Do Horoscope Don Lá Amárach

Conas Achar Dromchla a Aimsiú

Achar Dromchla Aimsithe


Scileanna de dhíth:
Iolrú
Suimiú
Dealú
Rannán
Polagáin

Sa chuid seo clúdóimid achar dromchla rudaí déthoiseacha cosúil le cearnóga, dronuilleoga agus triantáin. Is é an t-achar dromchla an t-achar nochta iomlán laistigh de theorainn ar leith. Scríobhaimid limistéar in aonaid cearnaithe.

Seo sampla de achar dromchla ag baint úsáide as cearnóg :

Tá an chearnóg seo 4 aonad ar fhad ar gach taobh. Is é an t-achar dromchla líon na n-aonad cearnach a d'oirfeadh sa chearnóg. Mar a thaispeántar sa phictiúr, is é achar dromchla na cearnóige seo 16 aonad cearnach iomlán.Le a dronuilleog agus cearnóg is féidir linn an t-achar dromchla a fháil freisin trí leithead (W) x fad (L) a iolrú. Déanaimis iarracht sin agus féach an bhfaighimid an freagra céanna:Achar = W x L.
Achar = 4 x 4
Achar = 16

Hey, sin an freagra céanna!

Nóta: dá mba chosa iad na haonaid don fhadhb seo, bheadh ​​an freagra 16 throigh cearnaithe. Ní 16 troigh amháin. Nuair a thugaimid an freagra ar an achar dromchla d'úsáid muid cearnógach chun a thaispeáint gur achar dromchla é agus ní líne dhíreach amháin.

Gabhaimis an sampla níos casta den réimse peile seo. Bhaineamar úsáid as an sampla céanna seo chun a thaispeáint conas an imlíne a dhéanamh (féach imlíne do na páistí). Is é imlíne na páirce peile seo suim na sleasa uile 100 + 50 + 100 + 50 = 300 slat.

Cad é an t-achar dromchla a úsáideann clóis do na haonaid? Ó tharla gur dronuilleog í seo is féidir linn foirmle na dronuilleoige a úsáid:

Achar = W x L.
Achar = 100 slat x 50 slat
Achar = cearnógach 5000 slat

Faigh achar dromchla an pholagáin seo:

Breathnaíonn sé seo mearbhall ar dtús, ach is féidir linn é seo a dhéanamh níos éasca trína roinnt ina dhá dhronuilleog mar seo:


Anois is féidir linn achar dromchla an dá dhronuilleog a chur leis:

Is é 2 x 5 = 10 an dronuilleog barr.
Is é 2 x 4 = 8 an dronuilleog bun
Is é 10 + 8 = 18 an t-achar dromchla iomlán.

D’fhéadfaimis é a roinnt ina dhá dhronuilleog dhifriúla seo. Bain triail as seo agus féach an bhfaighidh tú an freagra céanna.

4 x 4 = 16
2 x 1 = 2
16 + 2 = 18.

Yep, an freagra céanna!

Fíor achar dromchla triantáin

Chun achar dromchla triantáin a dhéanamh amach, caithfimid an bonn agus an airde a bheith ar eolas againn. Is é an bonn aon taobh a roghnaíonn muid. Is é an airde an fad ón rinn atá os coinne an bhoinn ag uillinn 90 céim go dtí an bonn. Ceart go leor, tá sé seo beagáinín fánach, ach bíonn sé níos ciallmhaire féachaint ar an bpictiúr thíos. Is é b an bonn agus is é h an airde.

Nuair a bheidh an bonn agus an airde againn, is féidir linn an fhoirmle seo a leanas a úsáid:

Achar triantáin = ½ (b x h)

Sampla:

Faigh achar dromchla an triantáin seo:

Achar = ½ (b x h)
Achar = ½ (20 x 10)
Achar = ½ (200)
Achar = 100

I gcás triantáin cheart, is é an bonn agus an airde an dá thaobh atá ingearach nó ag 90 céim lena chéile.
Tuilleadh Ábhair Céimseata

Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna