Do Horoscope Don Lá Amárach

Goid Aitheantais

Goid Aitheantais

Cad é sin?

Goid aitheantais is ea nuair a úsáideann gadaí sonraí pearsanta duine chun goid uathu.

Cén cineál faisnéise a ghoid siad?

Úsáideann gadaithe aitheantais faisnéis cosúil le seoladh duine, ainm iomlán, uimhir slándála sóisialta, pasfhocail, uimhreacha cártaí creidmheasa, agus faisnéis chuntais bhainc.

Conas a úsáideann siad an fhaisnéis seo chun airgead a ghoid?

Tá gadaithe aitheantais an-chliste maidir leis an gcaoi ar féidir leo an fhaisnéis seo a úsáid, lena n-áirítear:
 • Cuntais nua cárta creidmheasa a oscailt agus airgead a ghearradh orthu
 • Airgead a aistriú as cuntas bainc
 • Iasachtaí a thógáil amach in ainm an duine eile
 • Aisíoc cánach duine a ghoid
 • Coireanna a dhéanamh in ainm an duine a ghoid a chéannacht
 • Aitheantas duine a úsáid chun cúram leighis nó drugaí a fháil
Cén fáth go bhfuil sé chomh dona?

Tá goid aitheantais anois ar an gcoir is mó fáis sna Stáit Aontaithe. In 2012, d’fhulaing timpeall 16.6 milliún duine goid aitheantais. B'ionann na caillteanais a bhain le goid aitheantais agus $ 24.7 billiún. Tá sé seo níos mó ná an caillteanas ó gach coir réadmhaoine eile le chéile.

An rud nua é seo?

Cé nach rud nua é an smaoineamh maidir le goid aitheantais, níor thosaigh fás tapa na goid aitheantais ach sna 1990idí. Ní go dtí 1998 a rith na Stáit Aontaithe an tAcht um Goid agus Toimhde Aitheantais a rinne goid cónaidhme ina choir cónaidhme ar dtús.

Goid Aitheantais a Chosc

Deir an Roinn Dlí agus Cirt gur féidir leat do riosca a laghdú trí cheithre rud a dhéanamh a dtosaíonn gach ceann acu le litir san fhocal 'SCAM.'
 • Stingy - Ba chóir duit a bheith stuama maidir le cé a thugann tú do chuid faisnéise pearsanta. Níor chóir é a thabhairt ach do dhaoine a bhfuil muinín agat astu agus ar bhonn ‘gá fios a bheith agat’. Má dhéanann duine teagmháil leat (má ghlaonn sé ort ar an bhfón, má sheolann sé ríomhphost chugat, srl.) Agus má iarrann sé faisnéis phearsanta, ná tabhair dóibh é amháin.
 • Seiceáil - Seiceáil do chuid faisnéise airgeadais go léir go rialta. Cuardaigh earraí nach mbaineann leo.
 • Iarr - Iarr cóip de do thuairisc chreidmheasa. Arís, cuardaigh earraí nach mbaineann leo.
 • Coinnigh - Coinnigh taifid mhionsonraithe de do chuntais airgeadais go léir.
Cad a dhéanfaidh mé má goideadh m’aitheantas?

Tá go leor le déanamh nuair a thuigeann tú gur íospartach goid aitheantais tú. Is é an chéad rud atá le déanamh ná é a thuairisciú do na húdaráis. Is féidir leat glaoch ar an FTC, an FBI, an tSeirbhís Rúnda, agus na póilíní áitiúla. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh freisin leis na trí cinn de na cuideachtaí móra tuairiscithe creidmheasa: Trans Union, Equifax, agus Experian. Ansin beidh ort teagmháil a dhéanamh leis na bainc, na gnóthais agus na creidiúnaithe i gcás inar úsáideadh d’aitheantas bréagach go mícheart.

Fíricí Suimiúla Maidir le Goid Aitheantais
 • Baineann thart ar 85% de na cásanna goid aitheantais le mí-úsáid cuntas atá ann cheana mar chuntas bainc nó cárta creidmheasa.
 • Má d’fhulaing tú goid aitheantais, féadfaidh tú foláirimh chalaoise leathnaithe a chur ar do thuairisc chreidmheasa. Féadfaidh tú reo a chur ar do thuairisc chreidmheasa freisin.
 • Is féidir fiú leanaí a bheith thíos le goid aitheantais. Is féidir le gadaithe a n-uimhir slándála sóisialta a úsáid chun cuntais bhainc a oscailt, iasachtaí a fháil, agus cártaí creidmheasa a fháil.
 • Tá an-tóir ar ghoid aitheantais chun eagraíochtaí sceimhlitheoireachta a mhaoiniú.


Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíochta
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle dlí, cánach nó infheistíochta aonair. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.