Do Horoscope Don Lá Amárach

Buneolas Iolraithe

Buneolas Iolraithe

Cad is iolrú ann?

Is é an t-iolrú ná nuair a thógann tú uimhir amháin agus má chuireann tú le chéile é cúpla uair.

Sampla:

5 arna iolrú faoi 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

Thógamar an uimhir 5 agus chuireamar le chéile é 4 huaire. Sin é an fáth go dtugtar 'uaireanta' ar iolrú uaireanta.

Tuilleadh samplaí:
 • 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
 • 2 x 1 = 2
 • 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
Comharthaí le haghaidh IolraitheTá cúpla comhartha éagsúil ann a úsáideann daoine chun iolrú a chur in iúl. Is é an comhartha 'x' an ceann is coitianta, ach uaireanta úsáideann daoine comhartha '*' nó siombailí eile. Seo roinnt bealaí chun 5 arna iolrú faoi 4 a chur in iúl.
 • 5 x 4
 • 5 * 4
 • 5 huaire 4
Uaireanta nuair a úsáideann daoine athróga i iolrú ní chuirfidh siad ach na hathróga in aice lena chéile chun iolrú a chur in iúl. Seo cúpla sampla:
 • ab = a x b
 • (a +1) (b + 1) = (a +1) x (b + 1)
Fachtóirí agus Táirgí

Uaireanta nuair a labhraíonn múinteoirí faoi iolrú bainfidh siad úsáid as na téarmaí tosca agus táirgí.

Is iad na fachtóirí na huimhreacha atá tú ag iolrú le chéile. Is iad táirgí na freagraí.

(fachtóir) x (fachtóir) = táirge

Iolrú faoi Zero agus a hAon

Is dhá chás speisialta iad nialas agus cás amháin agus iad ag iolrú.

Agus é ag iolrú faoi 0, is é 0 an freagra i gcónaí.

Samplaí:
 • 1 x 0 = 0
 • 7676 x 0 = 0
 • 0 x 12 = 0
 • 0 x b = 0
Nuair a iolraítear faoi 1 é, bíonn an freagra mar an gcéanna i gcónaí leis an uimhir arna iolrú faoi 1.

Samplaí:
 • 1 x 12 = 12
 • 7654 x 1 = 7654
 • 1 x 0 = 0
 • 1 x b = b
Níl an t-ordú tábhachtach

Riail thábhachtach atá le cuimhneamh le iolrú is ea nach cuma cén t-ord a iolraíonn tú uimhreacha. Is féidir leat iad a iolrú in aon ord is mian leat agus beidh an freagra mar an gcéanna. Is féidir leis seo cabhrú uaireanta nuair a bhíonn fadhb agat. Bain triail as ar an mbealach eile.

Samplaí:
 • 5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
 • 4 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20


 • 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6
 • 2 x 3 = 3 + 3 = 6


 • 4 x 1 = 1 + 1 + 1 +1 = 4
 • 1 x 4 = 4 = 4
Tábla Iolraithe

Chomh luath agus a fhoghlaimíonn tú buneilimintí an iolraithe, beidh tú ag iarraidh an tábla iolraithe a fhoghlaim, ar a dtugtar an tábla uaireanta freisin. Cuimsíonn an tábla seo gach iolrú féideartha idir na huimhreacha 1 go 12. Is é sin an bealach ar fad ó 1 x 1 go 12 x 12.

B’fhéidir go bhfeicfeadh sé go leor oibre gan úsáid chun an tábla seo a chur de ghlanmheabhair, ach cuideoidh sé leat a lán níos déanaí ar scoil. Beidh tú in ann fadhbanna níos deacra a réiteach níos tapa agus níos éasca má tá na huimhreacha seo ar eolas agat ó chroí.

Seo an tábla:


Cliceáil ar an tábla chun leagan níos mó a fháil ar féidir leat a phriontáil.

Ábhair Ardteicneolaíochta Mata Leanaí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Ord Oibríochtaí
Taispeántóirí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin

Céimseata
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Ciorcal
Imlíne
Achar Dromchla

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha