Do Horoscope Don Lá Amárach

An Dara Beart Nua do Pháistí

An Dara Beart Nua

Stair >> An Dúlagar Mór

Is féidir na cláir ‘New Deal’ a chuir an tUachtarán Roosevelt i bhfeidhm chun cabhrú leis an tír téarnamh ón Spealadh Mór a roinnt ina dhá ghrúpa: an Chéad Bheart Nua agus an Dara Beart Nua. Is féidir leat léamh faoi na An Chéad Bheart Nua anseo.

Cad a bhí sa Dara Beart Nua?

In ainneoin roinnt dlíthe agus rialachán nua a cuireadh i bhfeidhm leis an gCéad Bheart Nua, lean an Spealadh Mór agus ní raibh rudaí ag dul i bhfeabhas. I 1935, chinn an tUachtarán Roosevelt triail a bhaint as babhta nua dlíthe agus rialachán chun an geilleagar a shocrú. Is minic a thugtar an 'Dara Beart Nua' ar na dlíthe a ritheadh ​​idir 1935 agus 1938.

Sampla de Chárta Slándála Sóisialta
Cárta Slándála Sóisialta
Foinse: Riarachán Slándála Sóisialta Slándáil Shóisialta

Ceann de na gnéithe is tábhachtaí den Dara Beart Nua ba ea an tAcht Slándála Sóisialta a ritheadh ​​i 1935. Rinneadh an gníomh seo chun cabhrú le daoine scothaosta dul ar scor. Chuir sé pinsean ar fáil do dhaoine ar scor, thug sé aire do dhílleachtaí agus do dhaoine faoi mhíchumas, agus chuir sé córas árachais dífhostaíochta ar bun. Faoi láthair, íoctar cáin phárolla le sochair scoir. Íocann an t-oibrí leath na cánach agus leath an fhostóra an leath.

Dul Chun Cinn Oibreacha

D’fhonn cabhrú le dífhostaíocht ard, bunaíodh an Riarachán um Dhul Chun Cinn Oibreacha (WPA). D’fhostaigh an WPA oibrithe dífhostaithe chun tionscadail phoiblí éagsúla a thógáil mar aerfoirt, scoileanna, bóithre, páirceanna agus droichid. D’fhostaigh an WPA thart ar 8 milliún oibrí sna blianta beaga amach romhainn.

Caidreamh Saothair

I 1935, rith an Chomhdháil an tAcht Náisiúnta um Chaidreamh Oibreachais. Ráthaigh sé cearta áirithe do cheardchumainn agus d’oibrithe. Bhunaigh sé bord cónaidhme freisin a chuideodh leis an dá thaobh teacht ar chomhaontuithe pá. I 1938, ritheadh ​​dlí saothair eile ar a dtugtar an tAcht um Chaighdeáin Chóir Saothair. Thug an dlí seo cosaint d’oibrithe le seachtain oibre uasta (44 uair), íosphá (25 cent san uair), agus eisiata fostú páistí .

Tithíocht

Ceann de na gníomhaireachtaí déileála nua deireanacha a bunaíodh ná Údarás Tithíochta na Stát Aontaithe 1937. Strac an ghníomhaireacht seo slumaí agus thóg sí tithíocht nua níos fearr do dhaoine gan dídean.

Ar oibrigh an Beart Nua?

Tá tuairimí difriúla ag go leor staraithe, polaiteoirí agus eacnamaithe maidir le cibé ar oibrigh an Beart Nua i ndáiríre. Toisc nár tháinig deireadh leis an Spealadh Mór go dtí tús an Dara Cogadh Domhanda, tugann go leor saineolaithe creidiúint don téarnamh ar an ngeilleagar nua a ghin an cogadh agus ní don Bheart Nua. Áitíonn daoine eile go bhfuil go leor de na cláir a achtaíodh ag an mBeart Nua (athchóiriú baincéireachta, athchóiriú an mhargaidh stoc, Slándáil Shóisialta, srl.) Fós riachtanach do gheilleagar láidir agus do thír inniu. Cibé bealach, bhí tionchar suntasach ag an mBeart Nua ar an tír le linn an Spealadh Mór agus tá tionchar fós aige inniu.

Fíricí Suimiúla Maidir leis an Dara Beart Nua
  • Reáchtáil an tUachtarán Roosevelt craoltaí raidió darb ainm Fireside Chats áit ar mhínigh sé a chláir New Deal.
  • Chomh maith le tionscadail tógála, d’fhostaigh an WPA scríbhneoirí chun sraith treoirleabhar a chruthú.
  • Tagann an téarma ‘New Deal’ ó óráid ghlactha an Uachtaráin Roosevelt i 1932.
  • I 1935, d’ardaigh an FDIC méid na gcoigilteas árachaithe ag banc ó $ 2,500 go $ 5,000. Inniu, is é $ 250,000 an teorainn árachais.
  • Áiríodh sa Dara Beart Nua clár cánach nua freisin a dearadh chun cáin a ghearradh ar dhaoine saibhre níos mó ná na daoine bochta d’fhonn saibhreas a athdháileadh.