Hamlet Shakespeare

Hamlet Shakespeare

Cliceáil anseo le haghaidh an Freagraí ar cheisteanna Hamlet Shakespeare


1. C: Cén tír ina dtarlaíonn Hamlet go príomha?

A: An Fhrainc

B: An Danmhairg

C: Sasana


D: An Ghearmáin

-------------------------------------


2. C: Cé a insíonn na gardaí ar dtús faoin taibhse atá os a gcomhair?

A: Hamlet


B: Horatio

100 Claudius

D: Gertrude

-------------------------------------


3. C: Cé hé Prionsa na hIorua?

A: Fortinbras

B: Hamlet

C: Horatio

500 Claudius

-------------------------------------

4. C: Cé leis a bhfuil grá ag Hamlet?

A: Gertrude

B: Juliet

C: Horatio

D: Ophelia

-------------------------------------

5. C: Cén bhaint atá ag Claudius le Hamlet?

A: col ceathrar

B: uncail

C: deartháir

D: athair

-------------------------------------

6. C: Conas a mharaigh Claudius athair Hamlet, an rí?

A: stabbed dó le daggers

B: nimh a dhoirteadh ina chluas

C: i duel claíomh

D: ar dhúnmharaigh sé é

-------------------------------------

7. C: Cé a fhilleann mar thaibhse agus a deir le Hamlet Claudius a mharú?

A: Athair Hamlet

B: Horatio

C: Gertrude

500: An Pholainn

-------------------------------------

8. C: Cé hé Polonius?

A: An prionsa nua faoi riail Claudius

B: An Tiarna Chamberlain

C: Cara le Hamlet

D: Saighdiúir

-------------------------------------

9. C: Cé hiad an dá chlowns?

A: oifigigh

B: witches

C: tochaltóirí uaighe

D: dúnmharfóirí

-------------------------------------

10. C: Cad a iarrann Claudius ar Rosencrantz agus Guildenstern a dhéanamh?

A: Tóg Hamlet go Sasana

B: Dúnmharú Hamlet lena lámha féin

C: Athair Kill Hamlet

D: Spy ar Gertrude

-------------------------------------

11. C: Cén tír a gcinneann Fortinbras ionradh a dhéanamh uirthi seachas an Danmhairg?

A: An tSualainn

B: An Iorua

C: Sasana

D: An Pholainn

-------------------------------------

12. C: Cad a cheapann Polonius i dtosach ba chúis le buile Hamlet?

A: Nimh

B: Feall Horatio

C: An grá atá aige do Ophelia

D: Bás a athar

-------------------------------------

13. C: Cén fáth a gcinneann Hamlet dúnmharú a athar a chur ar stáitse?

F: Toisc go gceapann sé go ndéanann sé scéal maith

B: Imoibriú Claudius a fheiceáil

C: Imoibriú Gertrude a fheiceáil

D: An tragóid a athlonnú

-------------------------------------

14. C: Cé a éisteann taobh thiar de imbhalla le cruinniú Hamlet agus Ophelia?

A: Horatio

B: Gertrude

C: Díreach Polonius

D: an Rí agus Polonius

-------------------------------------

15. C: 'Cé a deir' 'Le bheith nó gan a bheith ..' '?'

A Claudius

B: Polonius

C: Hamlet

500: Horatio

-------------------------------------

16. C: Cad a dhéanann Claudius nuair a dhoirteann an t-aisteoir an nimh i gcluas an rí le linn an dráma?

A: Mharaigh sé Polonius

B: D’éirigh sé agus d’imigh sé le fearg

C: Níor bhog sé

D: Mhallaigh sé Hamlet

-------------------------------------

17. C: Cén fáth nach maraíonn Hamlet an rí agus an rí ag guí?

A: Toisc go bhfuil eagla air go rachadh an rí chun na bhflaitheas

B: Toisc go bhfuil an dara smaointe aige faoi mharú

C: Toisc go gceapann sé go n-aontaíonn Ophelia leis

D: Toisc nach bhfuil an nimh aige leis

-------------------------------------

18. C: Cé a chloiseann an cruinniú idir Hamlet agus Gertrude?

A: Díreach Horatio

B: Horatio agus Ophelia

C: Díreach Polonius

D: an Rí agus Polonius

-------------------------------------

19. C: Cé a mharaíonn Hamlet nuair a aimsíonn sé spiaireacht é?

A: Laertes

B: Polonius

C: Gertrude

500 Claudius

-------------------------------------

20. C: Cé a gheallann bás Polonius a dhíoghail?

A: Hamlet

B: Ophelia

100 Claudius

D: Laertes

-------------------------------------

21. C: Conas a fhaigheann Hamlet fáil réidh le Rosencrantz agus Guildenstern?

A: Nimheann sé iad

B: Tá Horatio aige chun cabhrú leo iad a mharú

C: Chuir sé chun báis iad i Sasana

D: Tá foghlaithe mara ag marú iad

-------------------------------------

22. C: Cé a thugann le tuiscint go spreagann Laertes Hamlet ina duel?

A: Ophelia

B: Gertrude

C: Horatio

500 Claudius

-------------------------------------

23. C: Conas a fuair Ophelia bás?

A: Báite

B: Breoiteacht

C: Nimh

D: Seanaois

-------------------------------------

24. C: Cén fáth go raibh brón ar Hamlet cloigeann Yorick a fháil agus é ag caint leis na tochaltóirí uaighe?

F: Mar gheall gur mhúin Yorick dó claíomh a chaitheamh mar pháiste

B: Toisc gurbh é Yorick an cara ab fhearr a bhí aige

C: Toisc gurbh é Yorick an t-amadán a chuir amú air mar pháiste

D: Toisc gurbh é Yorick a athair ceart

-------------------------------------

25. C: Cén fáth nach dtéann Hamlet go Sasana?

A: Téann sé chun na Fraince ina áit

B: Tá foghlaithe mara faoi ionsaí ar a long

C: Níor fhág sé riamh sa chéad áit

D: Casann sé timpeall tar éis dó labhairt le Horatio

-------------------------------------

26. C: Conas a bheartaíonn Laertes agus Claudius an duel idir Claudius agus Hamlet a shocrú?

A: Déanfaidh siad deoch Hamlet agus claíomh Laertes a nimhiú

B: Tabharfaidh siad claíomh lochtach do Hamlet

C: Cuirfidh siad dall ar Hamlet roimh an troid

D: Beidh garda acu Hamlet a choinneáil síos

-------------------------------------

27. C: Cé a ólann as an gob nimhe a thugann Claudius do Hamlet?

A: Laertes

B: Hamlet

C: Gertrude

500: Horatio

-------------------------------------

28. C: Cérbh é Reynaldo?

A: Seirbhíseach do Polonius

B: Saighdiúir

C: Ceann de na tochaltóirí uaighe

D: Cara óige Hamlets

-------------------------------------

29. C: Cé nach bhfaigheann bás sa radharc deiridh?

A Claudius

B: Laertes

C: Horatio

D: Hamlet

-------------------------------------

30. C: Cé a chríochnóidh ar rialóir na Danmhairge ag deireadh an dráma?

A Claudius

B: Fortinbras

C: Horatio

D: Laertes

-------------------------------------

Cliceáil anseo le haghaidh an Freagraí ar cheisteanna Hamlet Shakespeare