Do Horoscope Don Lá Amárach

Codáin a Iolrú agus a Roinn

Codáin a Iolrú agus a Roinn

Codáin a Iolrú

Teastaíonn trí chéim shimplí chun dhá chodán a iolrú:
  • Céim 1: Déan na huimhreacha ó gach codán a iolrú faoina chéile (na huimhreacha ar an mbarr). Is é an toradh ná uimhreoir an fhreagra.
  • Céim 2: Iolraigh ainmnitheoirí gach codáin lena chéile (na huimhreacha ar an mbun). Is é an toradh ainmneoir an fhreagra.
  • Céim 3: An freagra a shimpliú nó a laghdú.
Samplaí de chodáin a iolrú:


Sa chéad sampla is féidir leat a fheiceáil go ndéanaimid na huimhreacha 2 x 6 a iolrú chun an t-uimhreoir a fháil don fhreagra, 12. Déanaimid na hainmneoirí 5 x 7 a iolrú freisin chun an t-ainmneoir a fháil don fhreagra, 35.

Sa dara sampla úsáidimid an modh céanna. Sa fhadhb seo is é an freagra a fhaighimid 2/12 is féidir a laghdú tuilleadh go 1/6.

Cineálacha Codáin Éagsúla a Iolrú

Mhéadaigh na samplaí thuas codáin cheart. Úsáidtear an próiseas céanna chun codáin mhíchuí agus uimhreacha measctha a iolrú. Tá cúpla rud le faire amach dóibh leis na cineálacha eile codán seo.

Codáin mhíchuí - Le codáin mhíchuí (sa chás go bhfuil an t-uimhreoir níos mó ná an t-ainmneoir) b’fhéidir go mbeidh ort an freagra a athrú go uimhir mheasctha. Mar shampla, más é 17/4 an freagra a gheobhaidh tú, b’fhéidir go mbeidh do mhúinteoir ag iarraidh ort é seo a athrú go dtí an uimhir mheasctha 4 ¼.

Uimhreacha measctha - Is uimhreacha measctha iad uimhreacha a bhfuil slánuimhir agus codán acu, cosúil le 2 ½. Agus uimhreacha measctha á n-iolrú ní mór duit an uimhir mheasctha a athrú go codán míchuí sula iolraíonn tú. Mar shampla, más é 2 1/3 an uimhir, beidh ort é seo a athrú go 7/3 sula iolróidh tú.

B’fhéidir go mbeidh ort an freagra a athrú ar ais go huimhir mheasctha nuair a bheidh tú ag iolrú.

Sampla:


Sa sampla seo bhí orainn 1 ¾ a athrú go codán 7/4 agus 2 ½ go codán 5/2. Bhí orainn an freagra iolraithe a thiontú go uimhir mheasctha ag an deireadh.

Codáin a roinnt

Tá codáin a roinnt an-chosúil le codáin a iolrú, úsáideann tú iolrú fiú. Is é an t-aon athrú amháin ná go gcaithfidh tú cómhalartach an roinnteora a ghlacadh. Ansin leanann tú ar aghaidh leis an bhfadhb díreach mar a bheadh ​​tú ag iolrú.
  • Céim 1: Glac cómhalartach an roinnteora.
  • Céim 2: Déan na huimhreacha a iolrú.
  • Céim 3: Déan na hainmneoirí a iolrú.
  • Céim 4: Simpligh an freagra.
Ag glacadh an chómhalartaigh: Chun an cómhalartach a fháil, inbhéartaigh an codán. Is ionann é seo agus 1 a thógáil arna roinnt ar an gcodán. Mar shampla, más é 2/3 an codán ansin is é an cómhalartach 3/2.

Samplaí: