Do Horoscope Don Lá Amárach

Réamhrá ar Codáin

Réamhrá ar Codáin

Cad is codán ann?

Léiríonn codán cuid den iomlán. Nuair a dhéantar rud éigin a roinnt ina roinnt codanna, taispeánann an codán cé mhéad de na codanna sin atá agat.

Pictiúir de Codáin

Uaireanta is é an bealach is fearr le foghlaim faoi chodáin ná trí phictiúr. Féach na pictiúir thíos chun a fháil amach conas is féidir ciorcal iomlán a bhriseadh suas ina chodáin éagsúla. Taispeánann an chéad phictiúr an t-iomlán agus ansin taispeánann na pictiúir eile codáin den iomlán sin.Uimhritheoir agus AinmneoirTá dhá phríomhchuid ann agus codán á scríobh: an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir. Is é an t-uimhreoir cé mhéad cuid atá agat. Is é an t-ainmneoir cé mhéad cuid a roinneadh an t-iomlán.

Scríobhtar codáin leis an uimhreoir thar an ainmneoir agus líne eatarthu.

Cineálacha Codáin

Tá trí chineál codán ann:

1. Codáin Chuí - Is é codán ceart ceann ina bhfuil an t-uimhreoir níos lú ná an t-ainmneoir. Tabhair faoi deara go bhfuil codán ceart i gcónaí níos lú ná ceann amháin.2. Codáin Míchuí - Is codán míchuí ceann ina bhfuil an t-uimhreoir níos mó ná an t-ainmneoir. Tabhair faoi deara go bhfuil codán míchuí níos mó ná ceann amháin i gcónaí.3. Codáin Measctha - Bhí ​​cuid slánuimhir agus cuid chodánach ag codán measctha.Cómhalartacha

Is codán é cómhalartach ina ndéantar an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir a aisiompú. Is féidir breathnú air freisin mar 1 os cionn na huimhreach. Nuair a thógann tú uimhir nó codán agus é a iolrú faoina chómhalartach, is é 1 an freagra i gcónaí.

Codáin Choibhéiseacha

Uaireanta bíonn cuma difriúil ar chodáin agus bíonn uimhreacha difriúla acu, ach tá siad coibhéiseach nó tá an luach céanna orthu.

Ceann de na samplaí is simplí de chodáin choibhéiseacha is ea an uimhir 1. Má tá an t-uimhreoir agus an t-ainmneoir mar an gcéanna, ansin tá an luach coibhéiseach céanna ag an gcodán le 1.Seo roinnt codáin choibhéiseacha do 3/4. Is iolraithe 3/4 iad na codáin choibhéiseacha go léir. Tóg 15/20 mar shampla. 3x5 = 15 agus 4x5 = 20.Téigh anseo le haghaidh tuilleadh ar codáin choibhéiseacha .

Deachúlacha

Nuair a úsáidtear pointí deachúil in uimhreacha, is cineál codán í an uimhir ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil. Ag brath ar an luach áit is féidir é a bheith 1/10, 1/100, 1/1000 nó fachtóir éigin eile de 10.

Samplaí:

0.3 = 3/10
0.42 = 42/100

Céatadáin

Cineál codáin eile is ea an céatadán. Is codán é an ‘faoin gcéad’ le hainmneoir 100. Nuair a deir tú 50% is ionann é agus 50/100 a rá.