Do Horoscope Don Lá Amárach

Soláthar agus éileamh

Soláthar agus éileamh

Dlí Bunúsach Eacnamaíochta

Tá soláthar agus éileamh ar cheann de na smaointe bunúsacha atá ag eacnamaíocht . I saormhargadh, socraítear praghas táirge de réir mhéid soláthair an táirge agus an t-éileamh ar an táirge.

Cad is soláthar ann?

Is é soláthar táirge an méid den táirge atá ar fáil le ceannach ar phraghas ar leith. Deir dlí an tsoláthair, de réir mar a mhéadaíonn praghas táirge, go dtógfaidh cuideachtaí níos mó den táirge.

Agus an soláthar vs grafáil táirge á ghrafadh, ardaíonn an fána mar a thaispeántar sa ghraf seo.Cad é an t-éileamh?

Is é éileamh táirge an méid táirge atá daoine ag iarraidh a cheannach ar phraghas ar leith. Deir dlí an éilimh, de réir mar a mhéadaíonn praghas táirge, gur lú an táirge sin a bheidh daoine ag iarraidh a cheannach.

Agus an t-éileamh vs praghas táirge á ghrafadh, titeann an fána mar a thaispeántar sa ghraf seo.Conas a Chinneann Soláthar agus Éileamh Praghas

Tá ceithre dhlí bhunúsacha ann a chuireann síos ar an tionchar a bhíonn ag soláthar agus éileamh ar phraghas táirge:

1) Má mhéadaíonn an soláthar agus má fhanann an t-éileamh mar an gcéanna, rachaidh an praghas síos.
2) Má laghdaíonn an soláthar agus má fhanann an t-éileamh mar an gcéanna, ardóidh an praghas.
3) Má fhanann an soláthar mar an gcéanna agus má mhéadaíonn an t-éileamh, ardóidh an praghas.
4) Má fhanann an soláthar mar an gcéanna agus má laghdaíonn an t-éileamh, rachaidh an praghas síos.

Cothromaíocht an Mhargaidh

Is í cothromaíocht an mhargaidh nuair is ionann soláthar an táirge agus éileamh an táirge. Bogfaidh an margadh do tháirge i dtreo cothromaíochta le himeacht ama.

Is féidir cothromaíocht a thaispeáint ar ghraf. Seo an áit a dtrasnaíonn an soláthar agus na cuair éilimh.Athruithe ar Sholáthar agus Éileamh

Is féidir leis an soláthar agus an t-éileamh athrú go tobann. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le ‘athrú’ sna cuair éilimh nó soláthair. Féadfaidh aon líon fachtóirí an soláthar nó an t-éileamh a athrú. Mar shampla, thiocfadh méadú ar an éileamh ar geansaithe foirne peile dá mbuafaidís an Super Bowl. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh go dtiocfadh laghdú ar an soláthar do na geansaithe céanna má dhóitear an mhonarcha a rinne iad.

Féach an graf le haghaidh sampla d’athrú cuar éilimh.Seo roinnt rudaí ar féidir leo éileamh a athrú:
  • Ioncam - Má tá níos mó airgid ag daoine, is féidir go dtiocfaidh méadú ar an éileamh ar tháirgí.
  • Daonra - De réir mar a mhéadaíonn an daonra, tá níos mó ceannaitheoirí ann. Méadóidh sé seo an t-éileamh.
  • Rogha an chustaiméara - D’fhéadfadh nach mbeadh táirge ag teastáil ó chustaiméirí a thuilleadh, ag laghdú an éilimh.
  • Athruithe ar iomaíocht - Má mhéadaíonn iomaitheoirí táirge a bpraghas, ansin d’fhéadfadh go dtiocfadh méadú ar an éileamh ar do tháirge.
Seo roinnt rudaí ar féidir leo an soláthar a athrú:
  • Líon na ndíoltóirí - Má mhéadaíonn líon na ndíoltóirí, ansin méadóidh an soláthar.
  • Teicneolaíocht - Féadann feabhsuithe i ndéantúsaíocht an soláthar a mhéadú.
  • Acmhainní - Má aistrítear na hacmhainní atá riachtanach chun táirge a thógáil chuig táirge eile, laghdóidh an soláthar.
  • Costais na déantúsaíochta - Má mhéadaíonn na costais a bhaineann le táirge a dhéanamh, tiocfaidh laghdú ar an soláthar.


Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíochta
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle dlí, cánach nó infheistíochta aonair. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.