Do Horoscope Don Lá Amárach

Conas Seic a Líonadh amach

Conas Seic a Líonadh amach

Cad is seic ann?

Píosa páipéir is ea seic a insíonn don banc airgead a íoc as cuntas bainc. Is bealach é chun duine a íoc gan airgead tirim a úsáid.

Conas a Oibríonn Seic

Scríobhann duine nó gnóthas amháin an seic chuig duine nó gnóthas eile ar mhéid áirithe airgid. Ansin is féidir leis an duine sin dul ina bhanc agus an seic a úsáid chun an t-airgead a fháil. Mar shampla, scríobhann John seic chuig Jane ar $ 50. Ansin tógann Jane an seic chuig a banc agus cashes í. Tugann an banc $ 50 di in airgead tirim.

Conas Seic a Líonadh amach

Mura ndearna tú seic riamh, is féidir go mbeadh sé mearbhall ar dtús. Seo thíos léaráid de sheic leis na codanna éagsúla go léir den seic lipéadaithe. Tá treoracha do gach mír uimhrithe faoi bhun an tseic.1) Seo an dáta a scríobhtar an seic. Féadfaidh tú an dáta mar ‘1 Eanáir 2014’ a scríobh amach nó is féidir leat uimhir mar ‘1/1/14’ a úsáid.

Uaireanta déanfaidh daoine seic 'iardhátú'. Ciallaíonn sé seo go scríobhfaidh siad an seic go dtí dáta níos déanaí. Ní féidir an seic a chur ar airgead go dtí an dáta atá scríofa ar an seic. Féadfaidh daoine seic a iardhátú go dtí tar éis am nuair a bhíonn a fhios acu go mbeidh go leor airgid acu sa bhanc chun an seic a chlúdach.

2) Seo dó a bhfuil tú ag scríobh an tseic. D’fhéadfadh gur duine nó cuideachta é seo.

3) Seo an méid airgid atá don seic. Sa bhosca seo tá an méid scríofa i líon. Mar shampla, $ 125.50.

4) Seo freisin an méid airgid atá don seic, ach an uair seo tá an méid scríofa i bhfocail. Mar shampla, céad fiche cúig dollar agus 50 / 100s. Is ionann na 50 / 100s agus $ 0.50.

5) Seo an áit a shíníonn tú an seic. Scríobh do shíniú anseo. I roinnt cásanna, féadfaidh gnóthais stampa a úsáid don síniú.

6) Is meamram é seo. Is féidir leat aon rud a scríobh anseo. Mar shampla, má bhí tú ag scríobh seic chuig leanbh comharsan chun an bhfaiche a ghearradh, b’fhéidir go scríobhfá ‘for mowing the lawn’ anseo. Úsáidtear é den chuid is mó mar mheabhrúchán ar a raibh an seic.

Cad iad na huimhreacha sin go léir atá ar an seic?

Tá uimhreacha ag formhór na seiceálacha a chiallaíonn rudaí difriúla. Féach an léaráid shampla den seic thíos chun na huimhreacha éagsúla a fháil. D’fhéadfadh go mbeadh na huimhreacha in áiteanna éagsúla ar do sheic.7) Seo í an uimhir seiceála. Tá uimhir uathúil ag gach seic i do leabhar seiceála. Cuidíonn an uimhir seo le súil a choinneáil ar íocaíochtaí. Scríobhann tú an uimhir seo i do leabhar seiceála mar aon leis an méid.

8) Seo seoladh duine nó gnó an tseic. Tá sé clóite ar do sheiceanna nuair a ordaíonn tú iad.

9) Seo í an uimhir ródaithe. Úsáidtear é seo le haghaidh idirbhearta leictreonacha.

10) Seo uimhir an chuntais seiceála. Is uimhir thábhachtach í seo a léiríonn do chuntas bainc ar leith.

Formhuiniú Seice

Nuair a gheobhaidh tú seic amach duit, beidh ort an seic sa bhanc a fhormhuiniú sular féidir leat do chuid airgid a fháil. Tacaíonn tú leis an seic trína shíniú ar chúl. Tá láthair ar leith ann ina gceaptar go síneoidh tú an seic. Má tá dhá ainm daoine ar an seic, b’fhéidir go mbeidh ar an mbeirt acu an cúl a shíniú. Féach an pictiúr thíos:

Agus tú ag féachaint ar an seic ón tosaigh, síneoidh tú ar chúl na láimhe clé.Más mian leat roinnt slándála a chur leis agus a chinntiú nach féidir le duine eile an seic a airgeadú, is féidir leat ‘For Deposit Only’ a scríobh ar chúl. Sa chaoi seo níor chóir an t-airgead a thaisceadh ach i gcuntas an íocaí.

Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíoch
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle aonair dlí, cánach nó infheistíochta. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.