Do Horoscope Don Lá Amárach

Gluais agus Téarmaí Dóchúlachta agus Staitisticí

Gluais agus Téarmaí: Dóchúlacht agus Staitisticí

Meán - Is é an meán uimhir atá mar bhealach amháin chun luach tipiciúil tacar uimhreacha a fháil. Aimsíonn tú an meán trí na huimhreacha go léir a shuimiú agus ansin an t-iomlán a roinnt ar líon na n-uimhreacha sa tacar.

Sampla:
Chun meán an tacar sonraí a fháil (1, 3, 3, 4, 4, 5, 8)
Cuir na luachanna go léir le chéile 1 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 8 = 28
Ansin roinn ar líon iomlán na luachanna 28 & # 247 7 = 4
Is é 4 an meánluach.

Comhghaol - Tomhas ar an dlúthbhaint atá idir dhá athróg.

Imeacht cleithiúnach - Tá imeachtaí ag brath má bhíonn tionchar ag ceachtar teagmhas ar an dóchúlacht go dtarlóidh an teagmhas eile. Is é sin le rá, braitheann imeacht amháin ar an gceann eile.

Imeacht - Bailiúchán de thorthaí ó thurgnamh.

Eachtarshuí - Is bealach é eachtarshuíomh chun luachanna a mheas níos faide ná na sonraí aitheanta. Is féidir leat patrúin agus graif a úsáid chun pointí sonraí féideartha eile nár tomhaiseadh i ndáiríre a chinneadh.

Minicíocht - Is í an mhinicíocht cé chomh minic a tharlaíonn teagmhas le linn méid áirithe ama.

Interpolate - Is bealach é idirshuíomh chun sonraí a mheas. Nuair a dhéanann tú idirscaradh déanann tú meastachán ar na sonraí idir dhá phointe aitheanta ar ghraf. Is féidir é seo a dhéanamh trí chuar nó líne a tharraingt idir an dá phointe.

Eatramh - An tacar uimhreacha idir dhá uimhir eile i tacar sonraí. Is minic a thagraíonn sé do thréimhse ama idir dhá imeacht.

Meán - Tá an meán mar an gcéanna leis an meán. Is bealach é chun luach tipiciúil tacar sonraí a chinneadh. Faightear an meán trí na huimhreacha go léir a shuimiú agus ansin iad a roinnt ar líon iomlán na n-uimhreacha. Féach an meán thuas mar shampla.

Airmheán - Is é an t-airmheán an pointe leathbhealaigh i sraith uimhreacha. Féadfaidh sé a bheith difriúil ón meán nó ón meán. Má líneálann tú na huimhreacha i tacar sonraí ón gceann is lú go dtí an líon is mó, bheadh ​​an t-airmheán mar mheánuimhir.

Sampla: Is é 7 airmheán an tacar sonraí (2, 3, 7, 12, 45).

Mód - Is é an modh an uimhir a tharlaíonn is minice i tacar sonraí.

Sampla: Is é modh an tacar sonraí (2, 2, 7, 8, 12, 7, 2, 14).

Toradh - Toradh turgnaimh.

Céatadán - Is cineál speisialta codán é faoin gcéad ina bhfuil an t-ainmneoir 100. Is féidir é a scríobh ag úsáid an chomhartha%.

Sampla: 50%, tá sé seo mar an gcéanna le ½ nó 50/100

Dóchúlacht - Is í an dóchúlacht an seans go dtarlóidh nó nach dtarlóidh teagmhas.

Randamach - Má tá rud éigin randamach, ansin tá gach seans ann go dtarlóidh gach imeacht féideartha.

Raon - Is é an raon an difríocht idir an líon is mó agus an líon is lú i tacar sonraí.

Sampla: Is é raon an tacar sonraí (2, 2, 7, 8, 12, 7, 2, 14) 14 -2 = 12.

Cóimheas - Is éard atá i gcóimheas comparáid idir dhá uimhir. Is féidir é a scríobh cúpla bealach difriúil.

Sampla: Seo a leanas bealach ar fad chun an cóimheas céanna a scríobh: 1/2, 1: 2, 1 de 2

Fána - Uimhir a léiríonn claonta nó géire líne ar ghraf. Is ionann fána agus an 'ardú' thar an 'rith' ar ghraf. Is féidir é seo a scríobh freisin mar an t-athrú ar y thar an athrú ar x.
sampla de ríomh fána
Sampla: Más dhá phointe ar líne (x1, y1) agus (x2, y2), ansin an fána = (y2 - y1) & # 247 (x2-x1).

Staitisticí - Is éard atá i staitisticí tacar sonraí agus uimhreacha a bhailítear faoi eachtra nó ábhar ar leith.Tuilleadh Gluais agus Téarmaí Mata

Gluais ailgéabar
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna
Gluais codáin
Gluais graif agus línte
Gluais tomhais
Gluais oibríochtaí matamaitice
Gluais dóchúlachta agus staitisticí
Cineálacha gluais uimhreacha
Aonaid tomhais gluais