An Chéad Bheart Nua do Pháistí

An Chéad Bheart Nua

Stair >> An Dúlagar Mór

Tagraíonn an ‘New Deal’ do roinnt clár rialtais de chuid na S.A. a cuireadh i bhfeidhm chun cabhrú leis an tír téarnamh ón Spealadh Mór. Uaireanta tugtar an 'First New Deal' ar chláir an Bheart Nua a ritheadh ​​sa chéad dá bhliain a raibh Franklin D. Roosevelt ina uachtarán. Is féidir leat dul anseo chun léamh faoi na An Dara Beart Nua .

Roosevelt ag an deasc os comhair micreafón
Míníonn FDR an Beart Nua
le linn Comhrá cois Dóiteáin

Grianghraf le Anaithnid An Chéad Céad Lá

Nuair a tháinig an tUachtarán Roosevelt in oifig den chéad uair, theastaigh uaidh rudaí a chur ar bun go gasta. Le linn an chéad céad lá a bhí sé ina uachtarán, d’eisigh sé roinnt orduithe feidhmiúcháin agus chuidigh sé le go leor dlíthe a rith tríd an gComhdháil.

Athchóiriú BaincéireachtaCeann de na chéad rudaí a rinne an tUachtarán Roosevelt ná na bainc a dhúnadh sa rud ar a thug sé 'saoire bainc.' Ansin rith Comhdháil dlí ar a dtugtar an tAcht Baincéireachta Éigeandála. Lig an dlí seo do bhainc athoscailt faoi mhaoirseacht an Chisteáin Chónaidhme. Chabhraigh sé leis na bainc a chobhsú agus muinín a thabhairt ar ais sa chóras baincéireachta.

Stocmhargadh

Ritheadh ​​Acht Urrúis 1933 chun cabhrú le timpiste eile sa mhargadh stoc a chosc. D'éiligh sé ar chuideachtaí a thrádáiltear go poiblí faisnéis chruinn a sholáthar don phobal lena n-áirítear brabúis, caillteanais, agus oifigigh chorparáideacha na cuideachta.

Toirmeasc a Aisghairm

Chuir an tUachtarán Roosevelt beart i bhfeidhm a aisghairfeadh toirmeasc go dtí go ndaingneofaí an 21ú Leasú. Bhí an-tóir air seo i measc na ndaoine agus cheadaigh sé ioncam cánach nua mar gheall ar dhíolacháin alcóil dhlíthiúla.


Fir ag tógáil bóthair nua
Grianghraf le Anaithnid Oibreacha Poiblí

Chuir an t-uachtarán tús le clár mór d’oibreacha poiblí agus chruthaigh sé Riarachán na nOibreacha Poiblí (PWA). Thóg an clár seo rudaí cosúil le bóithre, droichid, scoileanna, ospidéil agus dambaí ar fud na tíre. Chuir na cláir seo poist ar fáil do go leor. Chruthaigh an Cór Caomhnaithe Sibhialta (CCC) go leor post d’fhir áit ar oibrigh siad ar thionscadail chomhshaoil ​​cosúil le páirceanna náisiúnta.

Cláir Feirme

Le cuidiú le feirmeoirí amach, cuireadh an Riarachán um Choigeartú Talmhaíochta (AAA) i bhfeidhm. Chabhraigh sé le cleachtais feirmeoireachta a fheabhsú, táirgeadh feirme a laghdú chun praghsanna a ardú, agus thug sé guth d’fheirmeoirí sa rialtas.

Tithíocht

D’fhonn an tionscal tithíochta a chur ar siúl arís, bunaíodh dhá ghníomhaireacht nua: Corparáid Iasachta Úinéirí Tí (HOLC) agus an Riarachán Cónaidhme Tithíochta (FHA). Cuireadh an HOLC le chéile chun cabhrú le hathmhaoiniú morgáistí agus chun cabhrú le daoine a dtithe a choinneáil. Chuir an FHA caighdeáin rialtais ar thógáil tithe chun a chinntiú go raibh tithe sábháilte. Chabhraigh sé freisin chun morgáistí a árachú agus an margadh morgáistí tí a chobhsú.

Faoiseamh Éigeandála

Chuir an Riarachán Faoisimh Éigeandála Cónaidhme cúnamh ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Thóg sé cistiní anraith chun daoine a bheathú, chuir sé pluideanna ar fáil do dhaoine gan dídean, lónta do scoileanna, agus chuir sé oideachas ar dhaoine faoi conas post a fháil.

Fíricí Suimiúla Maidir leis an gCéad Bheart Nua
  • Ritheadh ​​cúig mhórdhlí nua déag le linn chéad céad lá oifige Roosevelt.
  • Uaireanta tugtar ‘Anraith Aibítir’ ar an mBeart Nua toisc gur chuir sé tús le go leor gníomhaireachtaí rialtais nua a chuaigh le litreacha. Roinnt samplaí is ea an AAA (Riarachán Coigeartaithe Talmhaíochta) agus an FHA (Riarachán Tithíochta Cónaidhme).
  • Rinne an tAcht um Théarnamh Tionscail Náisiúnta cosaint ar chearta oibrithe ceardchumainn a bhunú agus dul ar stailc.
  • Thóg an tAcht um Údarás Ghleann Tennessee (TVA) dambaí feadh Abhainn Tennessee ag soláthar post, ag rialú tuilte, agus ag soláthar saorchumhachta do mhuintir Tennessee.