Do Horoscope Don Lá Amárach

Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána

Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána

Glacann an leathanach seo leis go bhfuil roinnt eolais bhunúsach agat ar chothromóidí líneacha agus fána . Sa buneilimintí cothromóidí líneacha roinn phléamar an fhoirm chaighdeánach de chothromóid líneach áit a bhfuil Ax + By = C.

Tá bealaí eile ann ar féidir cothromóidí líneacha a scríobh a chabhróidh le faisnéis úsáideach a sholáthar don ghrafadh. Tugtar foirmeacha fána orthu. Tá an fhoirm idirghabhála fána agus an fhoirm pointe-fána ann.

Foirm Idirghabhála Fána

Úsáideann an fhoirm thascradh fána an chothromóid seo a leanas:

y = mx + b

Sa chothromóid seo, is iad x agus y na hathróga fós. Is iad m agus b na comhéifeachtaí. Is uimhreacha iad seo.

Is é an buntáiste a bhaineann le cothromóid líneach a chur san fhoirm seo ná go bhfuil an uimhir do m cothrom leis an bhfána agus gurb ionann an uimhir do b agus an y-tascradh. Fágann sé sin go bhfuil an líne a léiríonn an chothromóid simplí le graf.

m = fána
b = tascradh

fána = (athrú ar y) roinnte ar an (athrú ar x) = (y2 - y1) / (x2 - x1)

tascradh = an pointe ina dtrasnaíonn (nó a dtrasnaíonn) an y-ais

Fadhbanna Samplacha:

1) Graf an chothromóid y = 1 / 2x + 1

Ón chothromóid y = mx + b tá a fhios againn:

m = fána = ½
b = tascradh = 11) Graf an chothromóid y = 3x - 3

Ón chothromóid y = mx + b tá a fhios againn:

m = fána = 3
b = tascradh = -3Foirm Fána Pointe

Úsáidtear an fhoirm pointe-fána de chothromóid líneach nuair a bhíonn comhordanáidí pointe amháin ar an líne agus an fána ar eolas agat. Breathnaíonn an chothromóid mar seo:

y - y1 = m (x - x1)

y1, x1 = comhordanáidí an phointe atá ar eolas agat
m = an fána, atá ar eolas agat
x, y = athróga

Fadhbanna Samplacha:

Graf líne a théann tríd an gcomhordanáid (2,2) agus a bhfuil fána 3/2 aici. Scríobh an chothromóid san fhoirm idirghabhála fána.

Féach an graf thíos. Ar dtús bhreacamar an pointe (2,2) ar an ngraf. Ansin fuaireamar pointe eile ag úsáid ardú 3 agus rith 2. Tharraing muid líne idir an dá phointe seo.Chun an chothromóid seo a scríobh i bhfoirm idirghabhála fána úsáidimid an chothromóid:

y = mx + b

Tá a fhios againn cheana féin go bhfuil an fána (m) = 3/2 ón gceist. Tá an y-tascradh (b) a fheicimid ag -1 ón ngraf. Is féidir linn m agus b a líonadh isteach chun an freagra a fháil:

y = 3 / 2x -1

Rudaí le Cuimhneamh
  • Is í y = mx + b an fhoirm idirghabhála fána.
  • Is í an fhoirm pointe-fána y - y1 = m (x - x1).
  • Is féidir linn cothromóid líneach a scríobh ar thrí bhealach éagsúla: foirm chaighdeánach, foirm idirghabhála fána, agus foirm fána pointe.


Tuilleadh Ábhair Ailgéabar
Gluais ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán