Do Horoscope Don Lá Amárach

Eacnamaíocht do Pháistí

Eacnamaíocht

Cad is geilleagar ann?

Is éard is geilleagar ann córas chun acmhainní a leithdháileadh chun freastal ar riachtanais agus mianta daoine. Cinneann sé conas a dhéantar agus a mhalartaítear earraí agus seirbhísí. Tugtar eacnamaíocht ar staidéar an gheilleagair agus tugtar eacnamaí ar dhuine a dhéanann staidéar ar eacnamaíocht.

An Geilleagar

Is dócha gur chuala tú daoine ag caint faoi 'an geilleagar.' Nuair a deir daoine é seo is gnách go mbíonn siad ag tagairt do gheilleagar na tíre ina gcónaíonn siad. De ghnáth is geilleagar maith geilleagar ina bhfuil go leor post le pá maith, gnóthais ag déanamh airgid, agus geilleagar iomlán na tíre ag fás. Is é atá i ngeilleagar dona ná go bhfuil daoine ag cailleadh a gcuid post, go bhfuil gnóthais ag stopadh, agus nach bhfuil an geilleagar iomlán ag fás.

Micrea vs Macra

Is minic a roinntear an eacnamaíocht i maicreacnamaíocht agus i micreacnamaíocht.

Micreacnamaíochtdéanann sé staidéar ar an gcaoi a ndéanann daoine aonair agus gnóthais cinntí laistigh den gheilleagar. I measc samplaí de mhicreacnamaíocht tá:
 • An fáth a roghnaíonn duine táirge amháin a cheannach seachas táirge eile
 • Conas a oibríonn soláthar agus éileamh táirgí le chéile
 • Cén praghas a ghearrann cuideachta as a táirge
 • Cén fáth a ndéanann poist éagsúla méideanna difriúla airgid
MaicreacnamaíochtBreathnaíonn sé ar phictiúr níos mó ná micreacnamaíocht. Breathnaíonn sé ar an ngeilleagar ina iomláine agus ní ar dhaoine aonair nó ar ghnóthais bheaga. I measc samplaí de mhaicreacnamaíocht tá:
 • Olltáirgeacht Náisiúnta tíre
 • Rátaí dífhostaíochta
 • Glan-allmhairí agus onnmhairí do thír agus an tionchar a imríonn sé seo ar phoist
 • An ráta boilscithe reatha
Earraí agus Seirbhísí

Dhá théarma thábhachtacha i ngeilleagar ná earraí agus seirbhísí. Rudaí fisiciúla is ea earraí a cheannaítear agus a dhíoltar. Cuimsíonn siad rudaí cosúil le gluaisteáin, bia, agus éadaí. Is éard is seirbhísí ann gníomhaíochtaí a íocann duine amháin le déanamh ar a son. I measc na seirbhísí tá rudaí mar chúram leighis, teagasc, comhrac dóiteáin agus suí leanaí.

Cineálacha Geilleagair
 • Traidisiúnta - Is gnách go mbíonn geilleagar traidisiúnta bunaithe ar bhaincéireacht, ar thrádáil agus ar fheirmeoireacht. Déantar an geilleagar a chinneadh den chuid is mó ag an gcaoi a ndearnadh rudaí san am atá thart gan mórán athraithe. Is gnách go ndéanann daoine i ngeilleagair thraidisiúnta na poist chéanna lena dtuismitheoirí.
 • Margadh - Is geilleagar margaidh (ar a dtugtar 'saormhargadh' uaireanta) geilleagar atá bunaithe ar sholáthar agus éileamh. Tá saoirse ag tomhaltóirí cibé táirge a theastaíonn uathu a cheannach. Is féidir le cuideachtaí cibé táirge is mian leo a dhéanamh. Níl mórán idirghabhála rialtais ann a ligeann don gheilleagar é féin a réiteach trí iomaíocht.
 • Ordú nó Pleanáilte - Is é atá i ngeilleagar ceannais ná geilleagar a rialaíonn an rialtas go dlúth. Is é an rialtas a chinneann cad iad na hearraí a mhonaraítear, an praghas a dhíolfar iad, agus cé a gheobhaidh na brabúis. Is leis an rialtas go leor de na tionscail mhóra.
 • Measctha - Is éard atá i ngeilleagar measctha meascán de mhargadh agus de gheilleagar ceannais. Tá roinnt tionscail faoi úinéireacht agus faoi rialú an rialtais, agus tá cead ag an margadh tionscail eile a chinneadh. Ní hionann geilleagair mheasctha agus an méid rialaithe agus rialacháin atá ag an rialtas.
Cén cineál geilleagair atá sna Stáit Aontaithe?

Is geilleagar measctha iad na Stáit Aontaithe, cosúil le mórchuid na dtíortha inniu. Rialaíonn an rialtas roinnt tionscail agus cuireann sé rialacháin ar thionscail eile, ach tá cead ag go leor den gheilleagar a reáchtáil mar shaormhargadh.

Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíochta
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle dlí, cánach nó infheistíochta aonair. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.