Do Horoscope Don Lá Amárach

Achar agus Achar Dromchla Sféir a Aimsiú

Ag Lorg an Imleabhair agus
Achar Dromchla Sféir

Cad is sféar ann?

Leagan tríthoiseach de chiorcal is ea sféar, cosúil le cispheil nó marmair. Is é an sainmhíniú ar sféar ná 'gach pointe atá an fad céanna ó phointe amháin ar a dtugtar an lár.'

Téarmaí Sféar

D’fhonn achar dromchla agus toirt sféir a ríomh ní mór dúinn cúpla téarma a thuiscint ar dtús:

Ga - Is é ga sféir an fad ón lár go dtí an dromchla. Beidh sé an fad céanna do sféar is cuma cá dtomhaistear é ón dromchla.

Trastomhas - Is líne dhíreach an trastomhas ó phointe amháin ar dhromchla an sféir go pointe eile a théann trí lár an sféir. Tá an trastomhas dhá uair níos faide ná an ga i gcónaí.

Is uimhir speisialta é Pi-Pi a úsáidtear le ciorcail agus sféir. Leanann sé ar aghaidh go deo, ach úsáidfimid leagan giorraithe ina bhfuil Pi = 3.14. Úsáidimid an tsiombail π freisin chun tagairt a dhéanamh don uimhir pi i bhfoirmlí.

Achar Dromchla Sféir

Chun achar dromchla sféir a fháil bainimid úsáid as foirmle speisialta. Beidh an freagra ar an bhfoirmle seo in aonaid chearnacha.

Achar Dromchla = 4πra dó

Is ionann é seo agus a rá: 4 x 3.14 x ga x ga

Fadhb Shamplach

Cad é achar dromchla sféir a bhfuil ga 5 orlach aige?

4πra dó
= 4 x 3.14 x 5 orlach x 5 orlach
= 314 orlacha dó

Toirt Sféar

Tá foirmle speisialta eile ann chun toirt sféir a fháil. Is é an toirt an méid spáis a thógann an taobh istigh de sféar. Bíonn an freagra ar cheist toirte in aonaid chiúbach i gcónaí.

Imleabhar = 4/3 πr3

Tá sé seo mar an gcéanna le 4 ÷ 3 x 3.14 x ga x ga x ga

Fadhb Shamplach

Cad é toirt sféir le ga 3 throigh?

Imleabhar = 4/3 πr3
= 4 ÷ 3 x 3.14 x 3 x 3 x 3
= 113.04 troigh3

Rudaí le Cuimhneamh
  • Achar dromchla an sféir = 4πra dó
  • Toirt sféir = 4/3 πr3
  • Ní gá duit ach an ga a bheith ar eolas agat chun toirt agus achar dromchla sféir a dhéanamh amach.
  • Ba cheart go mbeadh freagraí ar fhadhbanna achar dromchla i gcónaí in aonaid chearnacha.
  • Ba cheart go mbeadh freagraí ar fhadhbanna toirte in aonaid chiúbach i gcónaí.Tuilleadh Ábhair Céimseata

Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna