Do Horoscope Don Lá Amárach

Meán, Airmheán, Mód agus Raon

Meán, Airmheán, Mód agus Raon


Scileanna de dhíth:
  • Suimiú
  • Iolrú
  • Rannán
  • Tacair Sonraí
Nuair a fhaigheann tú tacar mór sonraí tá gach cineál bealaí ann le cur síos matamaiticiúil a dhéanamh ar na sonraí. Úsáidtear an téarma 'meán' go leor le tacair sonraí. Is meán meán iad meán, airmheán agus mód. In éineacht le raon, cabhraíonn siad le cur síos a dhéanamh ar na sonraí.

Sainmhínithe:

Meán - Nuair a deir daoine ‘meán’ is gnách go mbíonn siad ag caint faoin meán. Is féidir leat an meán a dhéanamh amach trí na huimhreacha go léir sna sonraí a shuimiú agus ansin a roinnt ar líon na n-uimhreacha. Mar shampla, má tá 12 uimhir agat, déanann tú iad a roinnt agus a roinnt ar 12. Thabharfadh sé sin meán na sonraí duit.

Airmheán - Is é an t-airmheán meánuimhir an tacar sonraí. Tá sé díreach mar a fhuaimeann sé. Chun an t-airmheán a dhéanamh amach cuireann tú na huimhreacha go léir in ord (is airde go dtí an ceann is ísle nó is ísle go dtí an líon is airde) agus ansin roghnaigh an mheánuimhir. Má tá corr uimhir pointí sonraí ann, ansin ní bheidh ach meánuimhir amháin agat. Má tá líon cothrom pointí sonraí ann, ansin is gá duit an dá mheánuimhir a phiocadh, iad a chur le chéile, agus a roinnt ar dhá cheann. Beidh an uimhir sin mar airmheán agat.

Mód - Is é an modh an uimhir is mó a fheictear. Tá cúpla cleas le cuimhneamh faoin mód:

Má tá dhá uimhir le feiceáil is minice (agus an líon céanna uaireanta) ansin tá dhá mhodh ag na sonraí. Tugtar seo bimodal . Má tá níos mó ná 2 ann ansin thabharfaí ilmhódach ar na sonraí. Má tá na huimhreacha go léir le feiceáil an líon céanna uaireanta, ansin níl aon mhodhanna ag an tacar sonraí.Tosaíonn siad ar fad leis an litir M, mar sin bíonn sé deacair cuimhneamh cé acu uaireanta. Seo roinnt cleasanna chun cabhrú leat cuimhneamh :
  • Meán - Is é an meán an meán. Tá sé ar an meán freisin toisc go dtógann sé an chuid is mó matamaitice chun é a dhéanamh amach.
  • Airmheán - Is é an t-airmheán an lár. Tá ‘d’ ag an mbeirt acu.
  • Mód - Is é an modh is mó. Tosaíonn an bheirt acu le ‘mo’.
Raon - Is é raon an difríocht idir an líon is ísle agus an líon is airde. Tóg, mar shampla, scóir tástála matamaitice. Ligean le rá gurb é 100 an scór is fearr a bhí agat i rith na bliana agus ba é 75. an ceann is measa agat. Ansin is cuma cén raon atá sa chuid eile de na scóir. Is é an raon 100-75 = 25. Is é 25 an raon.

Sampla de aimsiú fadhbanna, airmheán, mód agus raon:

Faigh meán, airmheán, modh agus raon an tacar sonraí seo a leanas:

9,4,17,4,7,8,14

Ag aimsiú na meán:

Cuir na huimhreacha suas ar dtús: 9 + 4 + 17 + 4 + 7 + 8 + 14 = 63

Ansin roinn 63 ar líon iomlán na bpointí sonraí, 7, agus gheobhaidh tú 9. Is é 9 an meán.

An t-airmheán a aimsiú:

Cuir na huimhreacha in ord ar dtús: 4, 4, 7, 8, 9, 14, 17

Is é 8 an láruimhir. Is é 8 an t-airmheán.

An modh a aimsiú:

Cuimhnigh gurb é an modh an uimhir is mó a fheictear. Is féidir leis cabhrú leis na huimhreacha a chur in ord ionas nach gcaillfimid rud ar bith: 4, 4, 7, 8, 9, 14, 17

Bíonn ceithre cinn le feiceáil faoi dhó agus ní bhíonn an chuid eile de na huimhreacha le feiceáil ach uair amháin. Is é 4 an modh.

An raon a aimsiú:

Is é an líon is ísle ná 4. Is é 17 an líon is airde.

Raon = 17 - 4

Raon = 13Ábhair Ardteicneolaíochta Mata Leanaí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Ord Oibríochtaí
Taispeántóirí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin

Céimseata
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Ciorcal
Imlíne
Achar Dromchla

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha