Do Horoscope Don Lá Amárach

An Comh-Aireachta

Comh-Aireachta na SA

Is grúpa de phríomhchomhairleoirí an Uachtaráin an Comh-Aireachta. Tá sé comhdhéanta de chinn na 15 phríomh-roinn feidhmiúcháin. Tá an teideal Rúnaí ag gach ceann de na ranna roinne, cosúil leis an Rúnaí Cosanta nó an Rúnaí Oideachais, ach amháin ceann na Roinne Dlí agus Cirt ar a dtugtar an tArd-Aighne.

Roghnaíonn baill na Comh-Aireachta an uachtarán agus an daingnithe ag an Seanad. Is féidir leis an uachtarán baill na comh-aireachta a bhaint ag am ar bith. Tá baill na Comh-Aireachta ar chuid de na daoine is cumhachtaí sna Stáit Aontaithe agus tá gach ceann dá ranna tábhachtach i reáchtáil ár dtíre.

Tá stair fhada ag an gComh-Aireachta an bealach ar fad ar ais chuig an gcéad Uachtarán, George Washington . Cheap an tUachtarán Washington Comh-Aireachta de cheathrar chun cabhrú leis agus chun comhairle a thabhairt dó. An chéad Comh-Aireachta san áireamh Thomas Jefferson (Rúnaí Stáit), Alexander Hamilton (Rúnaí an Chisteáin), Henry Knox (Rúnaí Cogaidh), agus Edmund Randolph (Ard-Aighne).


Uachtarán Obama agus an Comh-Aireachta
le Chuck Kennedy Seo thíos liosta de na ranna éagsúla agus cur síos gairid ar gach ceann díobh:

An Roinn Talmhaíochta

B’fhéidir go bhfuil aithne agat ar an roinn seo de réir a hainm giorraithe, an USDA. Tá ról tábhachtach ag an USDA maidir le maoirseacht a dhéanamh ar fheirmeoireacht agus ar ár mbia. Déanann siad cinnte go bhfuil ár mbia sábháilte agus go ndéantar é a fhás agus a ullmhú i gceart. Déanann siad cinnte freisin go ndéantar ár dtalamh a chosaint agus gur féidir le feirmeoirí bia a fhás go rathúil chun an náisiún a bheathú.

An Roinn Tráchtála

Oibríonn an roinn seo ar gheilleagar na tíre a chur chun cinn. Déanann siad é seo trí chláir a reáchtáil a chuidíonn le nuálaíocht theicneolaíoch, tacú le gnó agus tionscal, agus paitinní agus trádmharcanna a eisiúint. Cuidíonn an Roinn Tráchtála le comhaontuithe trádála idirnáisiúnta agus ritheann sí ár mbeartais teileachumarsáide agus teicniúla.

An Roinn Cosanta

Soláthraíonn an roinn seo an t-arm a chosnaíonn ár dtír. Cuimsíonn sé an tArm, an Cabhlach agus an tAerfhórsa. Tá a cheanncheathrú ag an Pentagon in Arlington, Virginia. Is í an Roinn Cosanta (DOD) an ghníomhaireacht is mó sa rialtas.

An Roinn Oideachais

Cuireann an Roinn Oideachais seo oideachas náisiúnta chun cinn agus oibríonn sí chun Meiriceá a choinneáil iomaíoch agus chun a chinntiú go bhfuil oideachas ar fáil do gach duine. Oibríonn an roinn go dlúth leis na stáit chun cúnamh airgeadais a chur agus chun cabhrú nuair is gá.

An Roinn Fuinnimh

Is minic a thugtar an Roinn Fuinnimh ar an DOE. Oibríonn an DOE chun slándáil náisiúnta, eacnamaíoch agus fuinnimh na Stát Aontaithe a chur chun cinn. Cuidíonn sé le foinsí nua fuinnimh glan, iontaofa a fháil trí chabhrú le taighde eolaíoch agus nuálaíocht.

An Roinn Sláinte agus Seirbhísí Daonna

Cuidíonn an roinn seo le Meiriceánaigh a choinneáil sláintiúil. Cuidíonn sé le Medicare agus Medicaid a riar. Tuairiscíonn roinnt gníomhaireachtaí móra sa roinn seo lena n-áirítear an Riarachán Bia agus Drugaí (FDA) agus na hIonaid um Rialú Galar (CDC).

An Roinn Slándála Dúiche

Is roinn nua í seo a bunaíodh i 2002 le Uachtarán George W. Bush tar éis an Ionsaithe 9/11 . Is é an jab atá aige ionsaithe sceimhlitheoireachta laistigh de na Stáit Aontaithe a chosc agus cur isteach orthu.

An Roinn Tithíochta agus Forbartha Uirbí

Oibríonn an roinn seo ar riachtanais náisiúnta tithíochta. Cabhraíonn sé le teaghlaigh bochta tithe a cheannach. Is minic a thagraíonn a ceannlitreacha HUD dó.

Roinn an Taobh istigh

Láimhseálann an roinn seo caomhnú ár dtalamh. Déanann sé bainistíocht ar ár bpáirceanna náisiúnta agus oibríonn sé chun ár dtailte, ár bhfiadhúlra agus ár n-acmhainní nádúrtha a chosaint.

An Roinn Dlí agus Cirt

Is é post na Roinne Dlí agus Cirt an dlí a fhorfheidhmiú agus sábháilteacht an phobail a chosaint. Déanann sé cinnte go ndéantar coirpigh a ionchúiseamh agus go bhfaigheann gach Meiriceánach ceartas cóir. I measc cuid de na heagraíochtaí atá san áireamh sa roinn seo tá an Biúró Cónaidhme Imscrúdaithe (FBI) agus Marshals na SA.

An Roinn Saothair

Tá an roinn seo freagrach as a chinntiú go bhfuil fórsa saothair láidir ag Meiriceá. Oibríonn sé ar oiliúint poist, dálaí oibre sábháilte, íosphá, idirdhealú san ionad oibre, agus árachas dífhostaíochta.

An Roinn Stáit

Láimhseálann an Roinn Stáit ár gcaidrimh le tíortha iasachta. Áirítear leis seo caidrimh taidhleoireachta le níos mó ná 180 tír eile. Is é an Rúnaí Stáit príomhchomhairleoir eachtrach an Uachtaráin.

An Roinn Iompair

Déanann an DOT cinnte go bhfuil iompar tapa agus sábháilte timpeall na Stát Aontaithe. Tá sé seo tábhachtach dár ngeilleagar agus do cháilíocht na beatha. Déanann siad bainistíocht ar Highways Cónaidhme, agus an Riarachán Cónaidhme Eitlíochta (FAA) a chinntíonn go bhfuil eitilt sábháilte.

Roinn an Chisteáin

Déanann an roinn seo bainistíocht ar an airgead do chórais airgeadais na Stát Aontaithe. Ní amháin go ndéanann sé an t-airgead, ach bailíonn sé cánacha agus déanann sé cinnte go bhfuil an t-airgead ag an rialtas coinneáil ag rith.

An Roinn Gnóthaí Veteranacha

Riarann ​​an roinn seo cláir shochair dár n-iar-shaighdiúirí. Déantar é seo chun a chinntiú go dtugtar aire do dhaoine a d’fhóin i gcath do na Stáit Aontaithe nuair a bhíonn siad ar ais sa bhaile.