Do Horoscope Don Lá Amárach

Topagrafaíocht

Topagrafaíocht

Cad is topagrafaíocht ann?

Déanann an topagrafaíocht cur síos ar ghnéithe fisiciúla limistéar talún. Is gnách go mbíonn foirmíochtaí nádúrtha mar sléibhte , aibhneacha, lochanna agus gleannta. Féadfar gnéithe de dhéantús an duine mar bhóithre, dambaí agus cathracha a áireamh freisin. Is minic a dhéanann topagrafaíocht taifead ar ingearchlónna éagsúla ceantair ag úsáid léarscáil topagrafach.

Gnéithe Topagrafacha

Déanann topagrafaíocht staidéar ar ingearchló agus suíomh na dtírghnéithe.
  • Tírghnéithe - Is féidir le tírghnéithe a ndéantar staidéar orthu sa topagrafaíocht aon rud a théann i bhfeidhm go fisiciúil ar an gceantar a áireamh. I measc na samplaí tá sléibhte, cnoic, gleannta, lochanna, aigéin, aibhneacha, cathracha, dambaí agus bóithre.
  • Airde - Taifeadtar ingearchló, nó airde sléibhte agus réada eile mar chuid den topagrafaíocht. De ghnáth déantar é a thaifeadadh ag tagairt do leibhéal na farraige (dromchla na farraige).
  • Domhanleithead - Tugann Domhanleithead suíomh thuaidh / theas suímh ag tagairt ón meánchiorcal. Is líne chothrománach í an meánchiorcal a tarraingítear timpeall lár an Domhain atá an fad céanna ón bPol Thuaidh agus ón bPol Theas. Tá domhanleithead 0 céim ag an meánchiorcal.
  • Domhanfhad - Tugann Domhanfhad suíomh thoir / thiar suímh. De ghnáth déantar domhanfhad a thomhas i gcéimeanna ón bPríomha fhadlíne.
Léarscáil Thopagrafach

Léarscáil topagrafach is ea léarscáil a thaispeánann gnéithe fisiciúla na talún. Seachas tírdhreacha ar nós sléibhte agus aibhneacha a thaispeáint, taispeánann an léarscáil athruithe ingearchló na talún freisin. Taispeántar an t-ingearchló ag úsáid línte imlíne.

Nuair a tharraingítear líne chomhrianach ar mhapa léiríonn sé ingearchló ar leith. Ba chóir go mbeadh an pointe céanna ar gach pointe ar an léarscáil a théann i dteagmháil leis an líne. Ar roinnt léarscáileanna, cuirfidh uimhreacha ar na línte in iúl duit cad é an t-ingearchló don líne sin.Léireoidh línte comhrian in aice lena chéile ingearchlónna éagsúla. Níos dlúithe a bhíonn na línte imlíne lena chéile, is géire fána na talún.

Sampla léarscáil chomhrianach
Taispeánann an léarscáil íochtarach na línte imlíne do na cnoic thuas

Déantar staidéar ar Ways Topography

Tá roinnt bealaí ann a bhailítear faisnéis chun léarscáileanna topagrafacha a dhéanamh. Is féidir iad a roinnt ina dhá phríomh-mhodh: suirbhé díreach agus suirbhé indíreach.

Suirbhé díreach - Suirbhé díreach is ea nuair a úsáideann duine ar an talamh trealamh suirbhéireachta, mar shampla leibhéil agus cliniméadair, chun suíomh agus ingearchló na talún a thomhas go díreach. Is dócha go bhfaca tú suirbhéir ar feadh an bhóthair uair éigin ag déanamh tomhais trí fhéachaint trí ionstraim leibhéalta ina shuí ar thripod ard.

Suirbhé indíreach - Is féidir ceantair iargúlta a mhapáil ag úsáid modhanna indíreacha. I measc na modhanna seo tá pictiúir satailíte, íomhánna a tógadh ó eitleáin, radar, agus sonar (faoi uisce).

Suirbhé
Oibrí ag déanamh suirbhé
Cén úsáid a bhaintear as topagrafaíocht?

Tá roinnt úsáidí ag an topagrafaíocht lena n-áirítear:
  • Talmhaíocht - Úsáidtear topagrafaíocht go minic sa talmhaíocht chun a fháil amach conas is féidir ithir a chaomhnú agus conas a shreabhann uisce thar an talamh.
  • Comhshaol - Is féidir le sonraí ón topagrafaíocht cuidiú leis an gcomhshaol a chaomhnú. Trí chomhrian na talún a thuiscint, is féidir le heolaithe a fháil amach conas a d’fhéadfadh creimeadh a bheith mar thoradh ar uisce agus gaoth. Is féidir leo cabhrú le ceantair chaomhnaithe a bhunú ar nós taobhanna uisce agus bloic ghaoithe.
  • Aimsir - Is féidir le topagrafaíocht na talún tionchar a bheith aige ar phatrúin aimsire. Úsáideann meitéareolaithe faisnéis faoi shléibhte, ghleannta, aigéin agus lochanna chun an aimsir a thuar.
  • Míleata - Tá topagrafaíocht tábhachtach don arm freisin. D'úsáid arm ar fud na staire faisnéis faoi ingearchló, cnoic, uisce agus tírghnéithe eile agus a straitéis mhíleata á phleanáil.