mó ná an t-ainmneoir, ansin is féidir an codán a scríobh mar uimhir mheasctha.

Sampla Bunúsach:Mar a fheiceann tú is féidir an codán 3/2 a scríobh mar 1 ½. Tá an luach céanna ar na huimhreacha seo, ach uaireanta beidh gá an freagra a scríobh mar uimhir mheasctha le go measfar go bhfuil sí laghdaithe nó simplithe go hiomlán.

Codáin Míchuí a Thiontú go Uimhreacha Measctha

Chun codán míchuí a thiontú go huimhir mheasctha, lean na céimeanna seo:
  • Roinn an t-uimhreoir ag an ainmneoir
  • Scríobh an toradh mar an slánuimhir
  • Scríobh fuílleach mar uimhreoir an chodáin
  • Fanann an t-ainmneoir mar an gcéanna
Sampla:Roinn an t-uimhreoir 17 leis an ainmneoir 3.Faigheann tú 5 leis an gcuid eile 2. Scríobh an freagra leis an 5 mar an slánuimhir agus an fuílleach 2 thar an ainmneoir bunaidh 3.