Do Horoscope Don Lá Amárach

Conas a Oibríonn Morgáiste

Conas a Oibríonn Morgáiste

Cad is morgáiste ann?

Is cineál speisialta iasachta é morgáiste a úsáidtear chun teach a cheannach. Níl an t-airgead ag mórchuid na ndaoine chun teach a cheannach, mar sin faigheann siad iasacht ón mbanc. Íocann siad an iasacht ar ais thar thréimhse fhada trí íocaíocht a dhéanamh gach mí. Déanann an banc airgead toisc go ngearrann siad ús ar an iasacht.

Cineálacha Morgáistí

Tá go leor cineálacha éagsúla morgáistí ann. I measc na bpríomhdhifríochtaí idir na cineálacha tá fad na hiasachta agus an bealach a ríomhtar an ráta úis. Seo roinnt de na príomhchineálacha morgáistí:

Ráta Seasta - Tá an ráta úis 'seasta' céanna ag morgáistí ráta seasta don iasacht iomlán. Ní athraíonn an ráta úis riamh. Féadfaidh tú morgáistí ráta seasta a fháil ar fhaid éagsúla ama. Is iad na faid is coitianta ná 10 mbliana, 15 bliana, agus 30 bliain. An níos giorra an tréimhse ama, an níos tapúla a íocann tú as an teach, ach is airde an íocaíocht mhíosúil freisin.

Ráta Inchoigeartaithe - De ghnáth tugtar ARManna ar mhorgáistí ráta inchoigeartaithe. Féadfaidh an ráta úis ar na morgáistí seo athrú le himeacht ama. De ghnáth, bíonn an ráta úis tosaigh níos ísle do ARM ná do mhorgáiste ráta seasta, ach d’fhéadfadh sé ardú go gasta má théann rátaí úis suas.

Morgáistí Balún - Tá ráta úis íseal ag na cineálacha morgáistí seo ar feadh méid áirithe ama, ansin tá iarmhéid na hiasachta dlite. Tá sé seo go maith do dhaoine a bheartaíonn a dteach a dhíol tar éis tréimhse ghearr.

Príomhoide agus Leas

Tá dhá phríomhchuid de mhorgáiste ann: an príomhshuim agus an t-ús. Is é an príomhoide an t-airgead a fuarthas ar iasacht chun íoc as an teach. Is é an t-ús an íocaíocht leis an mbanc as an t-airgead a fháil ar iasacht.

Gach mí íocann tú roinnt príomhshuime agus roinnt úis. Ag tús na hiasachta, téann an chuid is mó den íocaíocht mhíosúil ar ús. Le himeacht aimsire, íocfar níos mó den phríomhshuim agus, faoi dheireadh na hiasachta, rachaidh tromlach na híocaíochta míosúla i dtreo na príomhshuime.

Cothromas Baile

Tugtar cothromas do bhaile ar mhéid an tí atá agat (vs. an rud atá ag an mbanc). Mar shampla, más fiú $ 250,000 do theach agus má tá $ 200,000 fós dlite duit don bhanc, ansin is é $ 50,000 do chothromas tí.

Comhthaobhacht agus Dúnadh

Cuid thábhachtach amháin de mhorgáiste is ea comhthaobhacht. Ní aontaíonn an banc ach méid chomh mór airgid a thabhairt duit toisc go meastar go bhfuil do theach comhthaobhachta. Ciallaíonn sé seo mura ndéanann tú d’íocaíocht mhíosúil, is féidir leis an mbanc úinéireacht a ghlacadh ar do theach. Tugtar foreclosure air seo.

An Íocaíocht Mhíosúil

Gach mí déanann tú íocaíocht ar do mhorgáiste. Mar a phléamar thuas, áirítear leis seo roinnt airgid le híoc ar an bpríomhshuim agus roinnt úis. Mar sin féin, ní hé seo go léir a chuimsítear san íocaíocht mhíosúil. Tá rudaí breise san áireamh i go leor íocaíochtaí morgáiste mar:

Cánacha - Sea, caithfidh tú cánacha a íoc ar do theach ar a dtugtar cánacha maoine. Is féidir go leor airgid a bheith i gcánacha maoine. Cuirtear cánacha le d’íocaíocht mhíosúil toisc go dteastaíonn ón mbanc a chinntiú go n-íocann tú iad.

Árachas Baile - Teastaíonn árachas ar do theach freisin. Tugann sé seo cosaint duit (agus don bhanc) má dhóitear do theach nó má dhéantar damáiste dó ar bhealach éigin.

PMI - I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go n-éileodh an banc ar úinéir an tí árachas morgáiste príobháideach (PMI) a íoc. Is cosaint bhreise é seo don bhanc mura féidir leat d’íocaíocht a dhéanamh.

Fíricí Suimiúla Maidir le Morgáistí
  • Bhí timpeall 38 faoin gcéad de cheannaitheoirí tí in 2013 ag ceannach a gcéad tí.
  • Tá an t-ús a íoctar ar mhorgáiste inasbhainte ó thaobh cánach de.
  • Tá timpeall 72 milliún úinéir tí sna Stáit Aontaithe.
  • Ba é meánmhéid morgáiste nua a tógadh amach sa chéad ráithe de 2014 ná $ 280,000.


Tuilleadh Eolais faoi Airgead agus Airgeadas:

Airgeadas Pearsanta

Buiséadú
Seic a Líonadh
Leabhar Seiceála a Bhainistiú
Conas a Shábháil
Cártaí Creidmheasa
Conas a Oibríonn Morgáiste
Infheistiú
Conas a Oibríonn Ús
Bunús Árachais
Goid Aitheantais

Maidir le hAirgead

Stair an Airgid
Conas a dhéantar Boinn
Conas a dhéantar Airgead Páipéir
Airgead Góchumtha
Airgeadra na Stát Aontaithe
Airgeadraí Domhanda
Mata Airgid

Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán

Eacnamaíocht

Eacnamaíocht
Conas a Oibríonn Bainc
Conas a Oibríonn an Margadh Stoc
Soláthar agus éileamh
Samplaí Soláthair agus Éileamh
Timthriall Eacnamaíoch
Caipitleachas
Cumannachas
Adam Smith
Conas a Oibríonn Cánacha
Gluais agus Téarmaí

Nóta: Níl an fhaisnéis seo le húsáid le haghaidh comhairle aonair dlí, cánach nó infheistíochta. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le comhairleoir gairmiúil airgeadais nó cánach sula ndéanann tú cinntí airgeadais.