Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra a Aimsiú

Ag Lorg an Imleabhair agus
Achar Dromchla Sorcóra

Cad is sorcóir ann?

Tá cineálacha éagsúla sorcóirí ann. Ar an leathanach seo beimid ag plé na foirme is simplí ina bhfuil feadán nó canna anraith le dhá chiorcal ag gach ceann atá den mhéid céanna agus comhthreomhar.Téarmaí Sorcóra

D’fhonn achar dromchla agus toirt sorcóra a ríomh ní mór dúinn cúpla téarma a thuiscint ar dtús:

Ga - Is é an ga an fad ón lár go dtí imeall na gciorcal ag gach ceann.

Is uimhir speisialta é Pi - Pi a úsáidtear le ciorcail. Úsáidfimid leagan giorraithe ina bhfuil Pi = 3.14. Úsáidimid an tsiombail π freisin chun tagairt a dhéanamh don uimhir pi i bhfoirmlí.

Airde - Airde nó fad an tsorcóra.

Achar Dromchla Sorcóra

Is é achar dromchla sorcóra achar dromchla an dá chiorcal ag gach ceann móide achar dromchla an taobh amuigh den fheadán. Úsáidtear foirmle speisialta chun é seo a dhéanamh amach.

Achar dromchla = 2πra dó+ 2πrh

r = ga
h = airde
π = 3.14

Is ionann é seo agus a rá (2 x 3.14 x ga x ga) + (2 x 3.14 x ga x airde)

Sampla:

Cad é achar dromchla sorcóra le ga 3 cm agus airde 5 cm?

Achar dromchla = 2πra dó+ 2πrh
= (2x3.14x3x3) + (2x3.14x3x5)
= 56.52 + 94.2
= 150.72 cma dó

Toirt Sorcóra

Tá foirmle speisialta ann chun toirt an tsorcóra a fháil. Is é an toirt an méid spáis a thógann taobh istigh de shorcóir. Bíonn an freagra ar cheist toirte in aonaid chiúbach i gcónaí.

Imleabhar = πra dóh

Tá sé seo mar an gcéanna le 3.14 x ga x ga x airde

Sampla:

Faigh toirt an tsorcóra le ga 3 cm agus airde 5 cm?

Imleabhar = πra dóh
= 3.14 x 3 x 3 x 5
= 141.3 cm3

Rudaí le Cuimhneamh
  • Achar dromchla sorcóra = 2πra dó+ 2πrh
  • Méid an tsorcóra = πra dóh
  • Ní mór duit an ga agus an airde a bheith ar eolas agat chun toirt agus achar dromchla sorcóra a dhéanamh amach.
  • Ba cheart go mbeadh freagraí ar fhadhbanna toirte in aonaid chiúbach i gcónaí.
  • Ba cheart go mbeadh freagraí ar fhadhbanna achar dromchla i gcónaí in aonaid chearnacha.Tuilleadh Ábhair Céimseata

Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna