Do Horoscope Don Lá Amárach

Droichid Ruby

Droichid Ruby

  • Slí Bheatha: Gníomhaí um Chearta Sibhialta
  • Rugadh: 8 Meán Fómhair, 1954 i Tylertown, Mississippi
  • Is fearr aithne air: An chéad mhac léinn Afracach-Meiriceánach chun freastal ar bhunscoil uile-bán sa Deisceart
Beathaisnéis:

Cár fhás Ruby Bridges suas?

D’fhás Ruby Bridges suas ar fheirm bheag i Tylertown, Mississippi. Bhí a tuismitheoirí ina scair-scair, rud a chiallaíonn go raibh siad ag feirmeoireacht na talún, ach nach raibh siad acu. Nuair a bhí Ruby ceithre bliana d’aois, bhog a teaghlach go New Orleans. I New Orleans, bhí Ruby ina cónaí in árasán beag áit ar roinn sí seomra leapa lena deirfiúr agus beirt deartháireacha níos óige. D'oibrigh a hathair i stáisiún gáis agus d'oibrigh a máthair poist oíche chun cabhrú le foircinn teacht le chéile. Bhí spraoi ag Ruby ag imirt lena cairde i New Orleans. D'imir siad liathróid bhog, léim téad, agus dhreap siad crainn.

Ruby Bridges cosanta ag US Marshalls
Marshals na SA le Droichid Ruby Óga ar Chéimeanna Scoile
le Anaithnid Freastal ar Scoil

Chuaigh Ruby chuig naíolanna i scoil dhubh ar fad. Bhí na scoileanna i New Orleans ag an am sin deighilte. Chiallaigh sé seo go ndeachaigh mic léinn dubha chuig scoileanna difriúla seachas mic léinn bána. Bhí scoil Ruby siúlóid fhada óna baile, ach níor mhiste léi. Thaitin a múinteoir Mrs King go mór léi agus bhain sí taitneamh as naíolanna.Roghnaithe le haghaidh Comhtháthaithe

Lá amháin, iarradh ar Ruby tástáil a dhéanamh. Ní raibh a fhios aici faoi seo ag an am, ach bhí an tástáil ceaptha a dhéanamh amach cé na mic léinn dubha a ligfí dóibh freastal ar scoil bhán. Cailín an-gheal a bhí i Ruby agus ghlac sí leis an tástáil. Ina dhiaidh sin, dúradh lena tuismitheoirí go bhféadfadh sí freastal ar an scoil bhán áitiúil agus tús a chur le comhtháthú mac léinn dubha le mic léinn bána.

Ar dtús ní raibh a hathair ag iarraidh uirthi dul chuig an scoil bhán. Bhí eagla air go mbeadh sé contúirteach. Bhí fearg ar a lán daoine bána agus níor theastaigh Ruby uathu ina scoil. Shíl a máthair, áfach, gur deis mhaith a bheadh ​​ann. Gheobhadh Ruby oideachas níos fearr agus chuideodh sé an bealach a réiteach do leanaí amach anseo. Faoi dheireadh, chuir a máthair ina luí ar a hathair.

An Chéad Lá ar Scoil Bhán

Thosaigh Ruby an chéad ghrád ina sean scoil. Bhí daoine áirithe fós ag iarraidh í a chosc ó dhul chuig an scoil uile-bán. Ar 14 Samhain, 1960, áfach, d’fhreastail Ruby ar a chéad lá i Scoil William Frantz uile-bán gar dá baile. Ní raibh sé ach cúig bhloc ar shiúl.

Nuair a tháinig Ruby chun na scoile bhí go leor daoine ag agóidíocht agus ag bagairt ar Ruby agus a teaghlach. Níor thuig Ruby go hiomlán cad a bhí ar siúl, ach bhí a fhios aici go raibh eagla ar a tuismitheoirí. Tháinig roinnt fir bhána in oireann (Marshals Cónaidhme) an mhaidin sin. Thiomáin siad Ruby chun na scoile agus chuir siad timpeall uirthi ar an mbealach isteach.

Bhí an chéad lá den scoil aisteach do Ruby. Ní dhearna sí ach suí in oifig an phríomhoide lena mamaí. Chonaic sí tuismitheoirí na bpáistí bána ag teacht isteach i rith an lae. Bhí siad ag tógáil a gcuid páistí as an scoil.

An t-aon pháiste sa rang

Ba é Ruby an t-aon leanbh dubh a d’fhreastail ar Scoil William Frantz. Cé go raibh an scoil comhtháite, ní raibh na seomraí ranga. Bhí sí i seomra ranga léi féin. Bhí múinteoir bán aici darb ainm Mrs. Henry. An chuid eile den bhliain ní raibh ann ach Ruby agus Mrs. Henry. Thaitin Ruby le Mrs Henry. Bhí sí go deas agus tháinig siad ina gcairde maithe.

An raibh mic léinn eile sa scoil?

Bhí an scoil folamh den chuid is mó. Ba é Ruby an t-aon mhac léinn dubh, ach ní raibh ach cúpla mac léinn bán ann freisin. Thug a lán tuismitheoirí bána a gcuid páistí amach as an scoil mar bhí eagla orthu roimh an lucht agóide. Is minic a rinne daoine a bhí in aghaidh an chomhtháthaithe ionsaí agus bagairt ar na daoine a d’fhág a gcuid páistí ar scoil.

Cad faoi na páistí eile a rinne an tástáil?

As na páistí go léir a rinne an tástáil, rith seisear. Chinn beirt de na páistí gan imeascadh, ach rinne triúr cailíní óga eile. D’fhreastail siad ar scoil bhán dhifriúil i New Orleans.

An raibh gach duine ina choinne?

Cé go raibh an lucht agóide meanmnach agus foréigneach, ní raibh gach duine i gcoinne an chomhtháthaithe. Thacaigh go leor daoine de gach rás le Ruby agus lena teaghlach. Sheol siad bronntanais, nótaí spreagtha, agus fiú airgead chuici chun cabhrú lena tuismitheoirí na billí a íoc. Thacaigh daoine ina comharsanacht leis an teaghlach trí chabhrú le cúram leanaí agus fiú an carr a chosaint agus é ag tiomáint ar scoil.

Tar éis an Chéad Grád

Tar éis an chéad ghrád, d’éirigh rudaí níos gnáth do Ruby. Shiúil sí ar scoil gan na Cónaidhme Marshals agus d’fhreastail sí ar sheomra ranga iomlán ina raibh mic léinn bán agus dubh. Chaill sí Mrs Henry, ach sa deireadh chuaigh sí i dtaithí ar a seomra ranga agus a múinteoir nua. D’fhreastail Ruby ar scoileanna comhtháite an bealach ar fad tríd an scoil ard.

Fíricí Suimiúla faoi Dhroichid Ruby
  • Tar éis dó céim a bhaint amach ón scoil ard, d’oibrigh Ruby mar ghníomhaire taistil ar feadh cúig bliana déag.
  • Phós sí Malcolm Hall agus bhí ceathrar mac acu.
  • In 2014, nochtadh dealbh de Ruby taobh amuigh de Scoil William Frantz.
  • Cuireadh Ruby le chéile arís mar dhuine fásta lena hiar-mhúinteoir Mrs Henry.
  • Bhronn an tUachtarán Bill Clinton Bonn Saoránach an Uachtaráin uirthi sa bhliain 2001.