Do Horoscope Don Lá Amárach

Caipitleachas

Caipitleachas

Is cineál córais eacnamaíochta é an caipitleachas ina bhfuil gnó faoi úinéireacht phríobháideach agus á reáchtáil ag na daoine, seachas ag an rialtas. Tá sé seo difriúil ó gheilleagar ceannais mar cumannachas i gcás ina rialaíonn an rialtas gnó.

Saormhargadh

Ainm eile don chaipitleachas is ea an córas saor-mhargaidh. Ciallaíonn an córas ‘saor’ sa mhargadh saor go bhfuil an margadh saor chun é féin a oibriú amach gan idirghabháil an rialtais. Is féidir le gnóthais cinneadh a dhéanamh faoi na táirgí atá le déanamh agus cá mhéad a dhíolfaidh siad dóibh. Féadfaidh daoine cinneadh a dhéanamh faoi na táirgí atá le ceannach agus an méid is mian leo a íoc.

Soláthar agus éileamh

Ceann de bhunsmaointe an chaipitleachais is ea smaoineamh an tsoláthair agus an éilimh. Deir soláthar agus éileamh go socróidh praghas táirge sa deireadh ag pointe ina mbeidh an t-éileamh ar tháirge cothrom le soláthar táirge. Sa chaoi seo gheobhaidh an margadh praghas agus toirt foirfe táirge. Tá sé seo difriúil ó gheilleagar ceannais ina bhféadfadh an rialtas praghas agus méid táirge a shocrú.

Adam Smith

Is é eacnamaí na hAlban a thug an smaoineamh faoin gcóras saormhargaidh isteach ar dtús Adam Smith i 1776. Scríobh sé leabhar darb ainmSaibhreas na Náisiúnchuir sé sin síos ar an gcaoi a n-oibreodh geilleagar saormhargaidh. Dúirt sé gur cheart don rialtas fanacht amach as an ngeilleagar agus ligean do iomaíocht íon praghsáil agus táirgí a chinneadh.

Caipitleachas Nua-Aimseartha

Tá caipitleachas nua-aimseartha beagán difriúil ná an méid a thuairiscigh Adam Smith. Sa lá atá inniu ann, tá geilleagar caipitleach ag go leor tíortha, ach tá ról gníomhach ag an rialtas maidir leis an ngeilleagar a chobhsú agus rialacháin a sholáthar chun an pobal a chosaint. Tugtar geilleagar measctha ar an gcineál seo geilleagair.

Mar shampla, meastar gur geilleagar caipitleach na Stáit Aontaithe. Mar sin féin, tá dlíthe de gach cineál ag an rialtas chun monatóireacht a dhéanamh ar ghnólachtaí agus ar an ngeilleagar. Tá dlíthe ann i gcoinne monaplachtaí, rialacháin chun ionaid oibre a dhéanamh sábháilte, dlíthe frith-idirdhealaithe, rialacháin chun an comhshaol a chosaint, cánacha chun saibhreas a athdháileadh, agus Slándáil Shóisialta chun cabhrú le daoine scothaosta. Cé go ndéantar cuid mhaith den gheilleagar a reáchtáil ar an gcaipitleachas, tá baint mhór ag an rialtas leis.

Buntáistí an Chaipitleachais
 • Éifeachtúlacht - Cuireann an caipitleachas iallach ar chuideachtaí dul san iomaíocht le haghaidh gnó. Déanann an comórtas seo cuideachtaí a bheith níos éifeachtaí.
 • Saoirse - Tá saoirse ag daoine agus cuideachtaí an rud is mian leo a dhéanamh i ngeilleagar caipitleach. Tá níos lú smachta agus níos lú cumhachta ag rialtais i ngeilleagar caipitleach. Tá saoirse pholaitiúil níos mó mar thoradh air seo.
 • Nuálaíocht - I ngeilleagar caipitleach, tugtar luach saothair do dhaoine agus do chuideachtaí as an nuálaíocht. Tá dul chun cinn teicneolaíochta níos mó mar thoradh air seo.
 • Fás Eacnamaíoch - Tá fás eacnamaíoch agus caighdeán maireachtála níos airde mar thoradh ar an gcaipitleachas.
Míbhuntáistí an Chaipitleachais
 • Neamhionannas sóisialta - D’fhéadfadh dáileadh éagórach saibhris a bheith mar thoradh ar an gcaipitleachas agus tá méid suntasach airgid ag cúpla duine.
 • Monaplachtaí - Is féidir leis an gcaipitleachas monaplachtaí cumhachtacha a chruthú inar féidir le cuideachta amháin praghsáil agus soláthar a rialú gan idirghabháil rialtais.
 • Droch-choinníollacha saothair - Is féidir go dtiocfadh dálaí oibre neamhshábháilte agus pá éagórach don lucht oibre as an gcaipitleachas.
Conclúid

Féadann córas measctha caipitleachais le roinnt idirghabhála rialtais fás eacnamaíoch, saoirse, nuálaíocht agus éifeachtúlacht a chumasú. Teastaíonn idirghabháil an Rialtais chun monaplachtaí, neamhionannas sóisialta agus droch-choinníollacha saothair a chosc.

Fíricí Suimiúla Maidir le Caipitleachas
 • Tá cineál measctha caipitleachais ag formhór na dtíortha ar domhan inniu le leibhéil éagsúla rialála rialtais. Níl aon tíortha i ndáiríre atá caipitleach go hiomlán.
 • Cé go bhfuil rialtas cumannach ag an tSín, tá cuid mhaith dá ngeilleagar inniu bunaithe ar an gcaipitleachas.
 • De réir Innéacs um Shaoirse Eacnamaíochta 2014 an Fhorais Oidhreachta, is í Hong Cong an tír is caipitlí ar domhan agus Singeapór agus an Astráil ina dhiaidh sin. Tá na Stáit Aontaithe sa 12ú háit.
 • Tréith thábhachtach den chaipitleachas is ea maoin phríobháideach.


Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíochta
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle dlí, cánach nó infheistíochta aonair. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.