Áit Luach Deachúlacha

Áit Luach Deachúlacha

Achoimre

Úsáidimid deachúlacha mar ár gcóras bunúsach uimhreacha. Tá an córas deachúil bunaithe ar uimhir 10. Uaireanta tugtar córas uimhreacha bonn-10 air. Tá córais eile ann a úsáideann bunuimhreacha difriúla, cosúil le huimhreacha dénártha a úsáideann bonn-2.

Luach Áit

Ceann de na chéad rudaí atá le foghlaim faoi deachúlacha ná an luach áit. Is é an luach áit suíomh dhigit in uimhir. Cinneann sé an luach atá ag an uimhir.

Gabhaimis sampla bunúsach:

Na huimhreacha 700, 70, agus 7 a chur i gcomparáid; tá luach difriúil ag an dhigit '7' ag brath ar a áit laistigh den uimhir.

7 - áit amháin
70 - áit na ndeicheanna
700 - na céadta áit

Cinneann áitluach an 7 an luach atá aige don uimhir. De réir mar a ghluaiseann an áit ar chlé, is mó luach na huimhreach 10 n-uaire.Pointe Deachúlach

Smaoineamh tábhachtach eile maidir le deachúlacha agus ionadluach is ea an pointe deachúil. Is é an pointe deachúil ponc idir dhigit i roinnt. Tá na huimhreacha ar thaobh na láimhe clé den phointe deachúil níos mó ná 1. Tá luachanna níos lú ná 1. ag na huimhreacha ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil. Tá ceart an phointe deachúil cosúil le codán.

Sampla:

0.7 - deichiú
0.07 - céad

Sa chás go bhfuil an luach áit ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil, insíonn an áit duit an codán. Mar shampla, tá 0.7 sa deichiú háit agus léiríonn sé an codán 7/10. San uimhir 0.07 tá an 7 san áit céad agus is ionann é agus an codán 7/100.
Deich don Chumhacht

Sa chóras deachúil léiríonn gach áit cumhacht 10. Seo cairt a thaispeánann conas a oibríonn sé seo.

Milliúin 7,000,000 7x106
Na céadta mílte 700,000 7x105
Deich mílte 70,000 7x104
Mílte 7,000 7x103
Na céadta 700 7x10a dó
Deicheanna 70 7x101
Ones 7 7x100
Deichiú 0.7 7x10-1
Na céadta 0.07 7x10-two
Míle 0.007 7x10-3
Deich míle 0.0007 7x10-4
Na céadta míle 0.00007 7x10-5
Milliún 0.000007 7x10-6


Mar shampla, nuair a deirimid go bhfuil 7 sna céadta áit san uimhir 700, is ionann é seo agus 7x10a dó. Feiceann tú ón gcairt go mbíonn cumhacht 10 diúltach nuair a bhíonn an luach áit ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil.

Deachúlacha a Líneáil

Nuair a thosaíonn tú ag déanamh uimhríochta le deachúlacha, beidh sé tábhachtach na huimhreacha a chur i gceart. Agus uimhreacha deachúil á líneáil agat, bí cinnte iad a líneáil ag úsáid an phointe deachúil. Sa chaoi seo beidh na luachanna áite eile línithe agat freisin.

Sampla:

Líne suas na huimhreacha 2,430 agus 12.07.

Ar dtús b’fhéidir nár mhaith leat ach na huimhreacha seo a scríobh síos mar seo:

2,430
12.07

Mar sin féin, ní dhéantar na pointí deachúil agus na luachanna áite a líneáil. Is féidir leat 2,430 a athscríobh le pointí deachúil ionas go mbeidh an chuma air go mbeidh 2,430.00 ann. Anois nuair a dhéanann tú na pointí deachúil a gheobhaidh tú:

2,430.00
12.07


Tá an dá uimhir líneáilte de réir luach áite agus is féidir leat tosú ar mhatamaitic mar shuimiú nó dealú.