Do Horoscope Don Lá Amárach

Imlíne

An Imlíne a Aimsiú


Scileanna de dhíth:
Iolrú
Suimiú
Dealú
Polagáin

Is é an imlíne an fad timpeall ar an taobh amuigh de pholagán nó an cosán atá timpeall ar limistéar. Tá sé seo difriúil ón achar dromchla. Is é an t-achar dromchla an méid dromchla atá taobh istigh den pholagán nó den spás.

Taispeánfaimid an difríocht idir achar dromchla agus imlíne trí fhéachaint ar pháirc peile. Tá páirc peile 100 slat ar fhad agus timpeall 50 slat ar leithead. Dá bhfanfá ceart ar an teorainn agus shiúil tú an bealach ar fad timpeall na páirce peile shiúlfá 300 slat (féach an pictiúr). Is é seo an imlíne.Dá mbeadh ort tarp a chur síos chun an réimse iomlán a chlúdach ionas nach mbeadh sé fliuch, sin an t-achar dromchla a bheadh ​​ann. Téigh anseo chun a fháil amach conas figiúr an achar dromchla .

Ón sampla roimhe seo d’fhoghlaimíomar conas imlíne dronuilleoige a dhéanamh amach. Is é a rinneamar ná gach faid a chur faoi dhó agus gach leithead faoi dhó. Má deirimid L = fad, W = leithead, agus P = imlíne, ansin is féidir linn an fhoirmle seo a leanas a bheith againn don imlíne dronuilleoige :

P = L + L + W + W nó
P = 2xL + 2xW

Is féidir foirmle den chineál céanna a úsáid le haghaidh cearnóg. Toisc go bhfuil gach taobh de chearnóg mar an gcéanna is féidir linn L a úsáid do na ceithre thaobh. Ciallaíonn sé seo go ndéanaimid figiúr den imlíne cearnóige mar:

P = L + L + L + L nó
P = 4xL

Go ginearálta, chun imlíne polagáin a dhéanamh ní gá duit ach fad na sleasa a chur suas. Níl sa dá fhoirmle thuas ach ciorruithe gairide inar féidir leat iolrú a úsáid mar tá a fhios agat go bhfuil cuid de na taobhanna an fad céanna.

Samplaí:

Chun imlíne an triantáin seo a leanas a úsáid, úsáidimid:P = a + b + c
P = 3 + 4 + 5
P = 12

Déan figiúr an imlíne don pholagán seo a leanas:P = suim na sleasa uile
P = 3 + 7 + 5 + 4 + 6 + 4
P = 29

Is cás speisialta ciorcail. Glaoimid ar an imlíne timpeall ciorcail an imlíne. Is foirmle speisialta é seo:

Ciorclán = 2 & # 960r, áit a bhfuil & # 960 = 3.14 agus r = ga an chiorcail

Téigh anseo le haghaidh tuilleadh ar an céimseata an chiorcail do na páistí .

Seo roinnt foirmlí imlíne do chruthanna éagsúla le haghaidh do thagartha:

ciorcal = 2 & # 960r áit a bhfuil & # 960 = 3.14 agus r = an ga
triantán = a + b + c is iad a, b, agus c na taobhanna
cearnóg = 4 x L. Is é L fad taobh
dronuilleog = 2 x L + 2 x W. L = fad agus W = leithead
polagán ginearálta = L1 + L2 + L3 + ... + Ln L = fad, n = líon na sleasaTuilleadh Ábhair Céimseata

Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna