Uimhreacha Dénártha

Uimhreacha Dénártha

Achoimre

Is é atá sa chóras uimhreacha dénártha ná córas uimhreacha bonn-2. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil ach dhá uimhir aige: 0 agus 1. Is é an córas uimhreacha a úsáideann muid de ghnáth an córas uimhreacha deachúil. Tá 10 n-uimhir ann: 0-9.

Cén fáth uimhreacha dénártha a úsáid?

Tá dé-uimhreacha an-úsáideach i leictreonaic agus i gcórais ríomhaireachta. Is féidir le leictreonaic dhigiteach oibriú go héasca le cineál córais ‘on’ nó ‘off’ sa chás gur 1 é ‘on’ agus gur nialas é ‘off’. Go minic uaireanta is voltas 'ard' an 1, agus is voltas nó talamh 'íseal' an 0.

Conas a oibríonn uimhreacha dénártha?

Ní úsáideann dé-uimhreacha ach na huimhreacha 1 agus 0. In uimhir dhénártha is ionann gach ‘áit’ agus cumhacht 2. Mar shampla:

1 = 20= 1
10 = 21= 2
100 = 2a dó= 4
1000 = 23= 8
10000 = 24= 16

Tiontú ó Dénártha go Deachúil

Más mian leat uimhir a thiontú ó dhénártha go deachúil, is féidir leat na 'áiteanna' a léirigh muid thuas a chur suas. Léiríonn gach áit a bhfuil '1' cumhacht 2, ag tosú leis an áit 0s.

Samplaí:

101 dénártha = 4 + 0 + 1 = 5 deachúil
11110 dénártha = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 30 deachúil
10001 dénártha = 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 17 deachúil

Tiontú ó Deachúil go Dénártha

D’fhéadfadh sé a bheith níos deacra uimhir deachúil a thiontú go huimhir dhénártha. Cabhraíonn sé má tá cumhachtaí dhá cheann ar eolas agat (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,…).
  • Dealaigh an chumhacht is mó de dhá cheann ar dtús ón uimhir atá á thiontú agat.
  • Ansin cuir '1' san áit sin den uimhir dhénártha.
  • Ansin, déanann tú an chéad chumhacht is mó de dhá cheann is féidir a dhealú ón gcuid eile. Chuir tú 1 sa phost sin.
  • Coinníonn tú an méid thuas a athdhéanamh go dtí nach mbeidh aon fhuílleach fágtha.
  • Faigheann na háiteanna go léir gan '1' '0'.
Sampla:

Cad é 27 deachúil i ndénártha?

1. Cad é an chumhacht is mó de 2 atá níos lú ná nó cothrom le 27? Is é sin 16. Mar sin, dealú 16 ó 27. 27 - 16 = 11
2. Cuir 1 in áit na 16idí. Is é sin 24, arb é an 5ú háit é toisc go dtosaíonn sé le háit na 0. Mar sin tá 1xxxx againn go dtí seo.
3. Anois déan an rud céanna don fhuílleach, 11. Is é 2 an chumhacht is mó de dhá uimhir is féidir linn a dhealú ó 113, nó 8. Mar sin, 11 - 8 = 3.
4. Cuir 1 in áit na 8idí. Anois tá 11xxx againn.
5. Is é an chéad rud eile 2 a dhealú1, nó 2 atá 2 -1 = 1.
6. 11x1x
7. Ar deireadh tá 1-1 = 0.
8. 11x11
9. Cuir nialas sna háiteanna gan 1 agus faighimid an freagra = 11011.

Samplaí eile:

14 = 8 + 4 + 2 + 0 = 1110
21 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 10101
44 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = 101 100

Táblaí Dénártha Cabhracha

An Chéad 10 UimhirLuachanna Seasamh Dénártha i nDeachúil (cumhachtaí 2)