Do Horoscope Don Lá Amárach

Gluais agus Téarmaí Figiúirí agus Cruthanna

Gluais agus Téarmaí: Figiúirí agus Cruthanna

Le haghaidh faisnéise agus léaráidí níos mionsonraithe ar chruthanna ar leith féach an Polagáin , Ceathairshleasáin , Triantáin , Teoirim Pythagorean , Ciorcal , Imlíne , agus Achar Dromchla leathanaigh.

Arc - Cuid de imlíne chiorcail.

Bonn - An líne bun de chruth.

Ionad - I gciorcal, is é an t-ionad an pointe atá an fad céanna ó gach pointe ar an imlíne.

Corda - Aon líne a nascann dhá phointe ar imlíne ciorcail.

Ciorcal - Cruth simplí comhdhéanta de na pointí go léir ar eitleán atá an fad céanna ó phointe amháin.

Ciorclán - Imlíne ciorcail nó an fad timpeall ar chiorcal.

Figiúr dúnta - Is figiúr dúnta aon fhigiúr a bhfuil an pointe tosaigh agus deiridh céanna aige.

Dírigh - Meastar go bhfuil rudaí leis an ionad céanna comhlárnach.

Cón - Rud tríthoiseach a bhfuil bonn cothrom ciorclach aige a théann go pointe amháin.

Comhbhrónach - Deirtear go bhfuil na figiúirí iomchuí má tá an cruth agus an méid céanna orthu.

ciúb - Rud tríthoiseach é ciúb atá faoi cheangal ag sé chearnóg chomhionanna.

Sorcóir - Rud tríthoiseach é sorcóir le dhá bhonn comhthreomhara (ar ciorcail iad de ghnáth) ceangailte le dromchla cuartha.

Trastomhas - Deighleog líne a théann trí lár ciorcail ina bhfuil gach pointe deiridh ar an imlíne.

Ellipse - Is cuar iata é éilips ina gcuireann an fad ó dhá phointe seasta go pointe ar bith ar an gcuar leis an tairiseach céanna. Is cineál speisialta éilips é an ciorcal.

Comhionann - Nuair a bhíonn gach uillinn taobh istigh de pholagán mar an gcéanna, deirtear go bhfuil sé cothrománach. Tá cearnóg agus triantán comhshleasach cothrománach.

Aghaidh - Taobh amháin nó eitleán de réad tríthoiseach.

Hypotenuse - An taobh is faide de thriantán ceart. Is é an taobh thall é ón uillinn cheart.

Polagán neamhrialta - Polagán le sleasa de gach faid agus uillinneacha difriúla de gach céim éagsúil.

Figiúr oscailte - Rud déthoiseach nach bhfuil dúnta.

Comhthreomharán - Ceathairshleasán le dhá shraith de thaobhanna comhthreomhara. Tá na taobhanna codarsnacha den fhad céanna agus tá uillinneacha urchomhaireacha cothrom le chéile i gcomhthreomharán.

Imlíne - An fad timpeall ar an taobh amuigh de fhigiúr déthoiseach.

- Uimhir tairiseach speisialta a úsáidtear chun imlíne agus trastomhas ciorcail a dhéanamh amach. Leanann sé ar aghaidh go deo ach is féidir é a ghiorrú go 3.14159.

Polagán - Figiúr dúnta déanta suas de línte díreacha. Tá a n-ainmneacha féin ag polagáin a bhfuil líon difriúil taobhanna acu. Féach an leathanach polagáin le haghaidh níos mó ar pholagáin.

Polyhedron - Rud tríthoiseach comhdhéanta d’aghaidheanna comhréidh agus línte díreacha.

Priosma - Rud tríthoiseach le foircinn atá comhthreomhar agus iomchuí chomh maith le taobhanna atá comhthreomharáin.

Teoirim Pythagorean - Foirmle a úsáidtear chun fad na sleasa i dtriantán ceart a ríomh. Is ______ éa dó+ ba dó= ca dósa chás go bhfuil a agus b dhá thaobh den triantán ceart agus gurb é c an hipiríogaireacht.

Ga - Deighleog líne ó lár ciorcail go dtí an teorainn lasmuigh.

Dronuilleog - Polagán ceathairshleasach, nó polagán ceithre thaobh, le ceithre dhronuilleog.

Polagán rialta - Polagán ina bhfuil an fad céanna ag na sleasa uile agus a bhfuil na huillinneacha uile ar cóimhéid.

Rhomboid - Is comhthreomharán é rhomboid nuair nach bhfuil na taobhanna cóngaracha cothrom.

Rhombus - Is comhthreomharán é rombas ina bhfuil na ceithre thaobh an fad céanna.

Figiúirí comhchosúla - Tá an cruth céanna ar fhigiúirí comhchosúla, ach méideanna difriúla.

Sféar - Rud tríthoiseach ina bhfuil gach pointe an fad céanna ón lár. Is sféar é cispheil.

Cearnóg - Dronuilleog ina bhfuil na ceithre thaobh an fad céanna.

Achar dromchla - Suim iomlán dhromchlaí uile réada tríthoiseach.

Traipéisóideach - Ceathairshleasán nach bhfuil ach péire sleasa comhthreomhara ann.

Vertex - Pointe trasnaithe do línte nó do dheighleoga.Tuilleadh Gluais agus Téarmaí Mata

Gluais ailgéabar
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna
Gluais codáin
Gluais graif agus línte
Gluais tomhais
Gluais oibríochtaí matamaitice
Gluais dóchúlachta agus staitisticí
Cineálacha gluais uimhreacha
Aonaid tomhais gluais