Do Horoscope Don Lá Amárach

Truailliú Talún

Truailliú Talún

Cad is truailliú talún ann?

Nuair a smaoinímid ar thruailliú ar dtús is minic a smaoinímid ar bhruscar ar thaobh an bhóthair. Tugtar truailliú talún ar an gcineál seo truaillithe. Is é atá i gceist le truailliú talún ná aon rud a dhéanann damáiste nó truailliú don talamh.

Dumpster bruscar
Cúiseanna le Truailliú Talún

Tá go leor cúiseanna le truailliú talún ón mbruscar a chaithimid inár dtithe le dramhaíl a tháirgtear ag monarchana ollmhóra. Uaireanta is féidir le ceimiceáin ón mbruscar an ithir a éilliú agus diaidh ar ndiaidh an screamhuisce a theastaíonn uainn le hól.
 • Dramhaíl - Táirgeann an gnáthdhuine sna Stáit Aontaithe timpeall 4 1/2 punt bruscar gach lá! Is mór an bruscar é sin. Déantar cuid den bhruscar seo a athchúrsáil, ach críochnaítear cuid mhaith de i líonadh talún nó ar an talamh.
 • Mianadóireacht - Is féidir le mianadóireacht an talamh a scriosadh go díreach, poill mhóra a tháirgeadh sa talamh agus creimeadh a dhéanamh. Féadann sé ceimiceáin tocsaineacha a scaoileadh isteach san aer agus san ithir.
 • Feirmeoireacht - Teastaíonn feirmeacha uainn uile, ach scrios an talmhaíocht go leor éiceachórais agus gnáthóga ainmhithe. Táirgeann an fheirmeoireacht go leor truaillithe freisin i bhfoirm ceimiceán mar lotnaidicídí agus luibhicídí. Féadann dramhaíl ainmhithe ó bheostoc an ithir a thruailliú agus, sa deireadh, an soláthar uisce.
 • Monarchana - Táirgeann go leor monarchana méid suntasach truflais agus dramhaíola. Tá cuid den dramhaíl seo i bhfoirm ceimiceán díobhálach. Tá rialacháin ann i roinnt tíortha chun ceimiceáin dhíobhálacha a chosc ó dumpáil go díreach ar an talamh, ach ní hamhlaidh atá i go leor tíortha.
Éifeachtaí ar an gComhshaol

Is féidir le truailliú talún a bheith ar cheann de na cineálacha truaillithe is infheicthe. Feiceann tú bruscar taobh amuigh d’fhoirgnimh nó ar thaobh an bhóthair. B’fhéidir go bhfeicfidh tú líonadh talún mór nó dumpáil. Ní amháin gur féidir leis an gcineál seo truaillithe talún ainmhithe agus a ngnáthóga a ghortú, ach tá sé gránna agus scriosann sé áilleacht an nádúir.

Féadann cineálacha eile truaillithe talún cosúil le mianadóireacht, feirmeoireacht agus monarchana ligean do cheimiceáin dhochracha dul isteach sa ithreach agus uisce. Féadfaidh na ceimiceáin seo a bheith ina gcúis le hainmhithe agus plandaí bás a fháil, ag cur isteach ar an mbiashlabhra. Scaoileann láithreáin líonta talún an meatán gáis cheaptha teasa, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh air téamh domhanda .

Éifeachtaí ar Shláinte

Tá sé ar eolas go mbeidh drochthionchar ag cineálacha éagsúla truaillithe talún ar shláinte ainmhithe agus daoine. Is féidir leis na ceimiceáin díobhálacha a fhéadann dul isteach san ithir agus san uisce ailsí, deformachtaí agus fadhbanna craicinn a chur faoi deara.

