Do Horoscope Don Lá Amárach

Ag fónamh ar Ghiúiré

Ag fónamh ar Ghiúiré

Ráthaíonn an Séú Leasú ar an mBunreacht an ceart chun trialach ag giúiré. Is éard atá i ngiúiré ná grúpa daoine a chinneann fíorasc cás cúirte. Sna Stáit Aontaithe tá trí chineál giúiré ann: giúiréithe móra, giúiréithe coiriúla petit, agus giúiréithe sibhialta.

An bhfuil giúiré ag gach triail?

Ní trialacha giúiré iad gach triail. Déanann an breitheamh go leor cásanna níos lú a thriail gan ghiúiré. Baineann trialacha giúiré le cásanna coiriúla ina bhfuil an pionós níos mó ná 6 mhí sa phríosún nó i gcásanna sibhialta móra.

Cé atá in ann fónamh ar ghiúiré ?

Chun fónamh ar ghiúiré cónaidhme caithfidh duine a bheith ina shaoránach de chuid na S.A., a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad, Béarla a labhairt agus a thuiscint, agus gan aon chiontuithe feileonachta a bheith aige.

Bosca giúiré
Bosca giúiré ina suíonn na giúróirí le linn trialach


(Contae Webster, Seomra Cúirte Nebraska
le Ammodramus) Cé mhéad duine atá ar ghiúiré?

Tá dáréag ball ag formhór na ngiúiréithe, ach tá chomh beag le seisear ag cuid acu. Braitheann an uimhir ar an stát ina bhfuil an triail á reáchtáil agus ar an gcineál trialach.

Conas a roghnaítear giúróirí ionchasacha ?

Roghnaítear giúróirí ionchasacha go randamach ó liosta vótálaithe cláraithe nó ceadúnais tiomána sa limistéar ina bhfuil an triail ar siúl.

Roghnú Giúiré

Sula dtosaíonn an triail, rachaidh roinnt giúróirí ionchasacha chuig an seomra cúirte chun an giúiré a roghnú. Le linn na tréimhse seo, cuirfidh an breitheamh agus na dlíodóirí ón dá thaobh ceist ar na giúróirí. Ansin roghnóidh siad na giúróirí a shíleann siad is fearr a dhéanfaidh an cás a chinneadh.

Freagracht Giúiré

Tá freagrachtaí tábhachtacha ar bhaill ghiúiré. In a lán cásanna bíonn siad ag cinneadh an rachaidh duine chun an phríosúin nó nach rachaidh. Caithfidh siad aird a thabhairt ar na himeachtaí cúirte go léir agus treoracha an bhreithimh a leanúint. Níl na giúróirí ceaptha an cás cúirte a phlé le daoine eile. Níor chóir dóibh tuairiscí nuachta faoin gcás a léamh ná féachaint orthu. Ba cheart go mbeadh an t-aon tionchar ar an ngiúróir ón bhfianaise a chuirtear i láthair sa chúirt.

Fíorasc a chinneadh

Nuair a bheidh na fíricí go léir curtha faoi bhráid an ghiúiré, caithfidh an giúiré an fíorasc a chinneadh. In a lán cásanna, caithfidh an giúiré cinneadh d’aon toil a dhéanamh. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh na giúróirí uile aontú. Caithfidh na giúróirí an fíorasc a chinneadh bunaithe ar an bhfianaise agus ar an dlí de réir mar a threoraíonn an breitheamh. Níor chóir dóibh a dtuairimí nó a mothúcháin phearsanta a chur san áireamh agus an fíorasc á chinneadh.

In a lán cásanna, mura féidir leis an ngiúiré teacht ar chinneadh d’aon toil, iarrfaidh an breitheamh ‘giúiré crochta’. Má tharlaíonn sé seo, ansin tá an triail thart agus féadfar an cás a thriail arís le giúiré nua.

Fíricí Suimiúla maidir le Freastal ar Ghiúiré
  • Uaireanta déantar giúiréithe 'a urghabháil.' Ciallaíonn sé seo go bhfuil siad scoite amach ón bpobal le linn na trialach. Caithfidh siad fanacht in óstán agus cuirtear cosc ​​orthu dul ar an idirlíon nó féachaint ar an teilifís.
  • Ní chinneann giúiré mhór fíorasc deiridh, ach socraíonn sé ar cheart cúisimh choiriúla a thionscnamh i gcoinne duine.
  • Beidh duine amháin ar an ngiúiré mar réamhtheachtaí. Déanann an giúróir seo cumarsáid leis an gcúirt don ghiúiré iomlán agus cabhraíonn sé le díospóireachtaí an ghiúiré a threorú.
  • Is gnách go gceanglaítear ar ghiúróirí mionn a thabhairt roimh an triail go dtabharfaidh siad ‘fíorasc fíor de réir na fianaise.’