Do Horoscope Don Lá Amárach

Mná do Pháistí

Mná

Stair >> Réabhlóid Thionsclaíoch

Ba bhuaicphointe mór sa stair an Réabhlóid Thionsclaíoch agus d’athraigh sé an bealach maireachtála do gach duine. Athrú mór amháin ba ea athrú i róil na mban. Den chéad uair, thosaigh líon mór ban ag obair i bpoist lasmuigh den bhaile. D'eascair athruithe eile as an neamhspleáchas nua seo, lena n-áirítear an gluaiseacht chearta na mban .Casadóir i Muileann Cadáis
Oibrithe Muileann na mBan
(1910) le Lewis Wickes Hine

Cailíní Mill Mill Lowell

Ceann de na chéad monarchana sna Stáit Aontaithe a thosaigh ag fostú mná ba ea na muilte teicstíle i Lowell, Massachusetts. Faoi na 1840idí, ba mhná timpeall seachtó a cúig faoin gcéad den fhórsa saothair ag muilte Lowell. Tugadh 'Mill Girls' nó 'Lowell Girls' ar na mná seo.

Ag Dul Amach ón bhFeirm

Ba iníonacha feirmeoirí san oirthuaisceart an chuid is mó de na ‘Mill Girls’. Thapaigh siad an deis éirí as an bhfeirm agus roinnt airgid dá gcuid féin a dhéanamh. Uaireanta ghlac cailíní na poist chun cabhrú lena dteaghlach nó chun airgead a shábháil do theaghlach amach anseo.

Bhí na mná ina gcónaí i dtithe lóistín móra leis na céadta mná eile. Bhí go leor rialacha ann a raibh ar na cailíní maireachtáil leo. De ghnáth roinn siad seomra le go leor mná eile, b’éigean dóibh freastal ar an eaglais ar an Domhnach, agus ní raibh cead ag fir ar bith sna tithe lóistín.

Pá Íochtarach agus Dálaí Oibre Droch

Cúis amháin gur thaitin úinéirí na monarchan le mná a fhostú ná toisc go bhféadfaidís níos lú a íoc leo. Ag an am, rinne mná timpeall leath de na rudaí a rinne fir as an jab céanna a dhéanamh. B’fhéidir go mbraitheann sé aisteach anois, ach ar ais ansin cheap daoine gur chóir d’fhir níos mó airgid a dhéanamh toisc go ndearna siad soláthar don teaghlach, agus measadh gur airgead ‘breise’ an t-airgead a rinne mná.


Cailín Óg ag Obair
le Lewis Wickes Hine Ní raibh na dálaí oibre sna monarchana go hiontach. D’oibrigh na mná uaireanta fada ó luath ar maidin go déanach san oíche. Is minic a d’oibrigh siad thar 70 uair sa tseachtain. Bhí seomraí na monarchan plódaithe agus an-ard. Cé go ndearna na mná cuid mhaith den obair, fir a bhí sna maoirseoirí go ginearálta.

Cogadh Cathartha

Tharla an Cogadh Cathartha le linn an dara cuid den Réabhlóid Thionsclaíoch. Agus an oiread sin fear imithe chun cogaidh nó maraithe i gcath, osclaíodh poist nua do mhná agus chuaigh níos mó ban isteach sa lucht oibre.

Poist Eile

Chomh maith le bheith ag obair i monarchana teicstíle, thosaigh mná ag obair ar gach cineál post lena n-áirítear poist mar mhúinteoirí, cléirigh oifige, altraí agus seamstresses.

Gluaiseacht Chearta na mBan

De réir mar a thosaigh mná ag obair le chéile i ngrúpaí móra, fuair siad mothú pobail. Chuaigh siad isteach sa ghluaiseacht saothair chun dálaí oibre a fheabhsú agus throid siad chun deireadh a chur leis an sclábhaíocht. Thosaigh siad ag troid ar son cearta na mban freisin. Ceannairí ar nós Susan B. Anthony agus Elizabeth Cady Stanton bhunaigh siad grúpaí chun brú ar son ceart na mban vótáil le linn na Réabhlóide Tionsclaíche. Thóg sé tamall fada agus go leor oibre, ach sa deireadh ghnóthaigh mná an ceart vótála nuair a 19ú Leasú daingníodh é i 1920.

Fíricí Suimiúla faoi Mhná le linn na Réabhlóide Tionsclaíche
  • Bhí a bhfoilseachán míosúil féin ag mná Lowell inar chuir siad ailt, dánta agus scéalta.
  • Dorothea Dix earcaíodh na mílte bean le bheith ina n-altraí le linn an Chogaidh Chathartha.
  • Tionóladh an chéad choinbhinsiún um chearta na mban i Seneca Falls, Nua Eabhrac i 1848.
  • Nuair a rinne monarcha Lowell iarracht an cíos a ardú ag na tithe lóistín i 1836, chuaigh mná Lowell ar stailc. Sa deireadh thug an mhonarcha isteach agus d’ísligh sí an cíos.
  • Bhí pá tipiciúil i lár na 1800í do bhean a bhí ag obair i muileann idir $ 3.00 agus $ 3.50 sa tseachtain.