Do Horoscope Don Lá Amárach

Cogadh Réabhlóideach na SA

Cogadh Réabhlóideach Mheiriceá

Téigh Réabhlóid Mheiriceá .

Cliceáil anseo le haghaidh an Freagraí ar cheisteanna Cogadh Réabhlóideach na SA


1. C: Cé mhéad Coilíneacht Mheiriceá a bhí ann a chuaigh chun cogaidh leis an mBreatain Mhór i gCogadh Saoirse Mheiriceá?

A: 9

B: 12

C: 13


D: 50

-------------------------------------


2. C: Cén bhliain a foirmíodh Bunreacht na Stát Aontaithe?

A: 1887


B: 1776

C: 1797

D: 1787

-------------------------------------


3. C: Cén bhliain a raibh géarchéim an Achta Stampa ann?

A: 1765

B: 1770

C: 1759

D: 1760

-------------------------------------

4. C: 'Cén fealsamh a luaigh go raibh' 'cearta nádúrtha' áirithe ag gach duine - amhail an saol, an tsaoirse, agus an tóir a bhí air?

A: John Adams

B: John Locke

C: John Smith

D: John Wesley

-------------------------------------

5. C: Cé a d’áitigh ar Theach na mBuirgéiseach an tAcht Stampa a dhaoradh?

A: Henry James

B: George Washinton

C: Patrick Henry

D: John Adams

-------------------------------------

6. C: Cé a chuir cosc ​​go láidir ar dháileadh stampaí agus a chuir iallach ar na bailitheoirí stampaí éirí as?

A: Fórsa na Saoirse

B: Calvary na SA

C: Mílíste Bhostúin

D: Sons na Saoirse

-------------------------------------

7. C: Cé a bhunaigh na hAchtanna um Bailte Fearainn?

A: Charles Townshend

B: John Dickenson

C: Rí Uilliam II

D: William Pitt

-------------------------------------

8. C: Cad iad na hAchtanna um Bailte Fearainn?

A: Cánacha ar shiúcra

B: Dleachtanna ar ghloine, luaidhe, péint, páipéar agus tae

C: Dlíthe i gcoinne dúnmharaithe

D: Dlíthe i gcoinne saoirse reiligiúin

-------------------------------------

9. C: Cé a rinne agóid trí chruinniú chun snáth a sníomh le haghaidh éadach agus chun éadach a cheannach ó mhonaróirí na Breataine?

A: Iníonacha na Saoirse

B: Wifes of Hope

C: Séaraigh Saoirse

D: Mná na Saoirse

-------------------------------------

10. C: 'Cé a dúirt gur chóir do rialtas na Breataine:' 'Na dlíthe a aisghairm, an ceart a thréigean, na trúpaí a thabhairt chun cuimhne, an t-airgead a aisíoc, agus filleadh ar an sean-mhodh foréileamh.' '?'

A: Rí Seoirse III

B: Benjamin Franklin

C: Frederick Thuaidh

D: Thomas Hutchinson

-------------------------------------

11. C: Cé a bhí mar ghobharnóir ar Massachusetts go luath sna 1770idí a bhí ar son coilíneachtaí neamhspleácha Meiriceánacha?

A: Benjamin Franklin

B: James Madison

C: Patrick Henry

D: Thomas Hutchinson

-------------------------------------

12. C: Cad a tharla nuair a scaoil trúpaí na Breataine ar phóca, ag marú cúigear i mBostún, ar a tugadh níos déanaí?

A: Murt Boston

B: Cóisir Tae Boston

C: Marú Boston

D: Murtán Cánach

-------------------------------------

13. C: Cén long custaim de chuid na Breataine a scrios slóg Rhode Island?

A: Gaspee

B: Seoirse

C: Uilliam

D: Elizabeth

-------------------------------------

14. C: Cé a chuidigh leis an gCoiste Comhfhreagrais a bhunú i dtionól Massachusetts?

A: Patrick Henry

B: Samuel Adams

C: Tiarna Thuaidh

D: John Adams

-------------------------------------

15. C: Bhí an Boston Tea Party ar siúl?

A: 1775

B: 1771

C: 1773

D: 1768

-------------------------------------

16. C: Cé a dhaingnigh an tAcht Tae chun cabhrú le Cuideachta East India?

A: Samuel Adams

B: Thomas Jefferson

C: William Howard

D: Tiarna Thuaidh

-------------------------------------

17. C: Cad a rinne na tírghrá a cheilt orthu féin ag an Boston Tea Party?

Iasc

B: Meiriceánaigh Dhúchasacha

C: Pirates

D: Mná

-------------------------------------

18. C: Cá raibh an chéad Chomhdháil Ilchríochach ar siúl?

A: Boston

B: Richmand

C: Baile Shéamais

D: Philadelphia

-------------------------------------

19. C: Cé a thug rabhadh don mhílíste coilíneach go raibh General Gage na Breataine ag teacht?

A: Patrick Henry

B: Thomas Jefferson

C: Paul Revere

D: Samuel Adams

-------------------------------------

20. C: Cá raibh na chéad cathanna idir arm na Breataine agus an mhílíste coilíneach?

A: Boston agus Philadelphia

B: Lexington agus Concord

C: Concord agus Boston

D: Lexington agus Philadelphia

-------------------------------------

21. C: Cé a scríobh Common Sense?

A: Thomas Paine

B: Thomas Jefferson

C: Samuel Adams

D: John Adams

-------------------------------------

22. C: Cé a bhí i gceannas ar Arm na Mór-roinne?

A: Samual Adams

B: George Washington

C: Patrick Henry

D: Charles Lee

-------------------------------------

23. C: Cé a scríobh an Dearbhú Neamhspleáchais?

A: George Washington

B: Samuel Adams

C: Thomas Jefferson

D: John Hancock

-------------------------------------

24. C: Cathain a d’ordaigh an chomhdháil go bhfoilseofaí an Dearbhú Neamhspleáchais?

A: 3 Meitheamh, 1776

B: 1 Iúil, 1776

C: 4 Iúil, 1776

D: 3 Meán Fómhair, 1776

-------------------------------------

25. C: Cén doiciméad a dhearbhaigh na coilíneachtaí mar Stáit Aontaithe Mheiriceá saor in aisce agus neamhspleách.

A: Bille na gCeart

B: Sense Coiteann

C: Dearbhú Neamhspleáchais

D: An Aiste Saoirse

-------------------------------------

26. C: Cad iad na tíortha Eorpacha a bhfuair Coilíneachtaí Mheiriceá cúnamh ríthábhachtach uathu?

A: An Ghearmáin agus an Rúis

B: An Iodáil agus an Ghréig

C: An tSualainn agus an Iorua

D: An Spáinn agus an Fhrainc

-------------------------------------

27. C: Cén fórsa gníomhach ba mhó a bhí ag Arm na Mór-roinne riamh ag aon am amháin?

A: 150,000 Trúpaí

B: 85000 Trúpaí

C: 24,000 Trúpaí

D: 175,000 Trúpaí

-------------------------------------

28. C: Cár throid an cath mór deireanach sa Chogadh Réabhlóideach?

A: Boston

B: Saratoga

C: Baile Eabhrac

D: Philadelphia

-------------------------------------

29. C: Cá raibh Cath Bunker Hill?

A: Boston

B: Philadelphia

C: Saratoga

D: Baile Eabhrac

-------------------------------------

30. C: Cérbh é Ginearál na Breataine ag Cath Bunker Hill?

A: Gage

B: Howe

C: Thuaidh

D: Hutchinson

-------------------------------------

31. C: Cá raibh fórsa Ghobharnóir Josiah Martin fórsa an Ghobharnóra i Carolina Thuaidh

A: Cath Bunker Hill

B: Cath Eabhrac

C: Cath Germantown

D: Cath Droichead Creek Moore

-------------------------------------

32. C: Cé a bhí i gceannas ar na fórsaí a ghlac Fort Ticonderoga?

A: George Washington

B: Benjamin Franklin

C: Ethan Allen

D: Richard Montgomery

-------------------------------------

33. C: Cé a bhí i gceannas ar Arm na Mór-roinne ar fud na Delaware?

A: Charles Lee

B: George Washington

C: Philip Schuyler

D: Guy Carleton

-------------------------------------

34. C: Cad iad na tíortha inar chaill trúpaí Washington ag Trenton tar éis dóibh an Delaware a thrasnú?

A: An Ghearmáin

B: An Fhrainc

C: An Spáinn

D: An Iodáil

-------------------------------------

35. C: Cá bhfuair 2,500 de 11,000 de thrúpaí Washington bás de bharr nochtaithe nó galair le linn campa geimhridh?

A: Germantown

B: Brandywine

C: Princeton

D: Valley Forge

-------------------------------------

36. C: Cá bhfuair na tírghrá a gcéad bhua mór agus iad ag géilleadh do Ghinearál na Breataine Burgoyne?

A: Machairí Bána

B: Bennington

C: Saratoga

D: Baile Eabhrac

-------------------------------------

37. C: Cé a chuir iallach ar an nGinearál Burgoyne géilleadh ag Saratoga?

A: Charles Lee

B: Geataí Horatio

C: Benedict Arnold

D: George Washington

-------------------------------------

38. C: Cén ginearál Briotanach a bhuaigh Horatio Gates ag Cath Camden?

A: Howe

B: Cornwallis

C: Clinton

D: Thuaidh

-------------------------------------

39. C: Cén captaen a ghabh an sloop Briotanach Drake agus an long chogaidh Serapis?

A: Harry Lee

B: Geataí Horatio

C: John Paul Jones

D: Daniel Morgan

-------------------------------------

40. C: Cén conradh a chuir Réabhlóid Mheiriceá i gcrích?

A: Conradh Bhaile Eabhrac

B: Conradh Londain

C: Conradh Philadelphia

D: Conradh Pháras

-------------------------------------

41. C: Cé a dhréachtaigh na hAirteagail Chónaidhmithe?

A: John Adams

B: John Dickinson

C: Thomas Jefferson

D: John Hancock

-------------------------------------

42. C: Bhí Éirí Amach Shays 1976 faoi stiúir Daniel Shays os cionn na mórcheist?

A: reiligiún

B: cearta talún

C: fiach

D: sclábhaíocht

-------------------------------------

43. C: Ag Coinbhinsiún Bunreachtúil 1787, cé a mhol Plean New Jersey?

A: James Madison

B: Alexander Hamilton

A: Ben Franklin

D: William Patterson

-------------------------------------

44. C: Ag Coinbhinsiún Bunreachtúil 1787, cé a mhol Plean Achadh an Iúir?

A: James Madison

B: Alexander Hamilton

C: George Washington

D: Willaim patterson

-------------------------------------

45. C: Ag Coinbhinsiún Bunreachtúil 1787, a mhol Plean Achadh an Iúir?

A: Vóta amháin do gach stát

B: Rialtas náisiúnta an-teoranta

C: Rialtas náisiúnta trí pháirt: teach, exectutive, agus breithiúna

D: Teach amháin bunaithe ar an daonra

-------------------------------------

46. ​​C: Cén comhréiteach a rinneadh chun saincheisteanna ionadaíochta a bhaineann le difríochtaí daonra stáit a mhaolú?

A: Teach uachtarach bunaithe ar dhaonra, teach níos ísle le hionadaíocht chomhionann

B: Teach uachtarach le hionadaíocht chomhionann, teach níos ísle bunaithe ar dhaonra

C: Vóta an Uachtaráin bunaithe ar an daonra

D: Parlaimint aonair

-------------------------------------

47. C: Ag an gCoinbhinsiún Bunreachtúil, cén céatadán de sclábhaithe a comhaontaíodh chun comhaireamh i dtreo ionadaíochta?

A: 60%

B: 50%

C: 40%

D: 30%

-------------------------------------

48. C: Faoi Choinbhinsiún Bunreachtúil 1787, chun cumhacht an phobail a theorannú, thoghfaí an tUachtarán?

A: Reachtaíocht Stáit

B: Coláiste Toghcháin

C: Gobharnóirí Stáit

D: Seanadóirí Stáit

-------------------------------------

49. C: Faoi Choinbhinsiún Bunreachtúil 1787, chun cumhacht an phobail a theorannú, thoghfaí Seanadóirí trí?

A: Reachtaíocht Stáit

B: Coláiste Toghcháin

C: Gobharnóirí Stáit

D: Teach na nIonadaithe

-------------------------------------

50. C: Cad iad na páipéir a scríobh John Madison, Alexander Hamilton, agus John Jay chun a chur ina luí ar dhaoine go gcoinneodh stáit cumhacht faoin mBunreacht?

A: Aistí Saoirse

B: An Phoblacht

C: An Feidearálach

D: Na liobrálaithe

-------------------------------------

51. C: Cén bhliain a daingníodh an Bunreacht sa deireadh?

A: 1777

B: 1787

C: 1788

D: 1789

-------------------------------------

52. C: Cé a bhí ina chéad uachtarán ar SAM?

A: George Washington

B: James Madison

C: Benjamin Franklin

D: Samuel Adams

-------------------------------------

53. C: Cé mhéad stát a dhaingnigh an Bunreacht ar dtús?

A: 13

B: 11

C: 10

D: 9

-------------------------------------

54. C: Cé a bhí i gceannas ar na trúpaí Coilíneacha ag Cath Bunker Hill?

A: George Washington

B: Charles Lee

C: William Prescott

D: Thomas Gage

-------------------------------------

55. C: 'Cé a dúirt' 'ná cuir tine go dtí go bhfeiceann tú bánna a gcuid súl' '?'

A: George Washington

B: Joseph Warren

C: Willam Howe

D: William Prescott

-------------------------------------

56. C: Cé a bhí i gceannas ar na Bostonians ag an Boston Tea Party?

A: Samuel Adams

B: Willam Prescott

C: Paul Revere

D: Benjamin Franklin

-------------------------------------

57. C: Cé a tháinig chun bheith ina thríú Uachtarán ar na Stáit Aontaithe?

A: Benjamin Franklin

B: Thomas Jefferson

C: James Madison

D: John Adams

-------------------------------------

58. C: 'Cén doiciméad a thosaíonn amach' 'Measaimid go bhfuil na fírinní seo soiléir, go gcruthófar gach fear ar comhchéim ...' '?'

A: Bunreacht na Stát Aontaithe

B: Bille na gCeart

C: Dearbhú Neamhspleáchais

D: An Cónaidhmeoir

-------------------------------------

59. C: Cé a bhí ina chónaí i Monticello?

A: George Washington

B: Benjamin Franklin

C: John Adams

D: Thomas Jefferson

-------------------------------------

Cliceáil anseo le haghaidh an Freagraí ar cheisteanna Cogadh Réabhlóideach na SA