Do Horoscope Don Lá Amárach

Fuinneamh in-athnuaite

Fuinneamh in-athnuaite

Cad is fuinneamh in-athnuaite ann?

Úsáideann fuinneamh in-athnuaite foinsí fuinnimh nach n-úsáidtear 'suas'. Mar shampla, tá cumhacht na gréine ón ngrian in-athnuaite mar ní úsáidfimid solas na gréine go léir ón ngrian. I measc samplaí d’fhoinsí fuinnimh neamh-inathnuaite tá iontaise breoslaí cosúil le gual agus ola. Chomh luath agus a úsáidimid nó a dhóimid na hacmhainní seo, tá siad imithe go deo.

Cén fáth a bhfuil fuinneamh in-athnuaite tábhachtach?

Tá cuid mhór den domhan ag brath ar fhuinneamh neamh-inathnuaite chun a dtithe a théamh, a bhfeistí leictreonacha a chumhacht, agus a gcarranna a chumhacht. Nuair a bheidh na foinsí fuinnimh seo in úsáid, beidh siad imithe go deo. Tá sé ríthábhachtach dár dtodhchaí teicneolaíochtaí a fhorbairt a fhéadfaidh foinsí fuinnimh in-athnuaite a úsáid go héifeachtúil.

An timpeallacht

Tá go leor foinsí fuinnimh in-athnuaite níos fearr don chomhshaol ná breoslaí iontaise a dhó. Táirgeann siad níos lú truaillithe a chabhróidh leis an gcomhshaol a chosaint agus aer agus uisce níos glaine a sholáthar dúinn.

Úsáid fuinnimh in-athnuaite sna Stáit Aontaithe

Mórchineálacha Fuinnimh In-athnuaite

Cumhacht Gaoithe - Gineann tuirbíní gaoithe móra leictreachas ó chumhacht na gaoithe.

Fuinneamh Gréine - Is féidir leis na gathanna ón ngrian cuidiú le foirgneamh nó linn snámha a théamh. Is féidir iad a iompú ina leictreachas freisin trí chealla gréine a úsáid.

Hidreachumhacht - Is féidir uisce ó damba nó abhainn a úsáid chun tuirbíní a casadh agus leictreachas a ghiniúint.

Cumhacht Tonn agus Taoide - Tá an teicneolaíocht nua seo ag obair ar bhealaí chun leas a bhaint as cumhacht ollmhór thonnta agus thaoidí na farraige.

Fuinneamh Geoiteirmeach - Is féidir teas ón taobh istigh den Domhan a úsáid chun tithe agus foirgnimh a théamh le caidéil teasa. Is féidir gaile ón taobh istigh den Domhan a úsáid freisin chun leictreachas a ghiniúint.

Fuinneamh Bithmhaise - Bailíonn plandaí fuinneamh ón ngrian trí fhótaisintéis. Is féidir linn leas a bhaint as an bhfuinneamh seo trí phlandaí mar chrainn a dhó chomh maith le breosla a chruthú ó phlandaí mar eatánól agus bithdhíosal. Is féidir fiú gás ó bhruscar agus aoileach a úsáid chun fuinneamh a chruthú.

Fíricí Spraoi Maidir le Fuinneamh In-athnuaite
  • Gintear leath den leictreachas sna Stáit Aontaithe fós trí ghual a dhó. Is foinse mhór gáis dé-ocsaíd charbóin é gual a dhó.
  • Féadann tuirbín gaoithe mór amháin a úsáidtear in ionad gual a dhó astú 5000 tonna dé-ocsaíd charbóin a chosc gach bliain.
  • I 2008 níor tháinig ach timpeall 10% d’fhuinneamh an domhain ó fhoinsí in-athnuaite.
  • Tá timpeall 5 faoin gcéad de dhaonra an domhain sna Stáit Aontaithe, ach ídíonn siad 26 faoin gcéad d’fhuinneamh an domhain.
  • Baineann timpeall 28% den fhuinneamh a úsáidtear sna Stáit Aontaithe le hiompar. Amhail 2010 bhí thart ar 9 milliún gluaisteán in ann bithbhreosla a úsáid.
  • Dá bhféadfá leas a bhaint as an bhfuinneamh ó sholas na gréine go léir a thiteann ar an Domhan in aon uair an chloig, bheadh ​​go leor fuinnimh agat chun an domhan a sholáthar ar feadh bliana.
  • Úsáidtear timpeall 50% den fhuinneamh in-athnuaite chun leictreachas a tháirgeadh.
  • I roinnt réimsí is féidir leat do fhuinneamh in-athnuaite féin a ghiniúint, cosúil le cill gréine nó tuirbín gaoithe, agus ansin é a dhíol ar ais leis an gcuideachta fuinnimh áitiúil.