Do Horoscope Don Lá Amárach

Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú

Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach
le Suimiú agus Dealú

An Cothromóid

Ceann de choincheapa bunúsacha an ailgéabair is ea an chothromóid. Is é an rud is mó atá ar eolas faoi chothromóid ná go gcaithfidh gach rud ar thaobh amháin den chomhartha comhionann (=) gach rud ar an taobh eile den chomhartha comhionann a chomhionann.

Athróga

Is féidir le hathróga rudaí a athrú nó luachanna difriúla a bheith acu. San ailgéabar, de ghnáth táimid ag iarraidh luach athróg amháin nó níos mó a fháil. I gcothromóidí ailgéabracha, léirítear litir san athróg.

Ar an leathanach seo beidh ár n-athróg léirithe ag na litreacha 'x' agus 'y'.

Cothromóid ShimplíSeo cothromóid shimplí le x mar an athróg:

x + 5 = 7

Cad a dhéanann x =?

x = 2 mar gheall ar 2 + 5 = 7.

Cothromóid a Réiteach

Sa chothromóid thuas ní fhéadfaimis a rá ach féachaint air go bhfuil x = 2, áfach, ní hamhlaidh atá i gcónaí. Uaireanta ní mór dúinn oibriú níos deacra chun réiteach a fháil don chothromóid.

Uaireanta is féidir linn cothromóid a réiteach tríd an uimhir chéanna a chur leis nó a dhealú ar dhá thaobh na cothromóide. Tá a fhios againn go bhfuil sé seo ceart go leor, mar gheall ar chomh fada agus a dhéanaimid an oibríocht chéanna ar dhá thaobh na cothromóide, ní athraíonn an chothromóid.

Déanaimis iarracht réiteach a fháil ar an sampla simplí seo trí shuimiú nó dealú ar an dá thaobh:

x + 5 = 7

Ba mhaith linn a fháil amach cad is ionann x agus mar sin caithfimid x a fháil leis féin ar thaobh amháin den chothromóid. Má dhealbhaímid 5 ón taobh clé, beidh x leis féin. Ag leanúint ár riail níos luaithe, caithfimid an rud céanna a dhéanamh ar thaobh na láimhe deise.

(x + 5) - 5 = (7) - 5

x = 2

Sampla Eile:

Réitigh do x:

x - 2y + 7 = y + 15

Caithfimid x a fháil leis féin, mar sin tosaímid trí 7 a dhealú ó gach taobh:

(x - 2y + 7) - 7 = (y + 15) - 7
x - 2y = y + 8

Anois caithfimid fáil réidh leis an - 2y, is féidir linn é seo a dhéanamh trí 2y a chur le gach taobh:

(x - 2y) + 2y = (y + 8) + 2y

x = 3y + 8

Anois ba cheart dúinn an freagra seo a sheiceáil faoi dhó trí é a plugáil ar ais sa chothromóid bhunaidh:

x - 2y + 7 = y + 15

Cuir 3y + 8 in ionad x

3y + 8 - 2y + 7 = y + 15

3y - 2y + 8 + 7 = y + 15

y + 15 = y + 15

D’fhoghlaimíomar anseo conas cothromóid a réiteach trí shuimiú agus dealú a dhéanamh ar gach taobh, ach cad a tharlaíonn má tá rud éigin cosúil le 2x = 4 againn? Chun réiteach don chothromóid sin, caithfimid iolrú agus deighilt ó gach taobh. Téigh anseo chun foghlaim conas cothromóidí ailgéabracha a réiteach trí iolrú agus roinnt a úsáid .

Rudaí le Cuimhneamh
  • Déan an oibríocht chéanna i gcónaí ar dhá thaobh na cothromóide.
  • Is féidir leat uimhreacha a chur leis agus a dhealú ón dá thaobh den chothromóid le réiteach do x nó y.
  • Déan seiceáil dhúbailte ar do fhreagra i gcónaí trí é a plugáil ar ais sa chothromóid bhunaidh.


Tuilleadh Ábhair Ailgéabar
Gluais ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán