Digití nó Figiúirí Suntasacha

Digití nó Figiúirí Suntasacha

Is iad na digití suntasacha atá ag uimhir ná na digití a bhfuil brí leo nó a chuireann le luach na huimhreach. Uaireanta tugtar figiúirí suntasacha orthu freisin.

Cé na digití atá suntasach?

Tá roinnt rialacha bunúsacha ann a insíonn duit cé na digití i roinnt atá suntasach:
  • Tá gach dhigit neamh-nialasach suntasach
  • Tá aon nialais idir digití suntasacha suntasach freisin
  • Tá nialais rianaithe ar thaobh na láimhe deise de phointe deachúil suntasach


Cé na digití nach bhfuil suntasach?

Is iad na digití amháin nach bhfuil suntasach ná nialais nach bhfuil ag gníomhú ach mar shealbhóirí áite i roinnt. Is iad seo:
  • Nialais a rianú ar thaobh na láimhe clé den phointe deachúil (nóta: d’fhéadfadh na nialais seo a bheith suntasach nó nach bhfuil)
  • Nialais tosaigh ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil


Figiúirí Suntasacha a Chomhaireamh

Cé mhéad figiúr suntasach atá sna huimhreacha seo a leanas?

1) 10.0075

Tá 6 dhigit shuntasacha ann. Tá na nialais uile idir digití suntasacha.

2) 10.007500

Tá 8 ndigit shuntasacha ann. Sa chás seo tá na nialais rianaithe ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil.

3) 0.0075

Tá 2 dhigit shuntasacha ann. Níl sna nialais a thaispeántar ach sealbhóirí áite.

4) 5000

Níl ach 1 dhigit shuntasach ann. Is sealbhóirí áite iad na nialais. Nóta: D’fhéadfadh sé a bheith go bhfuil cuid de na nialais suntasach i gcásanna áirithe.

5) 5000.00

Tá 6 dhigit shuntasacha ann. Tá na nialais ar thaobh na láimhe deise den phointe deachúil suntasach toisc go bhfuil siad ag rianú nialais ar thaobh na láimhe deise de phointe deachúil. Tá na nialais ar thaobh na láimhe deise den 5 suntasach toisc go bhfuil siad idir dhigit shuntasacha.

Cén fáth figiúirí suntasacha a úsáid?

Is minic a úsáidtear figiúirí suntasacha don eolaíocht agus do thomhais. Is bealach iad le cur síos a dhéanamh ar cé chomh cruinn agus atá tomhais. Tá roinnt bealaí tomhais níos cruinne ná a chéile.

Mar shampla, samhlaímid go raibh dhá scála agat, ceann a bhí cruinn don ghram is gaire agus ceann eile a bhí cruinn don chéadú gram is gaire. Dá mbeadh tomhas 3 ghram ag an mbeirt acu, chiallódh an uimhir seo rudaí difriúla. Is é an chéad thomhas a dhéanfá a thaifeadadh mar 3 ghram amháin, mar níl a fhios agat ach go bhfuil an tomhas cruinn go 1 ghram. Is é an dara tomhas a d’fhéadfá a thaifeadadh mar 3.00 gram. Deir sé seo go raibh an tomhas cruinn go dtí áit na gcéadta. Cuidíonn na figiúirí suntasacha breise seo le taifead a dhéanamh ar cé chomh cruinn agus a bhí an tomhas.

An bhfuil a leithéid de rud ann agus uimhir bheacht?

Sea, tá líon gan teorainn figiúirí suntasacha ag líon cruinn. Tá tomhais agus uimhreacha áirithe ann atá ar eolas againn go cinnte. Cuimsíonn siad uimhreacha cosúil le cé mhéad troigh atá i gclós nó cé mhéad leathanach atá i leabhar.

Ábhair Math Math do Pháistí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe
Fréamh Cearnóg agus Cearnóg

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Éagothroime
Uimhreacha Slánú
Digití agus Figiúirí Suntasacha
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán

Céimseata
Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón