Jacobins

Club polaitiúil cumhachtach a bhí sna Jacobins le linn Réabhlóid na Fraince, a raibh cáil orthu mar gheall ar a n-idé-eolaíocht radacach agus a rannpháirtíocht i Réimeas na Sceimhle. Tháinig siad chun tosaigh mar shochaí de teachtaí ar aon intinn leo, agus fuair siad tionchar go tapa, leis na mílte clubanna agus na céadta mílte ball ar fud na Fraince. Faoi stiúir daoine mór le rá mar Maximilien Robespierre, bhí ról lárnach ag na Seacaibínigh i dtreascairt na monarcachta agus i mbunú Phoblacht na Fraince. Mar sin féin, bhí a réimeas marcáilte ag foréigean agus faoi chois an-mhór, agus fealltóirí amhrasta á gcur chun báis en masse. Faoi dheireadh, d'iompaigh na daoine i gcoinne na Jacobins, rud a d'eascair as forghníomhú Robespierre agus scor an chlub.


D’fhág na Seacaibínigh marc doscriosta ar Réabhlóid na Fraince, ag cuimsiú na gnéithe is radacaí agus is foréigneach. Cé gur dhírigh a gcuid spriocanna tosaigh ar shaoirse agus ar chomhionannas a bhaint amach, tháinig a gcuid modhanna isteach i réimeas brúidiúil sceimhle a d’fhág gur thit siad ar deireadh thiar. Feidhmíonn ardú agus titim na Seacaibíneach mar scéal rabhaidh faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le radacachas neamhsheiceáilte agus an tábhacht a bhaineann le cearta bunúsacha an duine a chaomhnú, fiú le linn an tsuaite.

Jacobins

Stair >> Réabhlóid na Fraince

Cérbh iad na Jacobins?

Bhí na Jacobins ina mbaill de chlub polaitiúil a raibh tionchar aige le linn Réabhlóid na Fraince. Réabhlóidithe radacacha a bhí iontu a bhreac síos titim an rí agus ardú Phoblacht na Fraince. Is minic a bhaineann siad le tréimhse foréigin le linn Réabhlóid na Fraince ar a dtugtar 'an Terror.'


Cruinniú ag Club Jacobin
le Lebel, eagarthóir, Páras Conas a fuair siad a n-ainm?

Ba é ainm oifigiúil an chlub polaitíochta anCumann Cairde an Bhunreachta. Tháinig an leasainm an 'Jacobin Club' ar an gclub i ndiaidh mhainistir Jacobin, áit ar bhuail an club le chéile i bPáras.

Tábhacht Le linn Réabhlóid na Fraince

Ag tús Réabhlóid na Fraince i 1789, ba chlub measartha beag a bhí sna Jacobins. Teachtaí den Chomhthionól Náisiúnta a bhí ar aon intinn leis na comhaltaí. Mar sin féin, de réir mar a chuaigh Réabhlóid na Fraince chun cinn, d'fhás an club go tapa. Ag barr a gcumhacht, bhí na mílte club Jacobin ar fud na Fraince agus timpeall 500,000 ball.

Robespierre

Bhí Maximilien Robespierre ar dhuine de na baill ba chumhachtaí de na Jacobins. Bhain Robespierre úsáid as tionchar na Jacobins chun ardú i rialtas réabhlóideach nua na Fraince. Ag pointe amháin, bhí sé ar an fear is cumhachtaí sa Fhrainc.

An Sceimhle

Sa bhliain 1793, bhí rialtas nua na Fraince ag tabhairt aghaidh ar chogadh cathartha inmheánach agus bhí tíortha iasachta á ionsaí. Bhí eagla ar na Seacaibínigh go dteipfeadh ar an réabhlóid. Taobh thiar de cheannaireacht Robespierre, chuir na Jacobins staid 'Sceimhle' ar bun. Faoin riail dlí nua seo, ghabhfaidís, agus is minic a fhorghníomhódh siad, aon duine a raibh amhras ann faoi thréas. Cuireadh chun báis na mílte duine agus gabhadh na céadta mílte.

Titim na Jacobins

Faoi dheireadh, thuig na daoine nach bhféadfadh staid na sceimhle leanúint ar aghaidh. Scrios siad Robespierre agus cuireadh chun báis é. Cuireadh cosc ​​ar an gClub Jacobin agus cuireadh go leor dá cheannairí chun báis nó i bpríosún.

faicsin Jacobin

Bhí dhá dhruid mhóra laistigh de na Jacobins:
  • Sliabh - Fuair ​​an grúpa Mountain, ar a dtugtar na Montagnards freisin, a n-ainm toisc gur shuigh siad ar bhinsí uachtaracha an Tionóil. Bhí siad ar an dhruid ba radacaí de na Jacobins agus bhí Robespierre i gceannas orthu. Chuir siad i gcoinne na Girondists agus sa deireadh fuair siad smacht ar an gclub.
  • Girondists - Ní raibh na Girondists chomh radacach ná an Mountain agus sa deireadh tháinig an dá ghrúpa i gcoimhlint. Cuireadh go leor Girondists chun báis ag tús na Sceimhle mar gheall ar Robespierre a chur i gcoinne.
Clubanna Polaitíochta Eile

Cé gurbh iad na Jacobins an club polaitíochta ba mhó a raibh tionchar acu le linn Réabhlóid na Fraince, níorbh iad an t-aon chlub amháin a bhí ann. Bhí na Cordeliers ar cheann de na clubanna seo. Ba é Georges Danton a bhí i gceannas ar na Cordeliers agus bhí ról mór aige i Stoirmiú na Bastille. I measc na gclubanna eile bhí an Pantheon Club, an Feuillants Club, agus an Cumann 1789.

Fíricí suimiúil faoi na Jacobins an Réabhlóid na Fraince
  • Ba Jacobin é an t-iriseoir radacach cáiliúil Jean-Paul Marat. Feallmharaíodh é ag comhbhádóir Girondist darbh ainm Charlotte Corday agus é i mbun folcadh.
  • Ba é mana Jacobin 'Beo saor nó bás.'
  • Bhunaigh siad reiligiún stáit nua agus féilire nua.
  • Úsáidtear an téarma ‘Jacobin’ fós sa Bhreatain agus sa Fhrainc chun cur síos a dhéanamh ar chraobhacha áirithe den pholaitíocht.