Do Horoscope Don Lá Amárach

Cineálacha Gluais Uimhreacha agus Téarmaí

Gluais agus Téarmaí: Cineálacha Uimhreacha

Dul Chun Cinn Uimhríochta - Sraith uimhreacha ina bhfuil an difríocht idir gach uimhir mar an gcéanna.

Sampla: Is dul chun cinn uimhríochta é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 …… áit a bhfuil an difríocht 3.

Ordú ardaitheach - Liosta uimhreacha nó luachanna ón gceann is lú go dtí an ceann is mó, ach ní gá patrún seasta a bheith aige.

Sampla: 4, 5, 7, 12, 19, 44, 60

Dénártha - Is é atá sa chóras uimhreacha dénártha ná córas uimhreacha 'bonn-2'. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil ach dhá uimhir 0 agus 1 ann.

Sampla: Tá 11 dénártha mar an gcéanna le 3 deachúil, tá 110 dénártha mar an gcéanna le 6 deachúil.Uimhreacha Cairdinéil - Freagraíonn uimhir chairdiach an cheist 'cé mhéad?'

Sampla: 12 pheil is ea 12 pheil… ..12

Ilchodach - Is slánuimhir dearfach í uimhir ilchodach a bhfuil roinnteoir aici seachas í féin agus ceann. Ní féidir uimhir ilchodach a bheith ina príomhuimhir.

Sampla: Is uimhreacha ilchodacha iad 20, 12, 55. NÍL uimhreacha ilchodacha iad 19 agus 31.

Deachúlacha - Is é bun deachúil uimhir bhun-10. Seo iad na huimhreacha a úsáidimid gach lá.

Sampla: Tá 10 n-uimhir sa chóras uimhrithe deachúil 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Dianscaoilte - Nuair a dhíscaoileann tú uimhir, déanann tú é a bhriseadh síos ina chomhpháirteanna.

Sampla: Éiríonn 5,124 5,000 + 100 + 20 + 4

Ordú íslitheach - Liosta uimhreacha nó luachanna ón gceann is mó go dtí an ceann is lú, ach ní gá patrún seasta a bheith aige.

Sampla: 88, 45, 44, 31, 12, 7, 2

Fiú - Is féidir cothromuimhreacha a roinnt ar 2. Meastar go bhfuil nialas mar uimhir chothrom. Críochnaíonn uimhreacha cothrom le 2,4,6,8, nó 0.

Sampla: Is uimhreacha cothroma iad 2, 4, 26, 38, 90.

Codán - Uimhir a léiríonn cuid den iomlán.

Sampla: ¼ + ¾ = 1

Heicsidheachúlach - Is córas uimhreacha bonn-16 é heicsidheachúlach. Tá 16 uimhir aige lena n-áirítear 0-9 agus A, B, C, D, E, F. Úsáidtear go leor é i ríomhchlárú.

Sampla: Is é FF an uimhir heicsidheachúlach do 255.

Éigríoch - Tá uimhir gan teorainn chomh mór sin ní féidir í a chomhaireamh. Leanann seicheamh gan teorainn ar aghaidh go deo. Is féidir é a léiriú trí thrí thréimhse a scríobh…

Sampla: Is é 1,3,5,7,9,… seicheamh gan teorainn d’uimhreacha corr

Slánuimhir - Is slánuimhir slánuimhir lena n-áirítear uimhreacha nialasacha, dearfacha agus diúltacha. Ní slánuimhreacha iad codáin agus deachúlacha.

Sampla: Is slánuimhreacha iad -5, -1, 0, 12, 472

Uimhreacha Neamhréasúnach - Is í uimhir neamhréasúnach uimhir is féidir a scríobh mar deachúil, ach nach féidir a scríobh mar chodán simplí.

Sampla: Ní féidir an uimhir pi a scríobh mar chodán ach scríobhtar í mar deachúil 3.14159…

Uimhreacha Nádúrtha nó Comhaireamh - Seo iad na huimhreacha a úsáidimid an t-am ar fad chun comhaireamh a dhéanamh. D'fhéadfaí slánuimhreacha dearfacha a thabhairt orthu freisin. Uaireanta cuirtear nialas san áireamh.

Sampla: 1,2,3,4,5,6,…

Uimhriúil - Is éard is uimhir ann focal nó siombail a léiríonn uimhir.

Sampla: Is uimhreacha iad an focal 'ocht' agus an tsiombail '8' araon a léiríonn an uimhir 8.

Octal - Córas uimhreacha bonn-8. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil ach 8 n-uimhir 0-7 ann. Úsáidtear an córas uimhreacha ochtagánacha go leor le ríomhairí.

Sampla: Tá 10 octal mar an gcéanna le 8 deachúil. Tá 20 octal mar an gcéanna le 16 deachúil

Odd - Uimhreacha nach roinneann go cothrom le 2. Beidh fuílleach acu.

Sampla: 1,3,5,7,9,11,13,…

Gnáth - Léiríonn gnáthuimhreacha ord na n-ítimí i dtacar. Seachas cainníocht a léiriú, is ionann iad agus céim nó suíomh rud.

Sampla: Bhí Sally sa 5ú líne nó chríochnaigh Jim sa 2ú háit sa rás.

- Is uimhir speisialta í pi. Is minic a léirítear é leis an tsiombail & # 928. Is uimhir neamhréasúnach í nach gcríochnaíonn choíche. Tosaíonn sé amach 3.14159, ach leanann sé ar aghaidh go deo. Tá pi úsáideach chun fadhbanna céimseata le ciorcail agus sféir a réiteach.

Sampla: & # 928 = 3.14159…

Príomh - Is í príomhuimhir aon slánuimhir ar mó í ná 1 nach bhfuil ach an uimhir 1 aici agus í féin mar fhachtóirí.

Sampla: Is iad na chéad 8 bpríomhuimhir ná 2,3,5,7,11,13,17, agus 19.

Uimhir Réasúnaithe - Is í uimhir réasúnach uimhir ar bith is féidir a scríobh mar chodán ag úsáid dhá shlánuimhir. Is uimhir réasúnach gach slánuimhir.

Sampla: Is uimhir réasúnach é ¾ nó 0.75

Uimhreacha Rómhánacha - Úsáideann Uimhreacha Rómhánacha litreacha chun uimhreacha a léiriú. Cliceáil ar Uimhreacha Rómhánacha do Pháistí chun níos mó a fhoghlaim.

Sampla: V = 5, XX = 20

Foirm Chaighdeánach - Is bealach comhaontaithe í an fhoirm chaighdeánach chun rudaí a scríobh. Le huimhreacha, is minic a scríobhtar é seo le camóg gach trí áit.

Sampla: Is é 3,000,000 an fhoirm chaighdeánach chun trí mhilliún a scríobh

Slánuimhir - Aon uimhir nach bhfuil cuid deachúil nó codán aici.Tuilleadh Gluais agus Téarmaí Mata

Gluais ailgéabar
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna
Gluais codáin
Gluais graif agus línte
Gluais tomhais
Gluais oibríochtaí matamaitice
Gluais dóchúlachta agus staitisticí
Cineálacha gluais uimhreacha
Aonaid tomhais gluais