Ord Oibríochtaí

Ord Oibríochtaí


Scileanna de dhíth:
Iolrú
Rannán
Suimiú
Dealú

I bhfadhbanna matamaitice tá sé tábhachtach na hoibríochtaí a dhéanamh san ord ceart. Mura ndéanann tú, b’fhéidir go mbeidh an freagra mícheart agat. Sa mhatamaitic, ní féidir ach freagra ceart amháin a bheith ann, agus mar sin tháinig matamaiticeoirí suas le rialacha le leanúint ionas gur féidir linn go léir teacht suas leis an bhfreagra ceart céanna. Tugtar an t-ord ceart i matamaitic ar an ' ord na n-oibríochtaí '. Is é an bunsmaoineamh ná go ndéanann tú roinnt rudaí, cosúil le iolrú, roimh rudaí eile, cosúil le suimiú.

Mar shampla, má tá 3 x 2 + 7 = agat?

D’fhéadfaí an fhadhb seo a réiteach ar dhá bhealach éagsúla. Dá ndéanfá an breisiú ar dtús gheofá:

3 x 2 + 7
3 x 9 = 27

Má dhéanann tú an t-iolrú ar dtús, gheobhaidh tú:

3 x 2 + 7
6 + 7 = 13

Tá an dara bealach ceart mar ba chóir duit an iolrú a dhéanamh ar dtús.

Seo iad na rialacha san Ord Oibríochtaí:
  • Déan gach rud taobh istigh de lúibíní ar dtús.
  • Ansin, aon easaontóirí nó fréamhacha (mura bhfuil a fhios agat cad iad seo, ná bíodh imní ort fúthu anois).
  • Iolrú agus roinnt, agus iad á bhfeidhmiú ó chlé go deas
  • Suimiú agus dealú, agus iad á ndéanamh ó chlé go deas
Déanaimis cúpla sampla:

40 + 1 - 5 x 7 + 6 ÷ (3 x 2)

Ar dtús déanaimid na lúibíní:

40 + 1 - 5 x 7 + 6 ÷ 6

Anois déanaimid an iolrú agus an deighilt, ó chlé go deas:

40 + 1 - 35 + 1

Anois suimiú agus dealú, clé go deas:

An freagra = 7

Nóta: fiú amháin ar an gcéim dheireanach dá mbeadh 35 + 1 curtha againn ar dtús ansin bheadh ​​41 - 36 = 5. déanta againn. Seo an freagra mícheart. Mar sin caithfimid na hoibríochtaí a dhéanamh in ord agus ó chlé go deas.

Sampla eile d’oibríochtaí:

6 x 12 - (12 x 7 - 10) + 2 x 30 ÷ 5

Déanaimid an mhatamaitic taobh istigh de na lúibíní ar dtús. Déanaimid an iolrú sna lúibíní ar dtús:

6 x 12 - (84 - 10) + 2 x 30 ÷ 5

Críochnaigh na lúibíní:

6 x 12 - 74 + 2 x 30 ÷ 5

Iolrú agus roinnt ina dhiaidh sin:

72 - 74 + 60 ÷ 5
72 - 74 + 12

Is é 10 an freagra.

Conas an t-ordú a mheabhrú?

Tá bealaí éagsúla ann chun an t-ordú a mheabhrú. Bealach amháin is ea an focal PEMDAS a úsáid. Is féidir é seo a mheabhrú leis an bhfrása ‘Gabh mo leithscéal le do thoil Aintín Sally’. Is é atá i gceist leis in Ord na nOibríochtaí ná 'lúibíní, léiritheoirí, iolrú agus rannán, agus suimiú agus dealú'. Agus é seo á úsáid agat ní mór duit cuimhneamh go bhfuil iolrú agus roinnt le chéile, ní thagann iolrú roimh roinnt. Baineann an riail chéanna le suimiú agus dealú.Tuilleadh Ábhair Ailgéabar
Gluais ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán