Dlíthe Bunúsacha Mata

Dlíthe Bunúsacha Mata

Dlí Cómhalartach Breisiú

Deir an Dlí Cómhalartach Breisithe nach cuma cén t-ord ina gcuireann tú uimhreacha suas, gheobhaidh tú an freagra céanna i gcónaí. Uaireanta tugtar Maoin an Ordaithe ar an dlí seo freisin.

Samplaí:

x + y + z = z + x + y = y + x + z

Seo sampla ag úsáid uimhreacha ina bhfuil x = 5, y = 1, agus z = 7

5 + 1 + 7 = 13
7 + 5 + 1 = 13
1 + 5 + 7 = 13

Mar a fheiceann tú, is cuma an t-ordú. Tagann an freagra amach mar an gcéanna is cuma cén bealach a gcuirimid na huimhreacha leis.

Dlí Cómhalartach Iolraithe

Is dlí uimhríochta é Cómhalartach an Iolraithe a deir nach cuma cén t-ord a iolraíonn tú uimhreacha, gheobhaidh tú an freagra céanna i gcónaí. Tá sé an-chosúil leis an dlí breisithe communtative.

Samplaí:

x * y * z = z * x * y = y * x * z

Anois déanaimis é seo le huimhreacha iarbhír ina bhfuil x = 4, y = 3, agus z = 6

4 * 3 * 6 = 12 * 6 = 72
6 * 4 * 3 = 24 * 3 = 72
3 * 4 * 6 = 12 * 6 = 72

Dlí Comhlach Breisithe

Deir an Dlí Comhlach Breiseáin nach n-athraíonn a suimiú trí ghrúpáil uimhreacha a chuirtear le chéile a athrú. Uaireanta tugtar an Maoin Ghrúpála ar an dlí seo.

Samplaí:

x + (y + z) = (x + y) + z

Seo sampla ag úsáid uimhreacha ina bhfuil x = 5, y = 1, agus z = 7

5 + (1 + 7) = 5 + 8 = 13
(5 + 1) + 7 = 6 + 7 = 13

Mar a fheiceann tú, is cuma cén chaoi a ndéantar na huimhreacha a ghrúpáil, is é 13 an freagra fós.

Dlí Comhlach Iolraithe

Tá an Dlí Comhlach um Iolrú cosúil leis an dlí céanna maidir le breisiú. Deir sé, is cuma cén chaoi a ngrúpálann tú uimhreacha atá tú ag iolrú le chéile, gheobhaidh tú an freagra céanna.

Samplaí:

(x * y) * z = x * (y * z)

Anois déanaimis é seo le huimhreacha iarbhír ina bhfuil x = 4, y = 3, agus z = 6

(4 * 3) * 6 = 12 * 6 = 72
4 * (3 * 6) = 4 * 18 = 72

Dlí Dáileacháin

Deirtear sa Dlí Dáileacháin go bhfuil aon uimhir a iolraítear faoi shuim dhá uimhir nó níos mó cothrom le suim na huimhreach sin arna iolrú faoi gach ceann de na huimhreacha ar leithligh.

Ó tharla go bhfuil an sainmhíniú sin beagáinín mearbhall, déanaimis féachaint ar shampla:

a * (x + y + z) = (a * x) + (a * y) + (a * z)

Mar sin is féidir leat a fheiceáil thuas go bhfuil an uimhir a huaire suim na n-uimhreacha x, y, agus z cothrom le suim na huimhreach uaireanta x, huaire y, agus uaireanta z.

Samplaí:

4 * (2 + 5 + 6) = 4 * 13 = 52
(4 * 2) + (4 * 5) + (4 * 6) = 8 + 20 + 24 = 52

Tá an dá chothromóid cothrom agus an dá chothrom 52.

Dlí Airíonna nialais

Deir an Dlí iolraithe Airíonna nialais gur ionann 0 agus uimhir ar bith arna iolrú faoi 0.

Samplaí:

155 * 0 = 0
0 * 3 = 0

Deir an Dlí Airíonna nialais de bhreis gur ionann uimhir ar bith móide 0 agus an uimhir chéanna.

155 + 0 = 155
0 + 3 = 3

Ábhair Ardteicneolaíochta Mata Leanaí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Ord Oibríochtaí
Taispeántóirí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin

Céimseata
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Ciorcal
Imlíne
Achar Dromchla

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha