Fadhbanna Cleachtais

Fadhbanna Cleachtais

Seo thíos roinnt fadhbanna matamaitice airgid ag úsáid suimiú, dealú, iolrú agus roinnt.

Dollar agus cent chuig Deachúlacha

Ceann de na chéad rudaí a bhaineann le matamaitic airgid is ea dollar agus cent a thiontú go luachanna deachúil.

Is iad na dollar na huimhreacha ar chlé den phointe deachúil agus ar dheis tá na cent. Cuimhnigh go bhfuil 100 cent i ngach dollar. Nuair a chuirtear cent leis, ba cheart gach 100 cent a thiontú go dollar amháin.

Fadhb Shamplach 1

Scríobh gach ceann díobh seo a leanas i bhfoirm deachúil:

a) Cúig dollar agus cúig cent is fiche

Freagra: $ 5.25

b) Céad tríocha trí dollar agus dhá cent déag

Freagra: $ 133.12

c) 8 dollar agus 7 cent

Freagra: $ 8.07

d) 2 dollar agus 498 cent

Freagra: $ 6.98

(Ceist thrialach a bhí anseo. Caithfidh tú na 400 cent a thógáil agus é sin a thiontú go 4 dollar.)

Ag Cur agus ag Dealú

Fadhb Shamplach 2

Cuir leis na méideanna airgid seo a leanas nó dealú iad:

a) $ 42.75 + $ 23.12

Freagra:

42.75
+ 23.12
$ 65.87

b) $ 25.05 + $ 99.99

Freagra:

25.05
+ 99.99
$ 125.04

c) $ 867.55 - $ 423.71

Freagra:

867.55
- 423.71
$ 443.84

Iolrú

Déan na méideanna airgid seo a leanas a iolrú:

a) $ 33.15 x 10

Freagra:

33.15
x 10
$ 331.50

b) $ 13.75 x 2

Freagra:

13.75
x 2
$ 27.50

Roinnte

Agus airgead á roinnt agat, ní féidir codán de cent a bheith agat i ndáiríre. I bhformhór na gcásanna bheifeá suas go dtí an cent is gaire. Sna samplaí thíos táimid tar éis iad a oibriú amach ionas go roinnfidh siad go dtí cent iomlán.

Roinn na méideanna airgid seo a leanas:

a) $ 100 ÷ 4

Freagra: $ 25

b) $ 24.50 ÷ 2

Freagra: $ 12.25

Chun an freagra seo a dhéanamh i do cheann roinn na dollar ina dhá leath ar dtús (24 roinnte ar 2 is 12) ansin déan na cent a roinnt ina dhá leath (50 cent arna roinnt ar 2 ná 25). Faigheann tú 12 dollar agus 25 cent nó $ 12.25.

Leideanna maidir le Airgead a Dhéanamh Mata
  • Déan na dollar agus na cent a scaradh agus airgead á chur leis. Ansin cuir na torthaí le chéile.
  • Cleachtadh fadhbanna a dhéanamh i do cheann ar dtús, ansin úsáid áireamhán. Cuideoidh sé seo leat agus tú ag siopadóireacht agus mura bhfuil áireamhán ar fáil.
  • Cleachtaigh athrú a dhéanamh le do thuismitheoirí. Líon amach na billí agus na boinn.
  • Is féidir le hairgead a roinnt a bheith cabhrach nuair a bhíonn tú amuigh le cairde agus nuair is gá duit costas rud éigin cosúil le gás a roinnt ar thuras nó praghas pizza.
  • Chun barr 20% a dhéanamh, roinnfidh tú an bille faoi 5. Is féidir leat an t-iomlán a roinnt faoi 10 agus ansin é sin a iolrú faoi 2.
Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíochta
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle dlí, cánach nó infheistíochta aonair. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.
Math >> Airgead agus Airgeadas