Líonadh Talún

Is éard atá i líonadh talún ná ceantair ina gcuirtear truflais sa talamh. Tá láithreáin líonta talún nua-aimseartha i dtíortha forbartha deartha chun ceimiceáin dhochracha a choinneáil ó thruailliú an uisce. Déanann cuid de na láithreáin líonta talún is nua iarracht fiú gás meatáin a ghabháil ó éalú agus é a úsáid chun fuinneamh a tháirgeadh. Sna Stáit Aontaithe tá a lán dlíthe agus rialachán ann chun iarracht a dhéanamh líonta talún a choinneáil ó dhíobháil a dhéanamh ar an gcomhshaol.

Dumpáil truflais
Leideanna truflais i gcarn scrap

Cad atá in-bhithmhillte?

Beidh bruscar a dhéantar de shubstaintí orgánacha ag lobhadh sa deireadh agus beidh sé ina chuid den timpeallacht. Tugtar in-bhithmhillte ar an gcineál bruscar seo. Tógann cineálacha éagsúla ábhar méideanna éagsúla ama chun lobhadh. Is féidir le páipéar dianscaoileadh i gceann míosa, ach tógann sé mála plaisteach thar 20 bliain chun dianscaoileadh. Thuar eolaithe go bhféadfadh sé buidéal gloine thart ar 1 mhilliún bliain a ghlacadh chun bith-dhíghrádú agus nach mbeidh bith-dhíghrádú ar ábhair áirithe, cosúil le Styrofoam.

Cuir bruscar i gcanna bruscar Cad is féidir leat a dhéanamh chun cabhrú leat?

Seo ceithre rud is féidir le daoine a dhéanamh chun truailliú talún a laghdú:
 1. Athchúrsáil - Déantar timpeall 33 faoin gcéad den bhruscar sna Stáit Aontaithe a athchúrsáil. Nuair a dhéanann tú athchúrsáil cuireann tú níos lú truaillithe talún leis.
 2. Níos lú bruscar a tháirgeadh - I measc roinnt bealaí chun bruscar a laghdú tá gan naipcín nó tuáille páipéir a úsáid mura bhfuil ceann de dhíth ort go hiomlán, uisce a ól as cupán seachas buidéal plaisteach, agus a bheith cinnte go gcuirfear bruscar díobhálach mar chadhnraí agus trealamh ríomhaireachta i gceart.
 3. Bruscar a phiocadh suas - Ná fabht bruscair é! Chomh maith leis sin, is féidir leat cabhrú trí bhruscar a thógáil nuair a fheiceann tú é ina luí timpeall. Déanann páistí cinnte cabhair a iarraidh ar do thuismitheoirí sula dtógann tú bruscar aisteach.
 4. Múiríniú - Téigh le do thuismitheoirí nó leis an scoil agus cuir tús le carn múirín. Is éard atá i múiríniú ná nuair a bhailíonn tú dramhaíl orgánach agus a stóráiltear í ionas go bhriseann sí síos go dtí an áit ar féidir í a úsáid mar leasachán.
Fíricí Maidir le Truailliú Talún
 • In 2010, ghin na Stáit Aontaithe thart ar 250 milliún tonna de bhruscar. Athchúrsáladh timpeall 85 milliún tonna bruscar.
 • Tá méid an bhruscar in aghaidh an duine sna Stáit Aontaithe tite le 10 mbliana anuas. Le cúig bliana anuas, tá méid iomlán an bhruscar tite. Ag an am céanna, tá rátaí athchúrsála ardaithe. Is dea-scéal é seo!
 • Bealach amháin chun an méid bruscar a laghdú is ea go n-úsáideann cuideachtaí níos lú pacáistiú ar tháirgí. Bhí ról mór ag rudaí cosúil le caipíní buidéal níos lú, plaisteach níos tanaí, agus pacáistiú níos dlúithe maidir le méid an bhruscar a laghdú.
 • Féadann cineálacha áirithe bruscair ainmhithe a mharú nuair a bhíonn siad fite fuaite nó gafa ann.
 • Tá thart ar 40 faoin gcéad den luaidhe i líonadh talún mar gheall ar dhiúscairt mhíchuí ríomhairí agus trealamh leictreonach eile.