Do Horoscope Don Lá Amárach

Polagáin

Polagáin


Is figiúr comhréidh é polagán atá comhdhéanta de línte díreacha agus atá iata.

Cúpla nóta ar an sainmhíniú ar pholagán a chabhróidh, b’fhéidir, leat cuimhneamh:
 • Maol - ciallaíonn sé seo gur figiúr eitleáin nó déthoiseach é
 • Línte díreacha - tugtar deighleoga orthu sa gheoiméadracht
 • Iniata - feileann na línte go léir ó cheann go ceann agus cruthaíonn siad figiúr gan aon oscailtí.
Tuilleadh eolais faoi na rudaí atá faoi iamh:

Níl na figiúirí seo a leanas faoi iamh agus ní polagáin iad:Tá na figiúirí seo a leanas faoi iamh agus is polagáin iad:Cineálacha Polagán

Tá go leor cineálacha polagán ann. Is dócha gur chuala tú trácht ar chuid acu roimhe seo mar chearnóga, thriantáin agus dhronuilleoga. Foghlaimeoimid níos mó fúthu seo agus faoi dhaoine eile. Ainmnítear polagáin don líon taobhanna atá acu. Seo liosta d’ainmneacha polagáin ag brath ar líon na dtaobhanna atá acu, ag tosú le trí cinn agus ag críochnú le deich gcinn.
 • 3 thaobh - Triantán
 • 4 thaobh - Ceathairshleasán
 • 5 thaobh - Pentagon
 • 6 thaobh - Heicseagán
 • 7 thaobh - Heptagon
 • 8 thaobh - Octagon
 • 9 taobh - Nonagon
 • 10 taobh - Decagon
Tá polagáin ann, ar ndóigh, le go leor ainmneacha agus taobhanna eile. Nuair a bhíonn líon na dtaobhanna an-ard, uaireanta úsáideann matamaiticeoirí líon na sleasa 'n' agus tugtar n-gon air. Mar shampla má tá 41 taobh ag polagán, 41-gon a thabharfaí air.

Polagáin dronnach nó cuasach

Tá polagán dronnach nó cuasach. Tá sé dronnach mura dtrasnaíonn aon líne a tharraingítear tríd ach dhá líne eile. Más féidir le líne ar bith a tharraingítear tríd an bpolagán níos mó ná dhá líne eile a bhualadh, ansin tá sí cuasach.

Samplaí:

Cuasach

Dronnach


I bpolagán dronnach, tá gach uillinn níos lú ná 180 céim. I gcuasach tá uillinn amháin ar a laghad níos mó ná 180 céim.

Polagáin Shimplí agus Choimpléascacha

I bpolagán simplí ní thrasnaíonn na línte. Trasnaíonn na línte a chéile i bpolagán casta.

Samplaí:


Coimpléasc

Simplí


Polagáin Rialta

Tá línte ag polagán rialta atá an fad céanna agus tá na huillinneacha céanna aige freisin.

Samplaí:

Rialta:Ní rialta:


Tuilleadh Ábhair Céimseata

Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna