Do Horoscope Don Lá Amárach

Codáin Choibhéiseacha

Codáin Choibhéiseacha

Nuair a bhíonn uimhreacha difriúla ag codáin iontu, ach a bhfuil an luach céanna orthu, tugtar codáin choibhéiseacha orthu.

Breathnaímid ar shampla simplí de chodáin choibhéiseacha: na codáin ½ agus 2/4. Tá an luach céanna ag na codáin seo, ach úsáideann uimhreacha difriúla. Feiceann tú ón bpictiúr thíos go bhfuil an luach céanna ag an mbeirt acu.Conas is féidir leat codáin choibhéiseacha a fháil?

Is féidir codáin choibhéiseacha a fháil tríd an uimhreoir agus an t-ainmneoir a iolrú nó a roinnt ar an uimhir chéanna.

Conas a oibríonn sé seo?Tá a fhios againn ón iolrú agus ón roinnt go bhfaigheann tú an uimhir chéanna nuair a iolraíonn tú nó má roinneann tú uimhir faoi 1. Tá a fhios againn freisin nuair a bhíonn an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir céanna agat i gcodán, is ionann é agus 1. Mar shampla:Mar sin, fad a dhéanaimid barr agus bun codán a iolrú nó a roinnt ar an uimhir chéanna, tá sé díreach mar an gcéanna le 1 a iolrú nó a roinnt agus ní athróimid luach an chodáin.

Sampla iolraithe:Ó iolraíomar an codán faoi 1 nó 2/2, ní athraíonn an luach. Tá an luach céanna ag an dá chodán agus tá siad coibhéiseach.

Sampla rannáin:Is féidir leat an barr agus an bun a roinnt ar an uimhir chéanna chun codán coibhéiseach a chruthú mar a thaispeántar thuas.

Trasnaigh Iolraigh

Tá foirmle ann ar féidir leat a úsáid chun a fháil amach an bhfuil dhá chodán comhionann. Tugtar an riail tras iolraithe air. Taispeántar an riail thíos:Deir an fhoirmle seo más ionann uimhreoir codán amháin agus ainmneoir an chodáin eile agus ainmneoir an chéad chodáin níos mó ná uimhreoir an dara codáin, ansin is ionann na codáin. Tá sé rud beag mearbhall agus tú á scríobh amach, ach feiceann tú ón bhfoirmle go bhfuil sé réasúnta simplí an mhatamaitic a oibriú amach.

Má bhíonn mearbhall ort maidir le cad ba cheart a dhéanamh, cuimhnigh ach ainm na foirmle: 'tras iolraigh'. Tá tú ag iolrú thar an dá chodán cosúil leis an 'X' bándearg a thaispeántar sa sampla thíos.

Codáin a Chur i gComparáid

Conas is féidir leat a rá an bhfuil codán amháin níos mó ná codán eile?

I roinnt cásanna tá sé furasta go leor a insint. Mar shampla, tar éis duit oibriú le codáin ar feadh tamaill, is dócha go bhfuil a fhios agat go bhfuil ½ níos mó ná ¼. Is furasta a rá freisin an bhfuil na hainmneoirí mar an gcéanna. Ansin is mó an codán leis an uimhreoir is mó.

Mar sin féin, uaireanta bíonn sé deacair a rá cé acu is mó ach trí fhéachaint ar dhá chodán. Sna cásanna seo is féidir leat tras-iolrú a úsáid chun an dá chodán a chur i gcomparáid. Seo an fhoirmle bhunúsach:Seo sampla:Príomhrudaí le Cuimhneamh
  • D’fhéadfadh go mbeadh cuma difriúil ar chodáin choibhéiseacha, ach tá an luach céanna orthu.
  • Is féidir leat iolrú nó roinnt chun codán coibhéiseach a fháil.
  • Ní oibríonn suimiú nó dealú chun codán coibhéiseach a fháil.
  • Má iolraíonn tú nó má roinneann tú le barr an chodáin, caithfidh tú an rud céanna a dhéanamh go bun.
  • Úsáid tras-iolrú chun a fháil amach an bhfuil dhá chodán comhionann.