Buneolas na Rannóige

Buneolas na Rannóige

Cad is deighilt ann?

Tá an rannán ag briseadh uimhir suas i líon comhionann páirteanna.

Sampla:

20 roinnte ar 4 =?

Má thógann tú 20 rud agus má chuireann tú iad i gceithre ghrúpa ar cóimhéid, beidh 5 rud i ngach grúpa. Is é 5 an freagra.20 roinnte ar 4 = 5.

Comharthaí don Rannán

Tá roinnt comharthaí ann a fhéadfaidh daoine a úsáid chun deighilt a chur in iúl. Is é an ceann is coitianta ÷, ach úsáidtear an cúlslais / freisin. Uaireanta scríobhfaidh daoine uimhir amháin ar bharr uimhir eile le líne eatarthu. Tugtar codán air seo freisin.

Comharthaí samplacha le haghaidh 'a roinnte ar b':

a ÷ b
a / b
chun
b

Díbhinn, Rannán, agus Comhlán

Tá ainm ar gach cuid de chothromóid roinnte. Is iad na trí phríomhainm an díbhinn, an roinnteoir, agus an comhrann.
  • Díbhinn - Is í an díbhinn an uimhir atá á roinnt agat
  • Rannán - Is é an roinnteoir an uimhir atá á roinnt agat
  • Comhuaineach - Is é an comhrann an freagra
Díbhinn ÷ Roinnteoir = Comhlán

Sampla:

Sa fhadhb 20 ÷ 4 = 5

Díbhinn = 20
Rannán = 4
Comhuaineach = 5

Cásanna Speisialta

Tá trí chás speisialta le breithniú agus iad ag roinnt.

1) Roinntear faoi 1: Agus rud á roinnt ar 1, is é an freagra an uimhir bhunaidh. Is é sin le rá, más é 1 an roinnteoir, is ionann an comhrann agus an díbhinn.

Samplaí:

20 ÷ 1 = 20
14.7 ÷ 1 = 14.7

2) Roinntear faoi 0: Ní féidir leat uimhir a roinnt ar 0. Tá freagra na ceiste seo neamhshainithe.

3) Is ionann an díbhinn agus an deighilteoir: Más ionann an díbhinn agus an roinnteoir (agus ní 0), is é 1 an freagra i gcónaí.

Samplaí:

20 ÷ 20 = 1
14.7 ÷ 14.7 = 1

Iarsmaí

Murab slánuimhir an freagra ar fhadhb roinnte, tugtar an fuílleach ar na ‘fuílligh’.

Mar shampla, dá ndéanfá iarracht 20 a roinnt ar 3 gheofá amach nach roinneann 3 go cothrom i 20. Is iad na huimhreacha is gaire do 20 ar féidir le 3 a roinnt ná 18 agus 21. Roghnaíonn tú an uimhir is gaire a roinneann 3 ina sin níos lú ná 20. Is é sin 18.

18 roinnte ar 3 = 6, ach tá roinnt rudaí fágtha fós. 20 -18 = 2. Tá 2 fágtha.

Scríobhaimid an fuílleach tar éis ‘r’ sa fhreagra.

20 ÷ 3 = 6 r 2

Samplaí:

12 ÷ 5 = 2 r 2
23 ÷ 4 = 5 r 3
18 ÷ 7 = 2 r 4

Is é an Rannán Os coinne an Iolraithe

Bealach eile le smaoineamh ar roinnt is ea a mhalairt de iolrú. Ag glacadh an chéad sampla ar an leathanach seo:

20 ÷ 4 = 5

Is féidir leat a mhalairt a dhéanamh, agus comhartha x agus an ÷ a chur in ionad comhartha comhionann:

5 x 4 = 20

Samplaí:

12 ÷ 4 = 3
3 x 4 = 12

21 ÷ 3 = 7
7 x 3 = 21

Is bealach iontach é iolrú a úsáid chun d’obair roinnte a sheiceáil agus scóir níos fearr a fháil ar do thástálacha matamaitice!

Ábhair Ardteicneolaíochta Mata Leanaí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Ord Oibríochtaí
Taispeántóirí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin

Céimseata
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Ciorcal
Imlíne
Achar Dromchla

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha