Do Horoscope Don Lá Amárach

Gluais agus Téarmaí Uillinneacha

Gluais agus Téarmaí: Uillinneacha

Géar-uillinn - Aon uillinn is lú ná 90 °.

Uillinneacha cóngaracha - Dhá uillinn atá in uillinneacha cóngaracha a roinneann rinn choiteann agus taobh coiteann amháin. Ní dhéanann siad forluí.

Sa phictiúr ar dheis, is uillinneacha cóngaracha iad uillinneacha ∠cad agus ∠cab.
uillinneacha cóngaracha
In aice láimhe - Nuair a bhíonn teorainn choiteann ag dhá réad, deirtear go bhfuil siad tadhlach leis.

Uillinneacha malartacha seachtracha - Nuair a thrasnaíonn tríú líne ar a dtugtar an trasnaí dhá líne eile (comhthreomhar de ghnáth), cruthaítear uillinneacha ar an taobh amuigh, nó ar an taobh amuigh, den dá líne. Is iad na huillinneacha atá os coinne a chéile na huillinneacha malartacha seachtracha.

Sa phictiúr thíos, is uillinneacha seachtracha malartacha iad a agus b mar atá c agus d.
uillinneacha seachtracha malartacha
Uillinneacha malartacha istigh - Nuair a thrasnaíonn tríú líne ar a dtugtar an trasnaí dhá líne eile (comhthreomhar de ghnáth), cruthaítear uillinneacha ar an taobh istigh, nó ar an taobh istigh, den dá líne. Is iad na huillinneacha atá os coinne a chéile na huillinneacha malartacha istigh.Sa phictiúr thíos, is uillinneacha istigh malartacha iad a agus b mar atá c agus d.
uillinneacha malartacha istigh
Uillinn - Is éard is uillinn ann figiúr a fhoirmíonn dhá ghhathanna a roinneann críochphointe coitianta ar a dtugtar rinn na huillinne.
sampla d
Uillinn lárnach - I gciorcal, tá a rinn ag uillinn lárnach i lár an chiorcail agus na críochphointí ag an imlíne.

Uillinneacha comhlántacha - Tá dhá uillinn comhlántach má chuireann siad suas le 90 °.

Uillinneacha comhfhreagracha - Nuair a thrasnaíonn dhá líne (comhthreomhar de ghnáth) le líne eile (ar a dtugtar an trasnaí) tugtar uillinneacha comhfhreagracha ar na huillinneacha sna coirnéil chéanna de gach líne.

Sa phictiúr thíos, is uillinneacha comhfhreagracha iad a agus d mar atá c agus b.
uillinneacha comhfhreagracha
Uillinn sheachtrach - Is é uillinn sheachtrach pholagáin uillinn idir taobh amháin de chruth agus líne a shíneann ó thaobh eile.
Uillinn sheachtrach
Sampla d'uillinn sheachtrach
Uillinn inscríofa - Is uillinn inscríofa uillinn ina bhfuil an rinn chomh maith leis na pointí deiridh ar imlíne chiorcail.
uillinn inscríofa
Sampla d'uillinn inscríofa
Uillinn doiléir - Aon uillinn is mó ná 90 °, ach níos lú ná 180 °.

Protractor - Uirlis is ea uillinntomhas a úsáidtear chun uillinneacha agus céimeanna a thomhas.

Uillinn cheart - Uillinn atá cothrom le 90 °.

Uillinn dhíreach - Uillinn atá cothrom le 180 °. Beidh cuma líne dhíreach air.

Uillinneacha forlíontacha - Nuair a bhíonn suim dhá uillinn 180 °, deirtear go bhfuil siad forlíontach.
uillinn fhorlíontach
Sampla d'uillinneacha forlíontacha: Is uillinneacha forlíontacha iad ∠cbd agus ∠dba.

Crois - Is éard is trasnaí ann líne a thrasnaíonn dhá líne eile nó níos mó.Tuilleadh Gluais agus Téarmaí Mata

Gluais ailgéabar
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna
Gluais codáin
Gluais graif agus línte
Gluais tomhais
Gluais oibríochtaí matamaitice
Gluais dóchúlachta agus staitisticí
Cineálacha gluais uimhreacha
Aonaid tomhais gluais