Do Horoscope Don Lá Amárach

Fadhbanna Cleachtais

Fadhbanna Cleachtais

Seo thíos roinnt fadhbanna matamaitice airgid ag úsáid suimiú, dealú, iolrú agus roinnt.

Dollar agus cent chuig Deachúlacha

Ceann de na chéad rudaí a bhaineann le matamaitic airgid is ea dollar agus cent a thiontú go luachanna deachúil.

Is iad na dollar na huimhreacha ar chlé den phointe deachúil agus ar dheis tá na cent. Cuimhnigh go bhfuil 100 cent i ngach dollar. Nuair a chuirtear cent leis, ba cheart gach 100 cent a thiontú go dollar amháin.

Fadhb Shamplach 1

Scríobh gach ceann díobh seo a leanas i bhfoirm deachúil:

a) Cúig dollar agus cúig cent is fiche

Freagra: $ 5.25

b) Céad tríocha trí dollar agus dhá cent déag

Freagra: $ 133.12

c) 8 dollar agus 7 cent

Freagra: $ 8.07

d) 2 dollar agus 498 cent

Freagra: $ 6.98

(Ceist thrialach a bhí anseo. Caithfidh tú na 400 cent a thógáil agus é sin a thiontú go 4 dollar.)

Ag Cur agus ag Dealú

Fadhb Shamplach 2

Cuir leis na méideanna airgid seo a leanas nó dealú iad:

a) $ 42.75 + $ 23.12

Freagra:

42.75
+ 23.12
$ 65.87

b) $ 25.05 + $ 99.99

Freagra:

25.05
+ 99.99
$ 125.04

c) $ 867.55 - $ 423.71

Freagra:

867.55
- 423.71
$ 443.84

Iolrú

Déan na méideanna airgid seo a leanas a iolrú:

a) $ 33.15 x 10

Freagra:

33.15
x 10
$ 331.50

b) $ 13.75 x 2

Freagra:

13.75
x 2
$ 27.50

Roinnte

Agus airgead á roinnt agat, ní féidir codán de cent a bheith agat i ndáiríre. I bhformhór na gcásanna bheifeá suas go dtí an cent is gaire. Sna samplaí thíos táimid tar éis iad a oibriú amach ionas go roinnfidh siad go dtí cent iomlán.

Roinn na méideanna airgid seo a leanas:

a) $ 100 ÷ 4

Freagra: $ 25

b) $ 24.50 ÷ 2

Freagra: $ 12.25

Chun an freagra seo a dhéanamh i do cheann roinn na dollar ina dhá leath ar dtús (24 roinnte ar 2 is 12) ansin déan na cent a roinnt ina dhá leath (50 cent arna roinnt ar 2 ná 25). Faigheann tú 12 dollar agus 25 cent nó $ 12.25.

Leideanna maidir le Airgead a Dhéanamh Mata
  • Déan na dollar agus na cent a scaradh agus airgead á chur leis. Ansin cuir na torthaí le chéile.
  • Cleachtadh fadhbanna a dhéanamh i do cheann ar dtús, ansin úsáid áireamhán. Cuideoidh sé seo leat agus tú ag siopadóireacht agus mura bhfuil áireamhán ar fáil.
  • Cleachtaigh athrú a dhéanamh le do thuismitheoirí. Líon amach na billí agus na boinn.
  • Is féidir le hairgead a roinnt a bheith cabhrach nuair a bhíonn tú amuigh le cairde agus nuair is gá duit costas rud éigin cosúil le gás a roinnt ar thuras nó praghas pizza.
  • Chun barr 20% a dhéanamh, roinnfidh tú an bille faoi 5. Is féidir leat an t-iomlán a roinnt faoi 10 agus ansin é sin a iolrú faoi 2.
Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíochta
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle dlí, cánach nó infheistíochta aonair. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.
Math >> Airgead agus Airgeadas