Do Horoscope Don Lá Amárach

Faigh amach faoin Modh Eolaíochta

Córas gréine


Cad é an Modh Eolaíoch?

Sainmhínítear an modh eolaíoch mar mhodh taighde ina n-aithnítear fadhb, ina mbailítear sonraí ábhartha, ina ndéantar hipitéis a fhoirmiú ó na sonraí seo, agus go ndéantar tástáil eimpíreach ar an hipitéis.

Cad é ar domhan a chiallaíonn sé sin?!?

I dtéarmaí simplí, is bealach é an modh eolaíoch d’eolaithe staidéar agus foghlaim a dhéanamh ar rudaí. Is cuma cad atá an t-eolaí ag iarraidh a fhoghlaim, is féidir leis an modh eolaíoch a úsáid cuidiú leo freagra a fháil.

Is é an chéad rud a bhaineann leis an modh eolaíoch ná ceist a chur. Ní féidir leat an freagra a fháil go dtí go mbeidh an cheist ar eolas agat tar éis an tsaoil!

Ina dhiaidh sin ní mór duit faisnéis a bhreathnú agus a bhailiú d’fhonn teacht ar buille faoi thuairim (ar a dtugtar hipitéis) nó roinnt buille faoi thuairim ar an bhfreagra.

Ansin, reáchtálann tú turgnaimh le fáil amach an bhfuil do bhuille faoi thuairim ceart. Eochair le haghaidh turgnaimh mhaithe is ea gan ach rud amháin, nó athróg, a athrú ag an am. Sa chaoi seo is féidir leat do thorthaí a sheiceáil agus a bheith ar an eolas faoi na rudaí a d’athraigh tú a d’athraigh an freagra. Cuid thábhachtach den mhodh eolaíoch is ea do thurgnaimh a rialú go cúramach.

Faoi dheireadh, tar éis duit na tástálacha go léir a dhéanamh ar féidir leat smaoineamh orthu, déanann tú anailís ar do chuid sonraí. Má aimsíonn tú nach luíonn na torthaí le do hipitéis bhunaidh, is féidir leat do hipitéis a athrú anois agus níos mó tástálacha a reáchtáil, más gá.

Trí dhul tríd an bpróiseas seo, tá bealach ag eolaithe a gcuid buille faoi thuairim a fhíorú agus a chéile a sheiceáil faoi dhó. Is féidir le heolaí eile féachaint ar do thástálacha agus tuilleadh tástálacha a chur leis agus leanúint de do fhreagra ar an gceist a bheachtú.

Céimeanna Modh Eolaíochta

Mar a thuairiscítear thuas, tá céimeanna ar leith ba chóir a ghlacadh agus an modh eolaíoch á úsáid. Seo sampla de na céimeanna:
  1. Ceist a chur
  2. Faisnéis a bhailiú agus breathnú (taighde)
  3. Déan hipitéis (buille faoi thuairim an freagra)
  4. Déan turgnamh agus tástáil ar do hipitéis
  5. Déan anailís ar do thorthaí tástála
  6. Athraigh do hipitéis, más gá
  7. Cuir conclúid i láthair
  8. Athchomórtas (a dhéanann eolaithe eile go minic)
Stair an Mhodh Eolaíochta

Níor cheap duine amháin an modh eolaíoch, ach d’fhorbair eolaithe agus fealsúna éagsúla é thar na blianta. Maidir le rud éigin a bhfuil cuma chomh simplí agus chomh bunúsach air, tá páipéir fhada eolaíochta fós scríofa faoin modh agus eolaithe nach n-aontaíonn ar an mbealach is fearr chun é a chur i bhfeidhm.

Francis Bacon, Rene Descartes, agus Isaac Newton chabhraigh siad go léir le rannchuidiú le forbairt an mhodha eolaíochta mar bhealach maith le foghlaim faoin dúlra agus faoin eolaíocht. Scríobh siad páipéir agus phléigh siad conas is féidir le turgnaimh a úsáid agus athróga a athrú cuidiú le fáil amach an bhfuil buille faoi thuairim (nó hipitéis) ceart.

Cén fáth a bhfuil an Modh Eolaíoch Tábhachtach?

Is é an modh eolaíoch bunchloch na heolaíochta nua-aimseartha. Gan modh foirmiúil chun ceisteanna agus a gcuid freagraí a chinneadh, ní bheadh ​​an eolaíocht ná an t-eolas atá againn inniu ann.

Leathanach

Leathanach

Leathanach Baile