Do Horoscope Don Lá Amárach

Uimhreacha Rómhánacha

Uimhreacha Rómhánacha

Scileanna de dhíth:
Iolrú
Suimiú
Dealú

D'úsáid uimhreacha Rómhánacha an Rómhánaigh Ársa mar a gcóras uimhrithe. Úsáidimid iad fós uaireanta inniu. Feiceann tú iad i gcóras uimhrithe an Super Bowl, i ndiaidh ainmneacha rí (Rí Anraí IV), in imlínte, agus in áiteanna eile. Tá uimhreacha Rómhánacha bonn 10 nó deachúil, cosúil leis na huimhreacha a úsáidimid inniu. Níl siad suite go hiomlán, áfach, agus níl aon uimhir nialas ann.

Úsáideann uimhreacha Rómhánacha litreacha in ionad uimhreacha. Tá seacht litir ann a chaithfidh a bheith ar eolas agat:
 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • L = 50
 • C = 100
 • D = 500
 • M = 1000
Chuir tú na litreacha le chéile chun uimhreacha a dhéanamh. Seo cúpla sampla simplí:

1) III = 3

trí cinn atá agam le chéile ná trí 1 agus 1 + 1 + 1 cothrom le 32) XVI = 16

10 + 5 + 1 = 16

Bhí na samplaí seo simplí, ach tá cúpla riail agus cúpla rud fánach ar eolas faoi uimhreacha Rómhánacha a úsáid:
 1. Ní deir an chéad riail ach go gcuireann tú litreacha, nó uimhreacha, má thagann siad i ndiaidh litir nó uimhir níos mó. Léirigh muid é seo i sampla 2 thuas. Tá an V níos lú ná an X, mar sin chuireamar leis an uimhir é. Bhí an I níos lú ná an V, mar sin chuireamar leis an uimhir é. Pléifimid cad a tharlóidh nuair a thiocfaidh litir le luach níos mó tar éis litir ar luach níos lú i riail 3.
 2. Is é an dara riail ná nach féidir leat níos mó ná trí litir a chur le chéile i ndiaidh a chéile. Mar shampla, is féidir leat trí I a chur le chéile, III, chun 3 a dhéanamh, ach ní féidir leat ceithre cinn a chur le chéile, IIII, chun ceathrar a dhéanamh. Conas a dhéanann tú 4 ansin? Féach riail uimhir a trí.
 3. Féadfaidh tú uimhir a dhealú trí litir ar luach níos ísle a chur roimh litir ar luach níos airde.
 4. Seo mar a dhéanaimid na huimhreacha ceithre, naoi, agus nócha:
  • IV = 5 - 1 = 4
  • IX = 10 - 1 = 9
  • XC = 100 - 10 = 90
  Tá roinnt srianta ann maidir le cathain is féidir leat é seo a dhéanamh:
  • Ní féidir leat ach uimhir amháin a dhealú. Ní féidir leat 3 a fháil trí IIV a scríobh.
  • Ní féidir leat é seo a dhéanamh ach le I, X, agus C. Ní le V, L, nó D.
  • Caithfidh an litir is lú (a dhealú) a bheith 1 / 5ú nó 1 / 10ú an ceann is mó. Mar shampla, ní féidir 99 a scríobh IC toisc go bhfuil mé 1 / 100ú de C.
 5. Is é an riail dheireanach gur féidir leat barra a chur thar uimhir chun é a iolrú faoi mhíle agus uimhir an-mhór a dhéanamh.
Samplaí:

Na huimhreacha 1 go 10:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Na deicheanna (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100):

X, XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, XC, C.Tóg ceist deich tráth na gceist faoi ​​uimhreacha Rómhánacha.

Ábhair Ardteicneolaíochta Mata Leanaí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Ord Oibríochtaí
Taispeántóirí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin

Céimseata
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Ciorcal
Imlíne
Achar Dromchla

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha