Do Horoscope Don Lá Amárach

Puritans

Puritans

Bhí ról mór ag na Puritánaigh i gcoilíneacht cuid mhór de na Stáit Aontaithe lena n-áirítear coilíneachtaí Shasana Nua i mBá Massachusetts, Rhode Island, agus Connecticut.

Cérbh iad na Puritánaigh?

Ba Chríostaithe Sasanacha iad na Puritánaigh nár aontaigh le cleachtais Eaglais Shasana. Bhí siad difriúil ó na Deighilteoirí (bhí Deighilteoirí i gcuid mhaith de na Oilithrigh) sa mhéid gur theastaigh uathu fanacht le hEaglais Shasana, ach na cleachtais a athrú ón taobh istigh den eaglais. Bhí na Separatists, os a choinne sin, ag iarraidh Eaglais Shasana a fhágáil agus a n-eaglais féin a thosú.

Cad a chreid na Puritánaigh?

Theastaigh ó na Puritánaigh go mbeadh an eaglais leasaithe an-difriúil ón eaglais Chaitliceach. Bhí a gcuid seirbhísí eaglaise simplí agus bhí siad dírithe timpeall ar an mBíobla. Bhí foirgneamh na heaglaise féin simplí gan mórán maisiúcháin. Ní raibh cead aon uirlisí ceoil a sheinm taobh istigh den séipéal. Ba Chríostaithe iad na Puritánaigh a lean fealsúnachtaí John Calvin agus a chreid gurb é an creideamh, ní saothair, an eochair don tslánaithe.

Puritans ag teacht go Massachusetts
le Eva March Tappan Cén fáth ar bhog siad go Meiriceá?

Bhog na Puritánaigh go Meiriceá d’fhonn a reiligiún a chleachtadh saor ó ghéarleanúint. Bhíothas ag súil go mbeadh gach ábhar Béarla ina mbaill d’Eaglais Shasana. Bhí sé mídhleathach a bheith i do Phágánach agus bhí tréimhse chrua ag daoine a chleacht an Puritanachas i Sasana. Bhí rudaí an-deacair do Puritans i Sasana timpeall na 1620idí agus na 1630idí nuair a shocraigh an t-ardeaspag Caitliceach go raibh sé in am an Puritanachas a scriosadh i Sasana.

Coilíneacht Bhá Massachusetts

i 1630, tháinig aon long déag faoi stiúir John Winthrop go Sasana Nua ag iompar níos mó ná 700 lonnaitheoir Puritan. Bhunaigh siad Coilíneacht Bhá Massachusetts agus shocraigh siad gar do chathair nua-aimseartha Bhostúin. D’fhóin John Winthrop mar ghobharnóir ar an gcoilíneacht nua. Theastaigh uaidh go mbeadh sí ina ‘chathair ar chnoc’ (sliocht ón mBíobla) a bheadh ​​ina sampla don Eoraip faoin gcaoi a bhféadfadh sochaí Phrotastúnach bláthú.

An Imirce Mór

Uaireanta tugtar an Imirce Mór ar na deich mbliana amach romhainn. Le linn na tréimhse seo bhog timpeall 20,000 Puritánach ó Shasana go Sasana Nua. Ba theaghlaigh iad go leor de na hinimircigh seo a lean le leanaí a lig don choilíneacht fás go tapa sa daonra.

Coilíneachtaí Nua Puritanacha

Bhí rialacha agus rialacháin an-docht ag ceannairí Puritanacha Massachusetts Bay Colony maidir lena n-eaglais. Is minic go raibh iallach ar dhaoine a d’easaontaigh leo an choilíneacht a fhágáil. Chruthaigh cuid de na daoine seo coilíneachtaí nua ó dheas ó Massachusetts lena n-áirítear Rhode Island agus Connecticut.

Rhode Island

Ceannaire reiligiúnach Puritanach ab ea Roger Williams a chreid gur chóir go mbeadh an rialtas ar leithligh ón eaglais. Shíl sé freisin gur chóir go mbeadh níos mó saoirse creidimh ag daoine. Cuireadh ar ceal é Massachusetts agus bhunaigh sé a lonnaíocht féin darb ainm Providence i 1636.

Labhair ceannaire Puritan eile, Anne Hutchinson, amach i gcoinne cheannairí Puritanacha Massachusetts. Dúirt sí go raibh siad ag díriú ar ‘oibreacha’ ar son an tslánaithe agus ní ar ‘chreideamh.’ Cuireadh ar ceal í freisin agus chuir sí tús le socrú Portsmouth i 1638.

Tháinig Portsmouth agus Providence, mar aon le dhá lonnaíocht eile, le chéile chun Coilíneacht Shasana Rhode Island agus Providence Plantations a bhunú i 1644.

Connecticut

Chruthaigh ceannaire Puritanach feiceálach eile i Massachusetts, Thomas Hooker, Coilíneacht Connecticut i 1636 tar éis easaontais faoi cé ar cheart go mbeadh an ceart vótála aige. Connecticut Ba í an chéad choilíneacht a raibh a bhunreacht scríofa féin aici a chruthaigh rialtas foirmiúil.

Fíricí Suimiúla faoi Puritans
  • Chreid na Puritánaigh san oideachas agus bhunaigh siad Harvard i 1636. Is í an ollscoil is sine sna Stáit Aontaithe í.
  • Bhí ról tábhachtach ag mná i saol na bPágánach. Reáchtáil siad an teaghlach lena n-áirítear airgeadas agus oideachas na leanaí. Murab ionann agus go leor mná ag an am, múineadh léamh do mhná Puritanacha.
  • Ceann de na himeachtaí ba mheasa i stair na bPágánach ba ea an Trialacha cailleach Salem inar forghníomhaíodh 20 duine as buidéalú.
  • Bhí seirbhísí adhradh Puritan an-fhada. D’fhéadfadh sé go mairfeadh seanmóir dhá uair an chloig go héasca agus go bhféadfadh paidir dul ar aghaidh ar feadh breis agus uair an chloig.
  • Is minic a gearradh fíneáil ar chónaitheoirí an choilíneachta nár fhreastail ar an eaglais nó fiú a chur sna stoic mar phionós.