Do Horoscope Don Lá Amárach

Rialacha agus rialacháin

Peil: Rialacha

líne clóis


Rialacha Peile Poist Imreoir Straitéis Peile Gluais Peile


Is féidir le rialacha na peile a bheith casta agus éagsúil ag brath ar leibhéal na himeartha. Clúdóimid cuid de na rudaí bunúsacha anseo lena n-áirítear an réimse, imreoirí, cion, cosaint agus pionóis.

Gabháil Peile

Páirc Peile

Tá an pháirc peile 120 slat ar fhad agus 53 ½ slat ar leithead. Ag gach ceann den réimse agus 100 slat óna chéile tá na línte sprice. Is é an 10 slat breise ag gach ceann an crios deiridh. Roinntear an réimse gach 5 slat le líne clóis. Tugtar an líne 50 clós ar mharcálaí líne an chlóis lár. I gcomhthreo leis na taobhlínte tá sraitheanna de mharcanna hash. Cuirtear an pheil i gcónaí ar nó idir na marcanna hash ag tús gach dráma. Cinntíonn sé seo go bhfuil spás ag na foirne líneáil suas ar dhá thaobh na peile. Tugtar ‘líne na scrimmage’ ar shuíomh na peile a shainíonn taobhanna na liathróide.

Tá cuaillí cuaille ann freisin ar chúl gach crios deiridh peile. Bealach amháin le scóráil is ea an pheil a chiceáil trí na cuaillí báire. Caithfidh an liathróid dul idir na hairde agus thar an gcrosbarra.

Má bhaineann aon chuid d’imreoir leis an pheil lasmuigh de na taobhlínte nó an crios deiridh meastar é a bheith Lasmuigh de Theorainneacha.

Formáid Cluiche

Is spórt uainithe í an pheil. An fhoireann leis na pointí is mó ag deireadh na tréimhse ama, a bhuaigh an cluiche. Tá an cluiche roinnte ina 4 thréimhse nó ráithe le ‘leath ama’ fada idir an dara agus an tríú ráithe. Déantar an t-am a chomhaireamh fad is atá drámaí ar siúl agus uaireanta idir dhrámaí (i.e. leanann an t-am ar aghaidh tar éis dráma reatha inar tugadh aghaidh ar an imreoir faoi theorainneacha, ach a stadann sé ar phas neamhiomlán). Chun an cluiche a choinneáil ag dul ar luas maith tá am teoranta ag an gcion (ar a dtugtar an clog súgartha) idir dhrámaí.

Imreoirí Peile

Ligeann na rialacha sa pheil do gach foireann aon imreoir déag a bheith acu ar an bpáirc ag an am. Féadfaidh foirne imreoirí a chur in ionad drámaí gan aon srianta. Caithfidh gach foireann dráma a thosú ar a thaobh den liathróid.

Féadfaidh na himreoirí cosanta seasamh ar bith a theastaíonn uathu a ghlacadh agus is féidir leo bogadh thart ar a taobh den pheil roimh an imirt gan srian. Cé go bhfuil suíomhanna cosanta áirithe ann a tháinig chun bheith coitianta le himeacht ama, níl aon rialacha ar leith ann a shainíonn seasaimh nó róil chosanta.

Tá roinnt rialacha ag na himreoirí ionsaitheacha, áfach, a shainíonn a seasamh agus cén ról a d’fhéadfadh siad a ghlacadh sa chion. Caithfear seachtar imreoir ionsaitheacha a líneáil ar an líne scrofa. Caithfear na ceithre imreoir eile a líneáil suas clós amháin ar a laghad taobh thiar den líne scrofa. Caithfear na himreoirí peile ionsaitheacha go léir a shocrú, nó fós, sula dtosóidh an imirt cé is moite de cheann de na ceithre chúl a d’fhéadfadh a bheith ag bogadh go comhthreomhar nó ar shiúl ón líne scrofa. Deir rialacha breise nach féidir ach leis na ceithre chúl agus na himreoirí ag gach ceann den líne scrofa pas a fháil nó an pheil a rith.

An imirt peile

Tugtar an cion ar an bhfoireann a bhfuil seilbh na peile acu. Déanann an cion iarracht an pheil a chur chun cinn ar dhrámaí. Déanann an chosaint iarracht an cion a chosc ón pheil a scóráil nó a chur chun cinn. An córas anuas: Caithfidh an cion an liathróid a chur ar aghaidh 10 slat ar a laghad gach ceithre dhráma nó mhíbhuntáiste. Gach uair a éiríonn leis an gcion an liathróid a chur chun cinn 10 slat, faigheann siad ceithre laghdú eile nó an rud ar a dtugtar 'an chéad síos'. Mura bhfaigheann an cion 10 slat i gceithre dhráma, faigheann an fhoireann eile seilbh ar an bpeil ag an líne reatha scrofa. D’fhonn an fhoireann eile a choinneáil ó shuíomh maith páirce is féidir leis an gcion an liathróid a phuntáil (a chiceáil) don fhoireann eile d’aon ghnó. Is minic a dhéantar é seo ar an 4ú síos, nuair a bhíonn an cion lasmuigh de raon spriocanna na páirce. Tosaíonn drámaí ionsaitheacha ar mhíbhuntáistí le ribe. Seo nuair a théann an t-ionad an pheil idir a chosa go dtí ceann de na tacaí ionsaitheacha (an ceathrú cúl de ghnáth). Cuirtear an liathróid chun cinn trí rith leis an bpeil (ar a dtugtar brostú) nó an pheil a rith. Tá an imirt peile thart nuair a dhéantar 1) an t-imreoir leis an bpeil nó má théann sé as teorainneacha 2) pas neamhiomlán 3) tá scór ann.

Is féidir leis an bhfoireann ionsaitheach seilbh na peile a chailleadh trí:

  • Scóráil
  • Gan 10 slat a fháil i gceithre laghdú.
  • An pheil a mhúchadh nó a ligean anuas agus déanann an fhoireann chosanta í a aisghabháil.
  • Ag caitheamh na peile chuig imreoir cosanta le haghaidh tascradh.
  • An pheil a phuncháil nó a chiceáil don fhoireann chosanta.
  • Sprioc páirce ar iarraidh.
  • Dul i ngleic leis sa chrios deiridh le haghaidh sábháilteachta.


Pionóis Peile

Is iomaí riail agus pionós a chuirtear i bhfeidhm le linn cluiche peile. Cailltear nó gnóthachan clós mar thoradh ar fhormhór na bpionós peile ag brath ar cibé an bhfuil an pionós in aghaidh an chiona nó na cosanta. Cinneann déine an phionóis líon na gclós. Is é 5 nó 10 slat an chuid is mó de na pionóis, ach tá 15 slat mar thoradh ar roinnt pionóis bhréige phearsanta. Chomh maith leis sin, is féidir pionós a mheaitseálann fad an phas atá beartaithe a bheith mar thoradh ar chur isteach pas. Tá sé de cheart ag an bhfoireann nach ndearna an pionós an pionós a dhiúltú. Ní dhéanfaimid liosta ná mionsonraí ar gach sárú peile a d’fhéadfadh a bheith ann, ach seo cuid de na pionóis peile is coitianta:

Tús Bréagach: Nuair a ghluaiseann imreoir peile ar an gcion díreach roimh an ribe. Is pionós cúig chlós é seo. Tabhair faoi deara gur féidir le cúl amháin ar an gcion a bheith ‘ag gluaiseacht’ go dlíthiúil tráth an ribe.

Lasmuigh: Má tá imreoir ón gcion nó ón gcosaint ar an taobh mícheart den líne scrofa ag am an ribe. Is féidir le himreoir cosanta an líne scrofa a thrasnú chomh fada agus a théann siad ar ais roimh an ribe, ach má théann siad i dteagmháil le himreoir maslach is féidir glaoch orthu le cúngú.

Reáchtáil: Nuair a ghlacann imreoir imreoir peile gan an liathróid leis na lámha nó nuair a bhuaileann sé leis nó nuair a théann sé i ngleic leis.

Cur isteach Pas: Nuair a dhéanann cosantóir teagmháil le glacadóir pas tar éis don liathróid a bheith san aer chun cosc ​​a chur air an liathróid a ghabháil. Is é an réiteoir a shocróidh é seo. Má tá an teagmháil sula mbeidh an liathróid san aer tabharfar gabháltas cosanta dó. Tabhair faoi deara gur féidir cur isteach pas a ghlaoch ar an gcion freisin má tá seasamh ag an gcosantóir agus má tá sé ag iarraidh an liathróid a ghabháil.

Masc aghaidhe: Chun na himreoirí peile a chosaint, tá sé mídhleathach masc aghaidh imreoir eile a thapú.

Roughing the Passer or Kicker: Chun cicéirí agus babhtaí ceathrú ceannais a chosaint, atá an-leochaileach agus iad ag dul nó ag ciceáil na liathróide, ní cheadaítear d’imreoirí rith isteach iontu tar éis an liathróid a chaitheamh nó a chiceáil.

Foras Intinne: Nuair a chaitheann an pasálaí pas áit ar bith in aice le glacadóir incháilithe go docht le go seachnófar é.

Glacadóir Neamh-incháilithe Downfield: Nuair a bhíonn duine de na himreoirí ionsaitheacha nach glacadóir incháilithe níos mó ná 5 slat síos ón líne scrofa le linn pas ar aghaidh.

Tuilleadh Naisc Peile:

Rialacha
Rialacha Peile
Scóráil Peile
Uainiú agus an Clog
An Peil an Dúin
An Réimse
Trealamh
Comharthaí Réiteora
Oifigigh Peile
Sáruithe a Tharlaíonn Réamh-Snap
Sáruithe le linn Súgartha
Rialacha maidir le Sábháilteacht Imreoirí
Poist
Poist Imreoir
Ceathrúchúl
Ag rith ar ais
Glacadóirí
Líne Ionsaitheach
Líne Cosanta
Lucht tacaíochta líne
An Meánscoil
Ciceáil
Straitéis
Straitéis Peile
Buneolas Cionta
Foirmíochtaí Ionsaitheacha
Bealaí a Ritheadh
Basics Cosanta
Foirmíochtaí Cosanta
Foirne Speisialta

Conas a...
Peil a ghabháil
Peil a Chaitheamh
Ag blocáil
Dul i ngleic
Conas Peil a Phuntáil
Conas Sprioc Réimse a Chiceáil

Beathaisnéisí
Peyton Manning
Tom Brady
Jerry Rice
Adrian Peterson
Drew Brees
Brian Urlacher

Eile
Gluais Peile
Sraith Náisiúnta Peile NFL
Liosta na bhFoirne NFL
Peil an Choláiste