Do Horoscope Don Lá Amárach

Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán

Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach
le Iolrú agus Rannán

Glactar leis ar an leathanach seo go bhfuil eolas agat faoi athróga, cothromóidí bunúsacha ailgéabracha, agus conas iad a réiteach trí suimiú agus dealú.

Chomh maith le suimiú agus dealú a úsáid chun cothromóidí a réiteach, is féidir linn iolrú agus roinnt a úsáid freisin.

Príomh-Riail

Is í an phríomh riail nach mór dúinn cuimhneamh air ná nuair a roinnimid nó a iolraímid taobh amháin den chothromóid ní mór dúinn an rud céanna a dhéanamh ar thaobh eile den chothromóid. Ní mór dúinn a chinntiú freisin go roinnimid nó iolraímid an taobh ENTIRE den chothromóid agus ní cuid di amháin.

Sampla Simplí

Glacfaimid sampla simplí ar dtús:Más 2x = 6 é, cad a dhéanann x =?

Is féidir linn a rá ach féachaint air seo gur féidir le x = 3, áfach, réiteach a fháil air. Trí fhoghlaim réiteach a fháil ar x, is féidir linn an modh seo a chur i bhfeidhm ar fhadhbanna níos deacra nuair nach féidir linn an freagra a insint ach breathnú ar an gcothromóid.

Ag réiteach do x

2x = 6

Ba mhaith linn x a fháil leis féin ar thaobh amháin den chothromóid. Is féidir linn é seo a dhéanamh trí 2x a roinnt ar 2 nó a iolrú faoi ½.

2x (1/2) = 6 (1/2)
(2/2) x = 6/2
x = 3

Déanaimis iarracht fadhb níos deacra. An uair seo beidh orainn suimiú agus dealú a dhéanamh freisin.

3x - 6 = 15

Is fusa na céimeanna suimithe agus dealú a dhéanamh ar dtús leis an gcineál seo cothromóide.

cuir 6 leis an dá thaobh
(3x - 6) + 6 = (15) + 6
3x = 21

roinn an dá thaobh le 3
(3x) 1/3 = (21) (1/3)

x = 7

Anois ba cheart dúinn ár bhfreagra a sheiceáil trí x = 7 a plugáil isteach sa chothromóid bhunaidh:

3x - 6 = 15
3 (7) - 6 = 15
21 - 6 = 15
15 = 15

Fadhb Shamplach Eile le 2 Athróg

Réitigh do x sa chothromóid seo a leanas:

4x + 3y -12 = 24 - y + 2x

Cuir 12 leis an dá thaobh

(4x + 3y -12) + 12 = (24 - y + 2x) + 12
(4x + 3y) = (36 - y + 2x)

Dealaigh 2x ón dá thaobh ionas nach mbeidh x ar an taobh dheis

(4x + 3y) - 2x = (36 - y + 2x) - 2x
(2x + 3y) = (36 - y)

Dealaigh 3y ón dá thaobh ionas go mbeidh 2x leis féin ar thaobh amháin

(2x + 3y) - 3y = (36 - y) - 3y
(2x) = (36 - 4y)

Roinn an dá thaobh le 2 ionas go bhfaighimid x go léir ina n-aonar

(2x) 1/2 = (36 - 4y) 1/2

x = 18 - 2y

Tabhair faoi deara gur roinn muid 36 agus 4y le 2 ar an taobh dheis.

Déanaimis ár bhfreagra a sheiceáil agus an chothromóid bhunaidh á húsáid:

4x + 3y -12 = 24 - y + 2x
4 (18 - 2y) + 3y -12 = 24 - y + 2 (18 - 2y)
72 - 8y + 3y - 12 = 24 - y + 36 - 4y
60 - 5y = 60 - 5y

Rudaí le Cuimhneamh
  • Déan an oibríocht chéanna i gcónaí ar dhá thaobh na cothromóide.
  • Nuair a iolraíonn tú nó a roinneann tú, caithfidh tú iolrú agus roinnt ar thaobh iomlán na cothromóide.
  • Déan iarracht suimiú agus dealú a dhéanamh ar dtús chun iolraí de x a fháil leis féin ar thaobh amháin.
  • Déan seiceáil dhúbailte ar do fhreagra i gcónaí trí é a plugáil ar ais sa chothromóid bhunaidh.


Tuilleadh Ábhair Ailgéabar
Gluais ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán