Do Horoscope Don Lá Amárach

Saol Traidisiúnta mar Leanbh Meiriceánach Dúchasach

Saol mar Leanbh Meiriceánach DúchasachAr smaoinigh tú riamh conas a bhí sé ag fás aníos i dtreibh luath-Mheiriceánach Dúchasach? Bhí saol an-difriúil ag na leanaí seo ná mar atá againn inniu.

Luath-Óige

Chaith leanaí óga agus leanaí a gcuid ama go léir gar dá máthair. Dhéanfadh an mháthair a cuid oibre laethúla agus a cúraimí ag iompar an linbh ar a droim i gcliabhán. Is minic a dhéanfadh an mháthair altranas don leanbh óg go dtí go raibh sé dhá nó trí bliana d’aois.


Leanbh i gClárchlár
(Daoinele Edward S. Curtis) De ghnáth caitheadh ​​le leanaí nua mar leanaí speisialta agus bhí searmanais ag go leor treibheanna a rinne siad ar nuabheirthe.

Ba phróiseas tábhachtach freisin an nuabheirthe a ainmniú. De ghnáth níor úsáideadh ainm breithe duine i gcomhrá laethúil. Rinne daoine tagairt dá chéile de réir a gcaidrimh (iar. 'Mac' nó 'máthair') nó leasainm. Is minic a tugadh leasainm do bhuachaillí a rinne cur síos ar shaintréith nó ar shaothrú an bhuachalla.

An ndeachaigh siad ar scoil?

Ní raibh aon chineál oideachais oifigiúil ná scoileanna mar a bhí againn anois ag na treibheanna luatha, ach bhíothas ag súil go bhfoghlaimeodh na páistí. Lean na buachaillí na fir timpeall agus múineadh dóibh conas cúraimí na bhfear a fhiach agus a dhéanamh. Lean cailíní óga na mná timpeall agus d’fhoghlaim siad obair thraidisiúnta na mban a dhéanamh cosúil le ciseáin a dhéanamh, na páirceanna a oibriú, agus cócaireacht.

D’fhoghlaim leanaí faoi stair agus rialacha morálta na treibhe ó scéalta a d’inis na sinsir. Ní amháin go raibh na scéalta seo siamsúil, ach bhí brí leo freisin agus mhúin siad do na páistí an chaoi a mbeifí ag súil go n-iompróidís féin.

Ar gearradh pionós orthu nuair a rinne siad neamhshuim?

Ceann de na rudaí a chuir iontas ar bhreathnóirí luatha Eorpacha ar shaol laethúil Mheiriceá Dúchasach ná an bealach ar gearradh pionós ar leanaí. Murab ionann agus leanaí Eorpacha, is annamh a bhuaileadh nó a scoilteadh leanaí Dúchasacha Mheiriceá nuair a rinne siad neamhshuim. De ghnáth bhain an pionós le cuimilt agus náire os comhair an chuid eile den treibh. Ag an am céanna, tugadh moladh agus onóir do leanaí a ghéill os comhair na treibhe.


Cailín Havasupai ag caitheamh coirníní
agus Rinn, leathfhaid, ina suí

le Anaithnid Cathain a measadh leanaí mar dhaoine fásta?

De ghnáth bhí an t-aistriú ó leanbh go duine fásta sainmhínithe go soiléir i dtreibheanna Meiriceánacha Dúchasacha. Rachadh an páiste trí shearmanas deasghnátha pasáiste de chineál éigin agus ansin mheasfaí gur duine fásta é. Bhíothas ag súil go ngníomhóidís mar dhuine fásta ón lá sin ar aghaidh. Bhí éagsúlacht sna searmanais idir treibheanna éagsúla agus de ghnáth bhí siad difriúil do bhuachaillí agus do chailíní.

Tugadh rompu fís ar chineál amháin searmanas. Le linn na ceiste radhairc, rachadh an páiste leis féin san fhásach. D’fhanfaidís ansin gan bia ná codladh go dtí go mbeadh fís acu. Thabharfadh an fhís spiorad nó treoir chaomhnóra do shaol fásta nua an linbh.

Fíricí Suimiúla faoin Saol mar Leanbh Meiriceánach Dúchasach
  • Bhí timpeall trí go ceathrar leanaí ag an teaghlach tipiciúil Meiriceánach Dúchasach. Bhí sé seo beag i gcomparáid leis an ngnáththeaghlach Eorpach ag an am, a raibh timpeall sé nó seacht leanbh ann de ghnáth.
  • Bhí ról tábhachtach ag seantuismitheoirí i dteagasc agus i dtógáil leanaí.
  • Ba mhinic a mhúintear leanaí ag aois óg le bheith láidir agus gan mothúchán a thaispeáint. Bhíothas ag súil go gcloífeadh siad le bealaí na treibhe.
  • I roinnt cumann, thóg uncail buachaillí, ní ag a n-athair.